Konopí ve starém Judsku

Izraelští vědci provedli chemickou analýzu vzorků neznámých substancí, nalezených před takřka šedesáti lety na oltářích malé svatyně v pevnosti, odkryté při vykopávkách v Tel Aradu, zhruba 60 km jižně od Jeruzaléma. Pevnost, datovaná do osmého století př. n. l., čili do období prvního jeruzalémského chrámu, byla součástí tehdejšího Judského království, jehož jižní hranici nejspíše střežila. V severozápadním rohu této pevnosti archeologové nalezli skvěle zachovanou malou svatyni o rozloze 13 x 20 m, která i přes svou drobnost sdílela architektonické charakteristiky s prvním jeruzalémským chrámem, např: kompozici prostor a orientaci na ose západ-východ, rituální nádrž s vodou, stopy po dalším chrámovém vybavení apod.

Na dvou oltářích z vápence, nacházejících se mezi hlavní síní a tzv. nejsvětější svatyní, tehdy archeologové odkryli vrstvu jakéhosi černého materiálu. Jeho teprve nedávná analýza odhalila, že se jedná o kombinace čtyř různých ingrediencí. Na větším ze dvou oltářů se nalezly stopy po zapalování kadidla se zvířecím tukem a na druhém o něco menším oltáři byly odhaleny zbytky konopí páleného na sušeném zvířecím trusu. Dle indicií šlo konkrétně o Cannabis Sativa.

Na rozdíl od starověkých lokalit v Číně nebo v jižním Rusku nebyla doposud v žádné archeologické lokalitě blízkého východu nalezena semena či pyl konopí. Autoři studie se domnívají, že do Judska bylo importováno zdaleka v podobě pryskyřice, dnes obecně známé jako hašiš. Ani kadidlo však ve starověku nebylo lokálním zbožím a dováželo se zdaleka. Jeho vysoká cena jako importovaného zboží je doložena i v Bibli, kde je srovnávána se zlatem a drahými kameny. O jeho užívání víme i u sousedních kultur starověké Asýrie, Babylonie, Persie, Řecka i Říma. Stejně tak víme, že kultury starého blízkého východu měly v oblibě zápalné oběti substancí jako kadidlo. Užití konopí v tomto kontextu však máme archeologicky doloženo poprvé a v Bibli o něm nejsou zmínky. Podle autorů studie „velmi vysoká cena kadidla a pravděpodobně i konopí nasvědčuje tomu, že pevnost se svatyní byla oficiální institucí Judského království. Tím, že byla součástí královské administrativy si mohli obyvatelé pevnosti dovolit tak drahocenné materiály.“  Nakupte dermální fillery online. https://beauty-active.cz/ . 100% originální výrobky.

Podle autorů je také pravděpodobné, že „konopí bylo v Aradu užíváno záměrně pro své psychoaktivní účinky, ke stimulování extáze během kultovních rituálů.” Jedná se tedy o první důkaz užívání substancí navozujících změněné stavy vědomí v náboženské praxi tehdejšího Judského království a starověké hebrejské kultury vůbec. Zda ale šlo o výjimku nebo zda bylo konopí užíváno i v dalších svatyních či přímo v prvním chrámu v Jeruzalémě, známého z Bible, je otázkou dalšího bádání.

Jak je vidět na náhledové fotografii, svatyně z Aradu byla přesunuta z místa svého naleziště a nachází se dnes v Izraelském Muzeu v Jeruzalémě, kde je součástí expozice.

Zdroj článku i fotografie: zde. Fotografie: Laura Lachmanová, The Israel Museum.

Související články:

Pět knih poutníka Mojžíše pohledem cestovatele

Kolokvium o současné egyptologii: Dvacet tisíc znaků pod zemí

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments