Ve sporech o LGBTQ nechtějí někteří metodisté už dále čekat

Debata o plném přijetí a začlenění věřících, kteří se označují jako LGBTQ, probíhá ve Spojené metodistické církvi (United Methodist Church) už půl století. Součástí tohoto mezinárodního svazku církví, který sdružuje celkem asi 12,5 milionu členů, je i česká Evangelická církev metodistická. Generální konference (koná se jednou za čtyři roky) roku 2016 odsunula řešení této otázky na zvláštní zasedání roku 2019. Jak jsme informovali zde, na tomto zvláštním zasedání delegáti překvapivě odmítli doporučení komise, která byla k této otázce ustavena, a hlasovali pro konzervativní pojetí manželství a proti ordinaci duchovních, kteří se hlásí k LGBTQ. Čekalo se tak, že na další generální konferenci v květnu roku 2020 se církev rozdělí, a to i navzdory iniciativě, která proti rozkolu vznikla (informovali jsme o ní zde). Květnová konference se ovšem kvůli pandemii nekonala a její termín byl odsunut nejdříve na podzim roku 2021.

Čekání na konečné řešení tak bylo pro některé metodisty ve Spojených státech příliš dlouhé. Poslední listopadovou neděli proto ohlásila vznik svou první bohoslužbou Osvobozená metodistická církev (Liberation Methodist Connexion, LMX, možno přeložit i jako Osvobozené metodistické spojenectví). Reverendka Althea Spencer-Millerová vysvětlila založení jako „odpověď na volání Ducha svatého“. Reverendka je jednou ze 40 zakládajících spolupracovníků. Mezi nimi je také M. Barcley (či Barcleyová), který (či která) se roku 2017 stal (stala) prvním transgenderovým nebinárním pastorem ve Spojené metodistické církvi.

Nová církev chce podle internetové prezentace nabídnout plné zapojení všem, kteří uskutečňují a projevují svou identitu, danou Bohem. Výslovně zve všechny, ať projevují jakoukoli genderovou identitu a mají jakoukoli sexuální orientaci, jsou příslušníci jakékoli rasy a etnika, mají jakékoli duševní či fyzické schopnosti a jsou jakéhokoli vzrůstu či věku. Teologie církve vychází z metodismu Johna Wesleye a z různých variant teologie osvobození, ale nebude v církvi tím nejdůležitějším. Tím má být společenský aktivismus v několika současných aktuálních oblastech: proti ničení Země, proti kolonialismu, nadřazenosti bílé rasy, patriarchátu, klerikalismu či proti chápání heterosexuality jako normy. Mezi formami nadřazenosti, vůči nimž se církev vymezuje, je i příslušnost k jedné doktríně. „Jdeme dál, než je nadřazenost jednoho systému víry,“ uvedla reverendka Janet G. McKeithenová. Církev nemá výlučné členství a naopak vyzývá své stoupence, aby ve svých metodistických církvích zůstali a působili ve prospěch ideálů LMX.

Zásadní diskuse a vyhraněná stanoviska k otázkám křesťanské sexuální etiky probíhají i v Česku. Jak jsme o tom již informovali (například zde), staly se jednou z příčin rozdělování Bratrské jednoty baptistů.

Podle článku Religion News Service a dalších zdrojů.

Dvě reverendky na náhledovém obrázku jsou také v přípravném výboru nové církve. Foto: LMX.

Související články:

Iniciativa pro zachování jednotné metodistické církve.

Metodisté se rozhodli pro konzervativní pojetí manželství.

100 let metodismu v Československu.

Změny u českých baptistů.

Bratrskou jednotu baptistů opustilo pět sborů kvůli ekumenismu a postoji k homosexualitě.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments