Židia a kresťania spoločne skúmali, ako by mohol vyzerať náš svet po pandémii

Ako sme avizovali v pozvánke prednedávnom uverejnenej v Náboženskom infoservise, Medzinárodná rada kresťanov a Židov (ICCJ – International Council of Christian and Jews) usporiadala v dňoch 20. až 23. júna 2021 svoju výročnú konferenciu. Kvôli stále pretrvávajúcim pandemickým obmedzeniam v rozličných častiach sveta sa uskutočnila prvý krát v histórii tejto viac než sedemdesiatročnej organizácie kompletne v online prostredí.

Hoci pôvodne plánovací výbor uvažoval použiť tému „Príbehy, ktorými žijeme“ určenú pre konferenciu, ktorá sa mala konať v Bratislave v roku 2020, no ktorá bola z pochopiteľných dôvodov zrušená, nakoniec bolo rozhodnuté tému aktualizovať a prispôsobiť súčasnému dianiu. Tohtoročná online konferencia preto skúmala rozličné aspekty otázky „Keď toto všetko skončí, ako chceme, aby sa svet zmenil?“ Z celého programu konferencie boli k téme najviac vztiahnuté tri hlavné webináre. V prvom z nich rabínka Leah Shakdielová (Izrael) a dr. Emmanuel Nathan (Austrália) skúmali motív uzdravenia sveta, v ktorom spoločne žijeme (hebr. tikkun olam). Židovská i kresťanská tradícia to vníma ako úlohu, ku ktorej sú Židia a kresťania volaní spoločne s ostatnými ľuďmi. Analýza, ktorú obaja rečníci ponúkli, hojne využívala príklady z izraelského i austrálskeho prostredia a zamerala sa na témy ako vzrast násilia, drancovanie životného prostredia, strata dôvery v spoločnosti. Príspevky však zároveň ponúkli nádej, že pozitívna zmena je možná a že k nej môžu prispievať rôzne skupiny ľudí využívajúc pritom zdroje, ktoré ich tradície ponúkajú.

V druhom webinári vyšli biskup Michael Ipgrave (Veľká Británia) a rabín Noam Marans (USA) ako rečníci z tézy, že pandémia znamenala (a znamená) pre vieru obrovskú výzvu. Vo svojich príspevkoch si všimli pestrosť toho, ako rozličné náboženské skupiny reagovali a adaptovali (či neadaptovali) sa na zmenenú situáciu. Ich úvahy boli vedené otázkou, či táto skúsenosť ľudí navzájom priblížila alebo, naopak, vzdialila. Zhodli sa, že možnou cestou pre náboženské skupiny je zdôrazňovanie vlastnej špecifickosti v spojení s univerzalitou, to znamená zakotvenie vo vlastnej tradícii s výhľadom a otvorenosťou voči inému.

Zatiaľ čo tieto dva webináre sa uskutočnili hneď v prvý deň konferencie (20. 6), tretí webinár bol vyhradený pre jej záver v stredu 23. 6. Jeho autorky, prof. Mary Boysová (USA) a rabínka Dalia Marxová (Izrael), ho poňali ako medzináboženské čítanie spoločných svätých textov, konkrétne žalmov (hebr. tehilím). Ich téza znela, že žalmy – so svojím širokým registrom ľudských odoziev na udalosti života vo vzťahu k posvätnu (Bohu) i iným ľuďom – sú „modlitbou, ktorá nás robí ľudskými“. Snažili sa ukázať, akým spôsobom môžu žalmy pomôcť ľuďom spracovať často komplikované skúsenosti uplynulých mesiacov. Obe prezentujúce webinár uchopili čiastočne interaktívne, keď registrovaných účastníkov vopred pozvali k tomu, aby im mailom poslali žalmy, ktoré sa pre nich osobne počas pandémie osvedčili ako zmysluplné.

Z väčšej časti interaktívne boli i workshopy, ktoré sa postarali o program konferencie 21. a 22. júna. V mnohých prípadoch boli pripravené v spolupráci s členskými organizáciami ICCJ z rôznej časti sveta a niektoré z nich boli okrem prevládajúcej angličtiny ponúknuté tiež v nemčine, španielčine či francúzštine. Okrem tematicky zameraných workshopov sa venovali napr. otázke pravdy v judaizme, kresťanstve a islame, problematike rasizmu, reforme pašiovej hry v Oberammergau, otázke pamäti pri riešení medzináboženských konfliktov alebo židovskej environmentálnej etike. V jednom z workshopov editori predstavili i nedávno vydanú knihu Enabling Dialogue about the Land: A Resource Book for Jews and Christians, na ktorej vzniku sa ICCJ podieľala.

O veľké spestrenie programu konferencie sa postaral virtuálny „deň otvorených dverí“ v nedeľu 20. 6. so svojím nepretržitým (14 hodín) pásmom referátov, duchovných zamyslení, hudobných vstupov, súťažných kvízov, virtuálnych prehliadok či panelových diskusií.

Konferenciu je možné hodnotiť ako prínosnú a organizačne výborné zvládnutú. Zaujala viac než stovku záujemcov, ktorí ocenili, že program bol prispôsobený tak, aby bol čo najvhodnejší pre účastníkov žijúcich v rozličných časových pásmach od Nového Zélandu až po Kaliforniu.

ICCJ v súčasnosti celosvetovo zastrešuje 34 národných organizácií venujúcich sa židovsko-kresťanskému dialógu. Jej aktivity zároveň poskytujú modely pre širšiu oblasť medzináboženských vzťahov, konkrétne v oblasti dialógu medzi Židmi, kresťanmi a moslimami. ICCJ má sídlo v nemeckom Heppenheime, v dome, v ktorom žil filozof Martin Buber dokiaľ ho nacistické prenasledovanie nedonútilo opustiť Nemecko.

 

Viac informácií o konferencii je možné nájsť na webovej stránke ICCJ.

 

Psali jsme v Dingiru:

Téma Dingiru 3/2003: Mezináboženské vztahy (plný text čísla zde).

 

Související příspěvky:

Vo švédskom Lunde sa konala výročná konferencia Medzinárodnej rady kresťanov a Židov

Konferencia Medzinárodnej rady kresťanov a Židov – prvýkrát online

Prehlásenie Dabru emet po dvadsiatich rokoch

Rešpekt majme, no svoju identitu nezrádzajme

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments