Jak buddhisté zvládají koronavirus

Miliony buddhistů po celém světě hledají stejně jako ostatní ochranu před šířící se pandemií koronaviru, a obracejí se proto k tradičním náboženským rituálům. Dalajlama i další vyšší buddhističtí představitelé nebo buddhistické organizace už od začátku pandemie zdůrazňují význam meditace, soucitu, štědrosti a vděčnosti, což ještě více potvrzuje na Západě rozšířený obraz buddhismu, který zde vnímáme spíše jako spirituální filosofii, která může pomoci žít život lépe.

Pro mnoho jiných je ale buddhismus náboženstvím ‒ komplexním věroučným systémem, se kterým se typicky pojí konání různých symbolických činností, tedy rituálů. Buddhismus v sobě například zahrnuje široké spektrum léčebných rituálů, které dalece přesahují „jenom“ známou meditaci. Postupem času se buddhismus přizpůsobil mnoha různým společnostem a kulturám a jejich původní náboženství včetně místních rituálů integroval.

Oblasti, kde jako náboženství dominuje právě buddhismus, oficiálně reagovaly na šíření COVID-19 úplně stejně jako kterékoliv jiné, a sice výjimečnými zdravotnickými a hygienickými opatřeními jako je nošení roušek, zákazy volného pohybu atd. V rámci svých náboženských komunit k těmto sekulárním opatřením buddhističtí představitelé navíc přidali mnohé apotropaicko-magické rituály, které je mají před nemocí ochránit.

Například v thajském chrámu Wat Theraplai rozdávali mniši jantra-talismany potištěné posvátným písmem a zobrazením svatých duchovních bytostí. Tyto požehnané oranžové papírky jsou rozšířeným rituálním předmětem u buddhistů v jihovýchodní Asii, kde se krize podobné této přičítají vzestupu démonických sil. V kombinaci s kouzly, kterými mniši amulety opatřili, mají tyto talismany své nositele ochránit specificky proti COVID-19. Podle představeného kláštera zde přivítají všechny příchozí a talismany rozdávají všem zájemcům bez rozdílu. Zároveň samozřejmě dodržují nařízená opatření a před vstupem do chrámu musí návštěvníci podstoupit změření teploty a nasadit si roušku.

Přesuneme-li se do Japonska, zdejší buddhisté pořádají rituály, jejichž cílem je vyhnat nemoc ze země a mimo jiné také věří, že požehnání božských entit může být předáno také skrze jejich sochy nebo obrazy. Tato víra může být ve svém moderním pojetí využita například tak, jak to udělal mnich z chrámu ve městě Nara. Ten na svém profilu na síti Twitter zveřejnil fotografii velkého buddhy Vairóčany a v popisku k fotografii uvádí, že nejenže tak všichni sledující mohou spatřit onoho buddhu, ale především buddha takto vidí je a může jim poskytnout svou ochranu. Buddhističtí mniši v Japonsku rovněž spojili své síly s katolickými kněžími ke společné modlitbě za rychlý konec pandemie a utrpení, které je s ní spojeno.

Buddhisté v Tibetu a Číně jsou nabádání dalajlamou ke zpívání manter Táře, ženskému bódhisattvovi spojovanému se soucitem a úspěchem, aby si tak zajistili její ochranu. Zdejší věřící rovněž praktikují zajímavou formu rituálu, při kterém si vizualizují podobu božstva a interagují s ním. Tibetští léčitelé doporučují tuto vizualizační praktiku rovněž jako ochranu právě před COVID-19.

Jak už bylo uvedeno výše, světový obraz buddhismu připomíná spíše filosofii nebo psychologii než náboženství, což ale spolu se zdůrazňováním jeho kompatibility s empirismem a vědeckým objektivismem zajistilo buddhismu místo v moderním světě i mimo Asii. Mnoho z těchto současných „sekulárních buddhistů“ zavrhlo rituály a další aspekty tradičního buddhismu. Na druhou stranu ve většině živých tradic buddhismu jsou ochranné a léčebné rituály brány velmi vážně. Pro COVID-19 tedy zatím sice neznáme lék, ale pro miliony lidí na celém světě znamenají právě buddhistické talismany, modlitby nebo ochranné rituály významnou pomoc při vypořádávání se se stresem z globální pandemie a poskytují jim duševní komfort a úlevu.

Zdroje:

https://theconversation.com/how-do-buddhists-handle-coronavirus-the-answer-is-not-just-meditation-137966

https://www.dalailama.com/news/2020/a-special-message-from-his-holiness-the-dalai-lama

https://www.msn.com/en-sg/video/viral/thai-buddhist-monks-give-lucky-charms-to-devotees-to-protect-them-from-covid-19/vi-BB11BITR?ocid=scu2

https://apjjf.org/2020/9/McLaughlin.html

https://tibet.net/chanting-dolma-mantra-helpful-in-containing-the-spread-of-epidemics-like-coronavirus-his-holiness-the-dalai-lama-to-chinese-devotees/

Zdroj obrázku: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1905230/monks-in-masks-novices-study-with-social-distancing

Související články:

Korona versus judaismus: zde.

Čeští šamané a koronavirus: příležitost k transformaci: zde.

Virus jako odplata (1. díl série „Náhody neexistují, aneb o koronaviru perspektivou religionisty“): zde.

Wu-chan o svátcích zesnulých (1. díl série „Čínské tradice v době koronavirové“): zde.

Svědkové Jehovovi: koronavirus jako znamení posledních dnů: zde.

Slovanský kruh a koronavirus: zde.

Strašničtí evangelíci za času korony: zde.

Komunita Noe: zvony pro pokoj a bezpečí: zde.

Napřímit se a zvednout hlavu: Křesťanské společenství bojuje modlitbou a postem: zde.

Husitská církev: jsme si blíž než dříve: zde.

Slovenskí moderní pohania a koronavirus: zde.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments