Jedinečný způsob náboženského života v církvi Šinčchondži 2/4

Cílem tohoto čtyřdílného seriálu článků je představit vnitřní život církve Šinčchondži. Důvodem je jednak jedinečnost způsobu církevního života, jednak uzavřenost církve (navzdory proklamovanému „otevření se“ v létě 2021), která se projevuje napětím s okolní společností. Seriál je založen na osobních rozhovorech se dvěma členy české církve.[1] Jeho první díl je zde.

Studium pro království

V předchozím díle je popsáno, jak se nový zájemce o církev stane BB-studentem a je přijat do BB-skupiny. Studijní skupina se schází v misijním centru Sión církve Šinčchondži, je ale od církve oddělena. Členové BB-skupiny dříve nesměli o existenci církve ani vědět; utajení v této míře není v současné době již únosné. Studijní centrum[2] „se otevírá“ několikrát každý měsíc, a to i tehdy, když se nepodařilo naplnit počet, který byl plánován. Vznikají studijní „třídy“. V centru se student setká s lektorem (kangsanim, GSN, 강사님) a jeho pomocnými lektory (čandosanim, JDSN, 잔도사님). Ve třídě může být až asi 30 lidí:[3] nových studentů i jejich lístků. Také v centru totiž studenta doprovází lístek, který podává nadřízenému o ovoci reporty, stará se, aby ovoce nebylo v nekontrolovaném kontaktu s jiným ovocem nebo s někým, kdo studuje v jiné třídě. Lístek své ovoce vytrvale doprová­zí, rozptyluje jeho pochybnosti a postupně ho učí zásadě nevynášet v žádném případě žádné informace mimo centrum. Pokud lístek zjistí, že student něco nepochopil, vysvětlí mu to, případně studentovi doporučí konzultaci s lektorem nebo evangelistou.

Studijní setkání mají pevnou strukturu: nejprve se připravuje příjemná atmosféra pomocí občerstvení, program začíná zpěvem duchovních písní („chval“), dále se pomocí otázek a odpovědí (i sborových) opakují základní body předchozí lekce, uprostřed nové lekce je přestávka na občerstvení, masáž nebo třeba společný tanec a na konci lekce se probí­raná látka opakuje. Důležitou částí studijního setkání je vzájemné „sdílení“: třída se rozdělí do skupin, v nichž se hovoří o tom, co bylo řečeno. Jednotlivé skupiny se také mohou postarat o organizaci spo­lečných aktivit: modliteb, zpěvu apod.

Pro ovoce je studium časově velmi náročné. Je ale obvykle přesvědčeno, že tato náročnost je dočasná a že po absolvování studia se tempo jeho života zase zpomalí. V centru získává mnoho nových přátel a prostřednictvím dárků a pozorností si buduje ke společenství pozitivní vztah. Lístek sleduje, zda ovoce odpovídá na otázky a zda říká „amen“ spolu s ostatními, pozoruje, jak se ve společenství chová a jak se asi cítí, povzbuzuje ho ke sdílení a ovoci ve studiu všestranně pomáhá. Informace o studentovi zapisuje do reportů a při feedbacku konzultuje se svým vedoucím. Pokud jde všechno podle plánu, je ovoce po několika lekcích vedeno k tomu, aby samo začalo evangelizovat: sepisuje si seznam kamarádů a uvažuje, kdo z nich je hapčcha. Také při této činnosti ho doprovází lístek a povzbuzuje ho svým nadšením.

Pro studenty centra se konají v neděli večer české bohosluž­by. Výklad Bible je v češtině a bývá to parafráze promluvy zakladatele církve Man Hee Leeho (I Man Hǔi, uctivě nazývaný sansanim, SSN, 산사님). Jiné korejské výrazy nezaznívají. Účastníci sedí se na židlích a neočekává se od nich žádný vlastní projev ani komentář. Po pandemii byla tato bohoslužba otevřena i pro veřejnost.

V této době (ale samozřejmě také v jiné fázi náboru) může být ovoce „otráveno“. Tímto výrazem se rozumějí informace z prostředí mimo církev, které mohou vzbudit pochybnosti. Obraz otrávení se ale používá také v případě odporu příbuzných či přátel. Církev se mu snaží čelit a například zve „otrávené“ příbuzné a přátele v neděli večer na české bohoslužby, které připomínají bohoslužby běžných evangelikálních církví.

Docházením do centra stráví ovoce asi půl roku a během této doby projde stupni začátečníků, středně pokročilých a pokroči­lých. Mezi jednotlivými stupni je třeba absolvovat testy. Nejtěžší je závěrečný test se 75 otázkami. Od­povědi na ně musejí být formulovány velmi přesně a studentům je doporučováno se je naučit zpaměti. Formálním zakončením studia je tzv. promoce. Probíhá hromadně s desítkami tisíc účastníků, a je tak mediálně a propagačně vděčnou událostí. Účastní se jí nejen čerství absolventi, ale také studenti a členové církve, kteří studium absolvovali již dříve (psali jsme zde).

Příště: Naplno v království

Poznámky:

[1] Rozhovory byly vedeny od června 2022 do dubna 2023. Jedním ze zdrojů je člen církve, který se s církví postupně rozcházel a proces jeho odchodu bylo v dubnu 2023 možno považovat už za ukončený. Druhým zdrojem je běžný člen církve. Oba jsou pro účely článku anonymní. – Snaha o ověření těchto informací u Patrika Smutného z oddělení pro vztahy s veřejností SCJ byla úspěšná jen částečně. Za faktické připomínky mu děkuji, na mnoha místech ale odmítl tvrzení v článku jako lživá a zavádějící a komentoval je tak, že to bylo v protikladu k tomu, co zaznělo v rozhovorech a co oba členové církve potvrdili. – Viz též celkové vyjádření Patrika Smutného umístěné na konci článku.

[2] V Česku je dosud jediné takové centrum, a to v Praze na Palmovce.

[3] Ovšem při studiu on-line přesáhl počet studentů stovku.

Za pomoc s korejskými výrazy velice děkuji kolegyni Elišce Solanské.

Vyjádření církve Nové nebe nová země (Shincheonji): Článek autora je plný různých jeho myšlenek a dalších závěrů či domněnek, žel i lží, které vsunul do toho, co církev dělá. Ať už vědomě nebo nevědomě, udělal to sofistikovaně, takže článek má jistý potenciál zamlžit nejpodstatnější biblické sdělení, které církev Nové nebe nová země (Shincheonji) doručuje a naplňuje. Autor se staví do pozice soudce a tón jeho psaní předpokládá náš špatný úmysl. Čtenáře zveme na naše biblické kurzy, aby si sami ověřili, co je skutečná pravda, ale hlavně aby přijali milost z porozumění proroctví a naplnění Bible, včetně knihy Zjevení.

Psali jsme v Dingiru:

Téma čísla 3/2022: Korejští misionáři ve světě a u nás (obsah a vybrané články jsou dostupné zde).

Zdeněk Vojtíšek: Nové nebe na zemi. Dingir (3), 2015, s. 78–81.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments