Konferencia Medzinárodnej rady kresťanov a Židov – prvýkrát online

Medzinárodná spoločnosť kresťanov a Židov (ICCJ – International Council of Christians and Jews) pozýva na svoju výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční od nedele 20. 6. do stredy 23. 6. 2021. Jej tohtoročným špecifikom je, že v dôsledku pandemickej situácie sa po prvýkrát v histórii organizácie bude konať výlučne vo virtuálnom priestore, prostredníctvom aplikácie Zoom.

Konferencia sa bude z rozličných uhlov pohľadu venovať téme „Keď toto všetko skončí, ako chceme, aby sa svet zmenil?“ („When All This Is Over, How Do We the World to Be Different?“). Program začne v nedeľu 20. 6. „dňom otvorených dverí“, čo je nepretržitý štrnástihodinový „maratón“ prezentácií, meditácií, diskusných panelov či napr. tiež medzináboženského kvízu. Bude prebiehať od 6:00 do 20:00 SEČT. Tento veľkorysý a zároveň náročný časový rámec odzrkadľuje skutočnosť, že ICCJ je skutočne globálnym združením s členskými organizáciami od Nového Zélandu až po západné pobrežie Severnej Ameriky.

Dôležitou súčasťou nedeľného programu sú i dva webináre. Prvý nesie názov „Ak nie teraz, tak kedy? Uvažovanie nad spoločnou úlohou uzdraviť náš roztrieštený svet“ („If Not Now, When? Reflections on the Common Task of Healing Our Fractured World“) a rečníkmi budú dr. Emmanuel Nathan (Austrália) a rabínka Leah Shakdielová (Izrael). V druhom webinári vystúpia biskup Michael Ipgrave (Veľká Británia) a rabín Noam Marans (USA), ktorí budú uvažovať nad tým, čo nás pandémia naučila o partikularite a univerzalite („Particularity and Universality: Lessons from the Pandemic“). Okrem oboch nedeľných webinárov konferencia ponúkne ešte tretí webinár v stredu 23. 6. Pôjde o medzináboženský dialóg nad posvätnými spismi, konkrétne žalmami v dobe covidovej. Webinár ich predstaví ako „modlitbu, ktorá nás robí ľudskými“ („Psalms in the Time of COVID: Prayer that Makes Us Human“). Referáty prednesú prof. Mary Boysová (USA) a rabínka Dalia Marxová (Izrael).

Pondelňajší a utorňajší program vyplnia workshopy na rozmanité témy. Účastníci si môžu vybrať celkovo z 23 workshopov. Mnohé z nich sú pripravené v spolupráci s členskými a partnerskými organizáciami ICCJ. Súčasťou konferencie je i workshop improvizačného divadla „Talmud na javisku“ („Talmud on Stage“), ktorý sa uskutoční o niečo neskôr, v nedeľu 27. 6.

Jazykom konferencie je angličtina, ale všetky webináre i niektoré workshopy budú simultánne tlmočené do nemčiny, španielčiny a francúzštiny. Účasť na konferencii je zdarma, avšak je potrebné sa vopred registrovať online, aby účastník získal odkaz na príslušnú udalosť v programe Zoom.

ICCJ v súčasnosti celosvetovo zastrešuje 34 národných organizácií venujúcich sa židovsko-kresťanskému dialógu. Jej aktivity zároveň poskytujú modely pre širšiu oblasť medzináboženských vzťahov, konkrétne v oblasti dialógu medzi Židmi, kresťanmi a moslimami. ICCJ má sídlo v nemeckom Heppenheime, v dome, v ktorom žil filozof Martin Buber dokiaľ ho nacistické prenasledovanie nedonútilo opustiť Nemecko.

Související článek:

Vo švédskom Lunde sa konala výročná konferencia Medzinárodnej rady kresťanov a Židov

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments