Český Alianční týden modliteb v atmosféře společenské polarizace

Zajímavou výpověď o současném českém protestantském křesťanstvu přinesla příprava jeho týdne společných modliteb. Této světové (převážně evropské) ekumenické akce se každoročně účastní především evangelické a evangelikální („svobodné“) církve. Jejich členové se scházejí k modlitbám (pokud možno) každý den v tomto týdnu a (pokud možno) v různých (či všech) kostelech a modlitebnách v těch městech či obcích, kde místní faráři, kazatelé a pastoři modlitební týden společně připraví. Pořádá se obvykle první úplný lednový týden. První Alianční týden modliteb se konal roku 1861. Jeho jméno odkazuje na Světovou evangelikální alianci (WEA), která ho připravila.

V Česku se o přípravu tohoto modlitební týdne stará Česká evangelikální aliance. Také letos připravila brožuru (je k dispozici zde), která má každý modlitební večer inspirovat textem z Bible, krátkým zamyšlením a několika tématy, navrženými k modlitbám. Letošní brožura nese název Modlitby v polarizované době a jejím autorem je tajemník České evangelikální aliance Jiří Unger. Protestantským křesťanům brožura nabízí k modlitbám skutečně aktuální společenská a církevní témata, jako jsou strach z imigrace muslimů, problém fake news a post-pravdivé společnosti, role žen v církvi nebo postoj k homosexuálním a bisexuálním osobám a osobám s transgenderovou identitou (LGBT). Texty, které tato témata v brožuře provázejí, vyjadřují křesťanské a občanské postoje konformní s hodnotami západních postmoderních demokratických společností: například navrhují chápat příslušníky sexuálních menšin jako Samařany, k nimž farizeové „těžko hledají pochopení a milosrdenství“, nebo vystupují proti konspiračním teoriím, které doprovázejí současnou imigrační vlnu, anebo vyzývají k novému zhodnocení jedinečnosti a rovnoprávnosti žen v církvi.

V oddíle, určeném pro čtvrtek 10. 1. 2019 a nazvaném „LGBT“, se například píše: „…Soucit vůči LGBT lidem je pro mnohé obtížný díky kulturní válce, která kolem LGBT problematiky probíhá. Konkrétní lidé jsou v této válce redukováni na politické aktivisty, jejichž jediným cílem je zničit tradiční pojetí rodiny a manželství. Diskuse o redefinici manželství, která v současnosti probíhá v parlamentu, jistě je důležitá, ale většina LGBT lidí nejsou aktivisty nějaké gay propagandy, ale lidmi rozmanitých příběhů, zkušeností, hříchů a potřeb, které je ve válce snadné přehlédnout. A náš vztah a služba LGBT lidem tak ztrácí svou hloubku. Budeme-li silně preferovat politiku nad pastorací, jen těžko najdou lidé s LGBT orientací svou cestu do církve nebo je naopak ještě vytlačíme ven, aniž bychom jim nabídli přesvědčivou cestu vykoupení jejich identity v Kristu.”*

Dva týdny po zveřejnění brožury ovšem tajemník Jiří Unger sdělil v dopise, rozeslaném 19. prosince 2018 elektronickou poštou mnoha příjemcům, že „brožura Aliančního týdne modliteb na téma Modlitby v polarizované době vzbudila řadu rozporuplných reakcí“, a vzal odpovědnost za tuto kontroverzi na sebe. Křesťanům nespokojeným s původními texty proto nabídl ještě jednu brožuru, nazvanou Jednota v rozmanitosti. Uvedl, že tato druhá brožura „vychází z materiálů španělské a portugalské aliance“ a „nedotýká se tolika bolestivých témat jako brožura česká“. Za Alianci ale vyjádřil zároveň přesvědčení, že „tato témata budeme muset i nadále řešit s úctou k Písmu, ale i k těm, kdo s námi nesouhlasí“.

Příprava Aliančního týdne modliteb, který začíná zítřejší nedělí a bude trvat až do neděle 13. ledna, tedy připomněla, že v některých českých protestantských církvích a sborech je atmosféra polarizována tak, již to dobře známe z celé české společnosti. Zmíněné „rozporuplné reakce“ nejsou zas tak překvapivé, když mezi evangelikály je – jak Unger v brožuře uvádí – 44 % těch, kdo považují „muslimskou imigraci za hlavní hrozbu pro Českou republiku“. Někteří církevní pracovníci ve svých společenstvích zjevně „nechtějí píchat do vosího hnízda“ a dávají přednost obecným a nekonfliktním tématům. Překonat polarizovanou atmosféru alespoň „doma“, ve svých sborech a farnostech, se tedy protestantským křesťanům při příležitosti letošních společných modliteb nepodaří.

Náhledový obrázek: internetová prezentace České evangelikální aliance.

* Text nebyl v redakci Náboženského infoservisu pravopisně ani stylisticky upravován.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments