Archiv pro štítek: Perúnov kruh

Neznámi útočníci poškodili sochy na novopohanskej svätyni na Slovensku

Neznámi útočníci poškodili sochy na novopohanskej svätyni na Slovensku

Slovenskí moderní pohania, veriaci v predkresťanských slovenských bohov, silu prírody a štyroch živlov, sa najčastejšie stretávajú kvôli skupinovým náboženským obradom v prírode. No a práve jedno z najznámejších slovenských pohanských rituálnych miest – Velestúr neďaleko Kremnice – bolo v polovici septembra poborené neznámymi vandalmi. Tí tam zoťali drevené sochy a okolie ohniska…