Reportáže

LGBTQ+ bohoslužba v Praze

LGBTQ+ bohoslužba v Praze

V církvích zejména v západní Evropě a Severní Americe dochází k emancipaci skupin doposud opomíjených nebo potlačovaných. O své plnohodnotné členství v nich se hlásí křesťané menšinových erotických preferencí označovaní konvenčně jako lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové, transgender a další. Církve v této části světa se jim otevřely. Platí to zejména o anglikánech, starokatolících a o velké části luteránů a reformovaných. V římskokatolické církvi je tento proces změny reflexe a změny církevní praxe pomalejší.

V zemích západní Evropy je však časté, že římskokatoličtí biskupové pověřují duchovní péčí o tuto komunitu informované a vstřícné kněze. V Česku vyšla římským katolíkům, kteří se hlásí ke queer orientaci, vstříc zatím pouze ostravsko-opavská diecéze. Žádosti v pražské arcidiecézi adresované jejímu sídelnímu biskupovi, kardinálu Dominiku Dukovi nebyly doposud vyslyšeny. Dva duchovní působící v Praze, kteří se přihlásili ke své homosexuální orientaci, byli různým způsobem postiženi. Jáhnovi Jaroslavu Lormanovi bylo znemožněno pokračovat v přednášení morální teologie na Katolické teologické fakultě. Piovi Oláhovi, knězi dominkánského řádu jeho český provinciál zakázal kněžské působení.

V neděli 20. srpna 2017 se v komunitním centru Život 90 v Praze v ulici Karoliny Světlé sešlo kolem 40 osob obojího pohlaví, včetně rodičů s dětmi, kteří se rozhodli slavit eucharistii (bohoslužby zahrnující sdílení chleba a vína jako znamení těla a krve Ježíše Krista). Bohoslužbě předsedal a kázal Pio David Oláh a spolu s ním byl u stolu Páně i kněz z Plzně spolupracující s Logosem, sdružením LGBTQ+ křesťanů Prokop Jan Bahník. Služby jáhna se ujal Jaroslav Lorman.

Pio Oláh předem zveřejnil zákaz kněžských úkonů českým řádovým vedením, to však nebránilo několika desítkám účastníků aktivně participovat na bohoslužbě. Předpokládá se, že bohoslužby této komunity se stanou pravidelnou aktivitou a diskutuje se o dalších podrobnostech, například o vhodném intervalu, aby ti účastníci, kteří jsou angažovaní ve svých farnostech, neztratili kontakt se svým církevním zázemím.

(Fotografii pořídila Ruth Jochanan Weiniger.)