Domácí zprávy

Znamení na nebi 23. září 2017

Znamení na nebi 23. září 2017

V sobotu 23. září má podle některých křesťanů a na křesťanství navazujících esoteriků nastat „znamení na nebi“, o němž hovoří Bible v knize Zjevení Janovo: „A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.“ Na podporu očekávání, že datum 23. září je pro křesťany skutečně významné, založili američtí evangelikálové internetovou stránku „Znamení na nebi 2017“, na níž kombinují křesťanskou astrologii, doslovný výklad Bible a očekávání brzkého druhého Kristova příchodu.

Sergej Miháľ. Zdroj: LinkedIn.

Pravděpodobně této astrologické spekulace se chopil slovenský evangelikální křesťan Sergej Miháľ, autor knihy „Vytržení“ (česky 2016) a žádaný církevní řečník na téma druhého Kristova příchodu. Byl například spolu se starším sboru Apoštolské církve v Havířově Pavlem Bubíkem hlavním řečníkem konference „Vytržení“, která se 9. září 2017 konala v Brně. Miháľ tak mezi české evangelikály s úspěchem šíří dispenzacionalismus Johna Nelsona Darbyho (1800–1882). Tento výklad „křesťanských dějin spásy“ je běžně přijímán ve Spojených státech, ale v evropském evangelikálním prostředí je dosud spíše okrajový. Druhý Kristův příchod si dispezacionalisté představují tak, že Kristus nejprve „vytrhne“ křesťany z tohoto světa na nebe, po tomto vytržení bude svět ještě nějakou dobu (nejčastěji sedm let) zmítán zmatky a násilím a po tomto období Kristus nastolí milénium (tisíciletou říši). Miháľ se vyhýbá předpovědi, kdy toto vytržení nastane, ale trvá na tom, že je velmi blízké. Tuto blízkost má prokazovat také znamení na nebi, jež nastane 23. září.[1]

Ježíš Kristus a Jana Kyslíková. Zdroj: http://svetelneinfo.cz/povzbuzeni.

Snad ještě větší roli má toto datum ve společenství Boží rodina, které tvoří kontaktéři s mimozemšťany kolem Jany Kyslíkové. „Ženou oděnou sluncem“ má být sama paní Kyslíková, kontaktéry považovaná za „ženskou inkarnaci Nejvyššího, nyní PJK“[2] (Pána Ježíše Krista). V sobotu 23. září se paní Kyslíková s 12 svými nejbližšími spolupracovníky (podle zprávy ze 4. září) má uchýlit do Duchovního centra u Telosu v Duté zemi. Kvůli této převratné události se očekávají útoky ze strany „strůjců negativního stavu a falešných bohů, Pseudotvůrců“.[3] Letáčky, které má společenství pro zahájení mise údajně k dispozici, dávají naději, že odchod do duté země a boj s pseudotvůrci budou mít podobu duchovního usilování a nebudou znamenat pro stoupence Jany Kyslíkové ani pro jejich okolí žádné nebezpečí.

[1] Viz např. „Každým dnem může přijít vytržení“, 33. pokračování rozhovoru Jiřího Zmožka se Sergejem Miháľem, po 8:20; nebo „Znamení na nebi – Sergej Miháľ“, po 8:00 a na mnoha jiných místech.

[2] „Sdělení spolupracovníků BR [Boží rodiny]: Blíží se další významné znamení doby“, 22. 8. 2017, download 5. 9. 2017.

[3] „Sdělení Pána Ježíše Krista, Boží Rodiny: Boží rodina pod palbou“, 30. 8. 2017, download 5. 9. 2017.

 

Související příspěvky:

Donald Trump, Jeruzalém a druhý příchod Krista (zde)

O Boží rodině na Radiu Wave (zde)