Pápež oceňuje kňaza slúžiaceho katolíkom z LGBTQ komunity

Server Religious News Service (RNS) informoval, že pápež František poslal list oceňujúci prácu Jamesa Martina, jezuitského kňaza, ktorý je už dlhšiu dobu známy ako výrazný hlas volajúci po tom, aby sa ľuďom z LGBTQ komunity dostávalo v katolíckej cirkvi dôstojnejšieho jednania. Pápež František v zmieňovanom liste opisuje službu tohto amerického jezuitu ako takú, ktorá napodobňuje „Boží spôsob jednania“.

List bol napísaný španielsky 21. júna 2021 v odpovedi na komuniké, ktoré Martin pápežovi poslal pri príležitosti konferencie venovanej službe cirkvi medzi LGBTQ ľuďmi. Išlo o online konferenciu, ktorá sa uskutočnila minulý víkend pod záštitou Fordhamskej univerzity. Martin osobne ladený list prečítal v rámci programu konferencie v sobotu 26. júna a následne ho zverejnil na sociálnych sieťach.

František v liste ďakuje kňazovi za jeho „pastoračnú horlivosť a schopnosť stáť ľuďom nablízku – podobne, ako to robil Ježiš, keď zjavoval blízkosť Božiu. Náš nebeský Otec prichádza so svojou láskou ku každému zo svojich detí. Jeho srdce je pre každého otvorené“. František charakterizuje Martinovu službu, dlhodobo sústredenú na katolíkov z LGBTQ komunity, ako takú, ktorá sa „neustále snaží imitovať tento Boží spôsob jednania“. Takýto štýl sa, podľa Františka vyznačuje „blízkosťou, milosrdenstvom a láskyplnosťou“.

„Ste kňazom pre všetkých mužov a ženy práve tak, ako je Boh Otcom všetkých mužov a žien,“ píše ďalej pápež. Dodáva, že sa bude modliť za Martinove „ovečky“ a, podľa svojho zvyku, zase naopak prosí Martina o jeho modlitby.

Tento list nie je prvým prejavom Františkovej podpory voči Martinovej službe. Osobne sa stretli už v roku 2019, aby spolu diskutovali o tematike katolíkov z LGBTQ komunity.

James Martin. Screenshot videa „5 obecných otázek katolické služby pro LGBT“. Youtube.

Martin dlhodobo trvá na tom, že jeho publikácie i učenie týkajúce sa LGBTQ katolíkov zostávajú v medziach učenia cirkvi. V roku 2017 však jeho kniha „Stavanie mostov: Ako katolícka cirkev a LGBT komunita môžu nadväzovať vzťahy plné rešpektu, milosrdenstva a citlivosti“ (Building a Bridge: How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion, and Sensitivity) spustila medzi niektorými konzervatívcami vlnu nevôle. Napriek tomu, že pre túto knihu napísali odporúčania prominentní predstavitelia katolíckej cirkvi, Martinovi boli zrušené pozvánky predniesť referáty na viacerých konferenciách a bol opakovane kritizovaný na konzervatívnych webových portáloch, ako napríklad Church Militant či LifeSiteNews.

Pápež František si zase získal pozornosť médií po celom svete v roku 2013, keď na otázku týkajúcu sa tematiky homosexuálnych kňazov odpovedal: „Kto som ja, aby som súdil“. Avšak odvtedy musel čeliť tlaku zo strany LGBTQ aktivistov volajúcich ho k tomu, aby zmenil učenie cirkvi. Katechizmus katolíckej cirkvi totiž opisuje „homosexuálne sklony“ ako „objektívne nezriadené“. A v marci tohto roku Vatikán vydal dokument nariaďujúci, že LGBTQ páry nesmú dostávať kňazské požehnanie.

Napriek tomu sú katolíci v USA jednou z najústretovejších náboženských skupín voči podpore práv LGBTQ ľudí. Podľa údajov Gallupovho inštitútu podporuje manželstvo osôb rovnakého pohlavia prinajmenšom od roku 2011 väčšina amerických katolíkov.

Související články:

Papežovo přelomové vyjádření k homosexuálnímu partnerství

LGBTQ+ bohoslužba v Praze

Ve sporech o LGBTQ nechtějí někteří metodisté už dále čekat

Pohyb u slovenských evangelíků v širším kontextu

Mormoni a LGBT – možné změny?

Český Alianční týden modliteb v atmosféře společenské polarizace

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments