Před 90 lety se narodil mimořádně vlivný křesťanský spisovatel Hal Lindsey

Politickým krokům současné vlády Spojených států (zvláště těm, které se týkají Státu Izrael) nelze porozumět bez povědomí o křesťanské teologii dispenzacionalismu. Nepřehlédnutelný podíl na rozšíření této teologie mezi Američany má spisovatel Hal Lindsey (*23. listopadu 1929).

Autorem teologie dispenzacionalismu je John Nelson Darby (1800–1882), irský právník a krátce též anglikánský duchovní, „otec“ konzervativního evangelikalismu (od začátku 20. století je tento směr protestantismu znám také jako „fundamentalismus“). Počátky konzervativního evangelikalismu charakterizoval odpor proti společenským změnám modernity (např. proti tomu, co tito evangelikálové chápali jako uvolnění morálky, nebo proti prestižnímu postavení vědy, které považovali za ohrožení pravdivosti Bible např. v pohledu na stvoření). Těmto změnám (a liberální teologii, která je reflektovala pozitivněji) čelili doslovným výkladem Bible a doktrinálními a etickými konstrukcemi, opřenými o tento typ výkladu posvátného textu.

Z doslovného výkladu Bible čerpal Darby také své pojetí náboženské historie lidstva rozdělené do dispenzací (dějinných období určených druhem smlouvy Boha s lidmi). Naše (šestá) dispenzace je přitom blízko před svým vyvrcholením: druhým příchodem Krista a nastolením pozemského milénia (tisícileté říše). Darby zdůraznil, že před příchodem Krista se Židé vrátí na území starověkého Izraele. Příchod Krista a nastolení milénia popisoval ve dvou krocích: po návratu Židů „na Sion“ nejprve Kristus „vytrhne“ své věrné na nebesa a nevěrný svět vystaví sedmiletému soužení, pak toto soužení ukončí vítězstvím a vládou (spolu s věrnými) nad obnovenou Zemí.

Právě dvě klíčové myšlenky dispenzacionalismu (návrat Židů do jejich dávné domoviny a vytržení věrných křesťanů) ohromně zpopularizoval mezi Američany Hal Lindsey. Tento baptistický pastor a křesťanský misionář je přitom autorem – s nadsázkou řečeno – jediné knihy. Jeho další knihy sledují motivy z tohoto základ­ního spisu a rozvíjejí je: budoucí velké soužení, apokalypsa, antikrist a jeho vláda, role Izraele v posledních časech, vytržení, blažená tisíciletá říše. Lindseyovou první a základní knihou je Velká planeta Země v pokročilé době (The Late Great Planet Earth). Sepsal ji spolu s Carole C. Carlsonovou a vydal v nakladatelství Zondervan roku 1970. Do konce minulého století tato kniha vyšla ve více než 25 milionech výtisků a pomohla konzervativním evangelikálům k získání značného kulturního a politického vlivu.

Středním bodem Lindseyových výkladů je vznik Státu Izrael roku 1948. Tuto událost spatřuje jako naplnění předpovědí svatých Písem Židů a křesťanů a předzvěst konce šesté dispenzace a blízkého počátku sedmé dispenzace, věku Ježíšova kralování nad obnovenou Zemí. V knize je naznačeno, že k vytržení dojde během života generace, která prožila tento rok 1948, přičemž za období takové generace Lindsey považoval 40 let. Osmdesátá léta minulého století se tak stala pro konzervativní evangelikály dobou zvýšeného očekávání konce toho světa, jak jej známe. Byla to také doba největšího prodeje Lindseyova bestselleru.

Náhledový obrázek je vzat z videa s kázáním Hala Lindseye 17. listopadu 2019: zde.

Více:

Zdeněk Vojtíšek, „Novodobý západní milenialismus”: zde.

Související články:

Znamení na nebi 23. září 2017: zde.

Donald Trump, Jeruzalém a druhý příchod Krista: zde.

„Pán Ježíš přijde zachránit svět”: zde.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments