SatanCon 2023: Protesty zevnitř i zvenčí

V Bostonu proběhl o víkendu 28.–30. dubna 2023 již druhý ročník SatanConu, srazu členů a příznivců amerického uskupení Satanský chrám. Přibližně osm set lidí se sjelo do tamějšího hotelu Marriott Copley Place, aby si vyslechlo přednášky o satanismu i politickém aktivismu, zúčastnilo se rozličných rituálů, podpořilo koupí satanistické výrobce nebo jen debatovalo při neformálních setkáních. Akce se však neobešla bez protestů křesťanů a pravicových skupin.

Satanský chrám („The Satanic Temple“) byl oficiálně založen roku 2013 Douglasem Mesnerem (alias Lucien Greaves) a Malcolmem Jarrym coby náboženská organizace podporující svobodu individua a společenský aktivismus pro obranu státní sekularity i boj za práva marginalizovaných skupin, ať už z hlediska genderu, sexuality, rasy či etnicity. „Satan“ pro uskupení není reálně existující entitou, ale pouze symbolem lidské autonomie a rebelie proti utlačujícím konzervativním strukturám, především těm prosazovaným křesťanskými fundamentalisty. Jednou z charakteristických aktivistických strategií Chrámu představuje využívání svého statutu státem uznané náboženské společnosti. Z tohoto postavení se pak požadováním stejných práv jako křesťanské denominace snaží odkrývat zvýhodňování křesťanských pozic v americké společnosti a proti němu bojovat.[1] Jarryho a Mesnerův projekt jistě nepředstavuje první satanistické sdružení s liberálně-progresivistickou agendou útočící na (křesťanské) konzervativní síly – zde lze zmínit především teistické uskupení Církev Azazelova („Church of Azazel“), jehož základy byly položeny Diane Verovou v New Yorku roku 2004.[2] Svou neutuchající aktivitou ve veřejné sféře se však Satanský chrám byl schopen stát jedním z nejviditelnějších aktérů současného satanistického milieu na globální úrovni, odrazem sílící politizace tohoto religiózního prostředí stejně tak jako přispěvatelem do ní. V tomto ohledu představuje takřka kompletní inverzi Řádu devíti úhlů („Order of Nine Angles“), další velmi aktivní formy satanismu s narůstajícím politickým významem. Zatímco se tak ateistický Satanský chrám snaží maximalizovat svou přítomnost ve veřejném prostoru pro podpoření liberálně-progresivistické vize sekulárního právního státu, teisticky zaměřený Řád devíti úhlů usiluje o svou verzi radikálně-pravicové společenské transformace hlavně prostřednictvím kriminálních a teroristických činů pod rouškou utajení svých sympatizantů.[3]

Aktivity Satanského chrámu jsou typické promyšleným naplánováním a většinou reagují na konkrétní kroky jeho politických protivníků – např. jedno z ohnisek kampaně proti tělesným trestům ve školách s názvem „Projekt ochraňte děti“ („Protect Children Project“) bylo v texaském Springtownu, kde byly roku 2012 učitelem potrestány bitím dvě náctileté dívky.[4] Obdobnou cílenost vykazují i SatanCony – první ročník tak proběhl v únoru 2022 v arizonském městě Scottsdale a byl zasvěcen jeho bývalému starostovi Jimu Laneovi a radní Suzanne Klappové, signifikantním postavám v historii aktivismu Chrámu. Právě velkou mírou kvůli nim byla totiž roku 2016 Chrámu odepřena žádost o přednesení úvodní modlitby před zasedáním tamější městské rady, o což se poté organizace s městem neúspěšně soudila.[5] Lokalizace a příprava letošního SatanConu se zdá být vedena toutéž strategií. Město Boston – mimo jiné jedna z bašt amerického katolicismu – bylo Chrámem rovněž neúspěšně obžalováno kvůli stejnému odmítnutí v roce 2021 a SatanCon 2023 organizátoři opět provokativně dedikovali hlavnímu představiteli protistrany sporu, bostonské starostce Michelle Wuové. Město i Wuová se od celého satanistického shromáždění samozřejmě distancovaly.[6]

Lístky na SatanCon 2023 byly dle Chrámu vyprodané již několik týdnů před jeho konáním. Zájem o letošní sešlost, organizací popisovanou jako „největší shromáždění satanistů v historii“, dokládá i prudký nárust účastníků – zatímco loňského SatanConu se účastnilo kolem tří set lidí, tento rok se počet participantů zvedl k osmi stovkám.[7] Datum události přirozeně vedlo k vybrání „noci čarodějnic v Bostonu“ („Hexennacht in Boston“) jako zastřešujícího tématu celé akce.[8] Převážnou část programu SatanConu 2023 tvořily přednášky členů a sympatizantů hnutí o tématech spojených se satanistickou kulturou, aktivismem Chrámu i širšími progresivistickými cíli. Účastníci si tak mohli vyslechnout kupř. prezentace „Zápas za spravedlnost: Aktuality z kampaní Satanského chrámu“ od vedoucích aktivistických projektů Chrámu, „Hříchy těla: Satanismus a sebe-rozkoš“ od sexuologa Dr. Erica Sprankleho, „Znovu přemýšlet o Lilith coby o archetypu reprodukční spravedlnosti“ řadové členky Amandy Bartonové či „Tělesné modifikace ne-bílých lidí v satanistické kultuře“ od blogerky minnesotské buňky Chrámu Emmy Yamové.[9] SatanCon 2023 byl však prodchnut i rituály – na hlavním hotelovém pódiu uspořádala sekce abstinujících satanistů v neděli 30. dubna vlastní černou mši, zatímco vyhrazená rituální místnost s názvem „Malá černá kaple“ („Little Black Chapel“) zažila např. rituály od-křtění či obnovení manželských slibů. Akce nebyla ochuzena ani o trh satanistických předmětů a páteční ples, navázaný k ní byl dále i samostatně zpoplatněný koncert Mesnerovy industrialové kapely Satanic Planet.[10]

Obr. 1. Obřad od-křtění v Malé černé kapli (NYPost.com, 2023, online.)

Jak už u Satanského chrámu bývá zvykem, ani jeho letošní SatanCon se neobešel bez kontroverzí a protestních vyjádření, a to jak zevnitř, tak i zvnějšku akce. Největší pozornosti ze stran tradičních kritiků hnutí se dostalo již samotné zahajovací ceremonii v páteční poledne. Na ní byly performativně roztrhány „symboly útlaku“ v podobě Bible s falešnými dolary uvnitř i tzv. „Vlajky tenké modré linky“ („Thin Blue Line Flag“), vyjadřující podporu policejním složkám USA a hojně sloužící v posledních letech k odporu vůči iniciativě Na černých životech záleží („Black Lives Matter“). „Musíme budovat naši komunitu i mimo virtuálno. […] Pro ty z nás, kteří tak učinit mohou – musíme se postavit za ty, kteří se sami za sebe postavit nemohou,“ zaznělo při ceremonii dále z úst Stuarta de Haana, hlavního právníka Chrámu, jenž se po těchto slovech jal kladivem rozbít počítačovou klávesnici.[11] Destrukce všech těchto předmětů měla dle Chrámu jasnou symbolickou zprávu. Jak se vyjádřila spoluautorka ceremonie, performerka Chalice Blytheová, vedoucí buňky v Utahu, Bible byla v prvé řadě zničena coby kritika „názorů lidí, kteří se snaží zavést teokratickou vládu v domněle sekulární společnosti.“ Prapor byl dle ní roztrhán coby protest proti „lidem v autoritativních pozicích, kteří ho využívají na poškozování těch, kteří potřebují největší ochranu“ a coby výzva těmto jedincům na napravení svých přečinění. Zničení klávesnice si pak bralo na paškál uživatele internetu sabotující práci na společensky prospěšných webových platformách.[12] Není se čemu divit, že právě roztrhání Bible a pro-policejní vlajky vyvolalo v křesťanských i politicky konzervativních kruzích značnou odezvu a upoutalo na SatanCon jejich pozornost. Video z ceremonie tak sdílel na svém twitterovém profilu kupř. kanál Fox News, pod jehož příspěvkem se hromadily citáty z Bible a jiné komentáře vyjadřující podporu křesťanství a očerňující Satanský chrám.[13]

Obr. 2. Chalice Blythe ničí Bibli na zahajovací ceremonii (Reuters.com, 2023, online.)

Negativní ohlasy na SatanCon 2023 se neomezily jen na virtuální prostor, ale přenesly se i do hmotného světa. Již v pátek se před Marriott Copley Place shromáždilo nad sto křesťanských protestujících, mávajících nápisy jako „Satan nemá žádná práva“ či „Jeden národ pod ochranou Boží vylučuje satanismus“. Na pátečních protestech se sešli i již tradiční nepřátelé Chrámu, tradicionalistická katolická organizace Americká společnost pro ochranu tradice, rodiny a vlastnictví („American Society for the Defense of Tradition, Family, and Property“), demonstrující již proti Chrámovému projektu kroužků satanistického humanistického vzdělávání na základních školách roku 2016.[14] Křesťanské demonstrace pokračovaly i v sobotu, kdy se k nim přidala i radikálně pravicová Vlastenecká fronta („Patriot Front“), jejíž anti-moderní nacionalistické hodnoty jsou rovněž v rozporu s politickými názory Chrámu. Celkově počet demonstrujících nepřesáhl dvě stě jedinců.[15] Samotná Arcidiecéze bostonská se však od jakýchkoli forem veřejného protestu distancovala ještě před zahájením SatanConu 2023. Ve veřejném prohlášení ohledně shromáždění tak uvedla následující: „Žádáme katolíky, aby neorganizovali ani nevybízeli ostatní k tomu jít na akci protestovat. Jen ji tím zviditelní a upozorní na organizátory, čehož si oni sami žádají. Než protestovat osobně, spíše doufáme v to, že zaútočíme na nebesa modlitbami z našich svatyní, klášterů a farností.“ Arcidiecéze dále vybídla katolíky k silnějším modlitbám a adoracím v průběhu konání SatanConu, pro což dodala věřícím v jednotlivých farnostech i speciální modlitbu a rozšířený program pobožností.[16]

Obdobně tak jako jiné iniciativy Satanského chrámu, i události spojené s letošním SatanConem pregnantně ilustrují významnou roli náboženství v současném americkém kulturním konfliktu.

Poznámky:

Náhledový obrázek: Křesťanský protest proti SatanConu 2023 „Satan nemá žádná práva“ (PETERSON, Marc, Hundreds protested this weekend’s annual SatanCon in Boston, NYPost.com, 2023. Online.)

[1] Viz zejména LAYCOCK, Joseph P., Speak of the Devil: How The Satanic Temple Is Changing the Way We Talk About Religion, New York: Oxford University Press, 2020.

[2] CHURCH OF AZAZEL, Our history, so far, Theisticsatanism.com, n. d. Online.

[3] Pro růst a internacionalizaci Řádu devíti úhlů viz zejména KOCH, Ariel, The ONA Network and the Transnationalization of Neo-Nazi Satanism, Studies in Conflict and Terrorism, vol. 45, leden 2022, s. 1–28.

[4] Viz LAYCOCK, Joseph P., Speak of the Devil: How The Satanic Temple Is Changing the Way We Talk About Religion, New York: Oxford University Press, 2020, s. 31–60.

[5] FRANK, Brieanna J., Satanists, protesters expected in Scottsdale for The Satanic Temple’s inaugural convention, AZcentral.com, 2022. Online.

[6] GAVIN, Christopher, SatanCon is coming to Boston — and it’s dedicated to Mayor Wu. Here’s what to know, Boston.com, 2023. Online.

[7] FINNE, Camile, SatanCon: World’s ‘largest gathering of Satanists’ hails diversity, fellowship, USAToday.com, 2023. Online; RODRIGUEZ, Irvin, SatanCon 2023 Celebrates 10-Year Anniversary in Boston This Weekend, NBCBoston.com, 2023. Online.

[8] THE SATANIC TEMPLE, SatanCon 2023: About, TheSatanicTemple.com, 2023. Online.

[9] Angl. „Struggle for Justice: TST Campaign Updates“; „Sins of the Flesh: Satanism and Self-Pleasure“; „Re-imagining Lilith as an Archetype for Reproductive Justice“ a „BIPOC Body Modification in Satanic Culture“. Viz THE SATANIC TEMPLE, SatanCon 2023 Program Schedule, TheSatanicTemple.com, 2023. Online.

[10] Viz THE SATANIC TEMPLE, SatanCon 2023: About, TheSatanicTemple.com, 2023. Online; SNYDER, Brian, Inside Satancon: Behind the scenes at the Satanic Temple convention, Reuters.com, 2023. Online.

[11] POTTER, Will, ‘We’re just like everybody else’: Opening ceremony for Satancon kicks off in Boston as woman tears apart Bible and protestors condemn gathering, DailyMail.co.uk, 2023. Online.

[12] Tamt.

[13] Viz FOX NEWS, ‘HAIL SATAN!’: SatanCon-goers shred Bible, pro-cop flag during opening ritual, Twitter.com, 2023. Online.

[14] Viz BUKURAS, Joe, Bagpipes, cymbals, and Marian hymns: Catholics make reparation outside ‘SatanCon’ in Boston, CatholicNewsAgency.com, 2023. Online; LAYCOCK, Joseph P., Speak of the Devil: How The Satanic Temple Is Changing the Way We Talk About Religion, New York: Oxford University Press, 2020, s. 31–60.

[15] COTE, Jackson, ‘SatanCon’: White nationalist group Patriot Front protests Boston convention, Masslive.com, 2023. Online.

[16] Viz ARCHDIOCESE OF BOSTON, Archdiocese of Boston to Gather for Adoration and Prayer in Response to SatanCon Convention, BostonCatholic.org., 2023. Online.

Subscribe
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
nestan
nestan
2. 6. 2023 8:23

“Jednou z charakteristických aktivistických strategií Chrámu představuje využívání svého statutu státem uznané náboženské společnosti.”

Tento statut by měl být těmto otevřeným sekularistům odebrán. Jak ho vůbec získali?

Matouš Mokrý
Matouš Mokrý
Reply to  nestan
2. 6. 2023 13:12

1.Děkuji za otázku. Ačkoli právo USA nepatří k mým expertízám, pokusím se odpovědět. V prvé řadě, “náboženskou organizaci” si v USA definuje různě stát od státu, především s ohledem na danění organizace. Satanský chrám má sídlo v Salemu v Massachussetts, v jehož právu “náboženská organizace” by měla “přisvojovat si a používat svou jistinu a příjem na náboženské, benevolentní a dobročinné účely” (https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleIX/Chapter59/Section5). Na federální úrovni je pak organizace uznána jednoznačně za náboženskou “církev”, splňuje-li podmínky pro zproštění od daní od “Interního finančního úřadu” (“Internal Revenue Service”, IRS). Ty jsou zmíněny v Kodexu IRS 501(c)(3), vztahují se obecně k dobročinným organizacím a znějí následovně: “Organizace musí být organizována a řízena… Číst dále ->

Last edited 1 rok před by Matouš Mokrý
Matouš Mokrý
Matouš Mokrý
Reply to  nestan
2. 6. 2023 13:14

2.; a školy pro přípravu svých náboženských funkcionářů”. Dané rysy však nepředstavují závazně daná kritéria, která by musela být splněna všechna, jsou spíše jakýmisi vodítky pro uznání statutu církve – do uznání vstupují ještě jiné faktory, a je tak esenciálně dané případ od případu. Sama IRS se pak nepokouší zhodnotit “náboženskost” doktríny dané organizace, pokud je doktrína vyznávána vážně a pokud nejsou doktríny a aktivity organizace nelegální (https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1828.pdf – strana 33). Satanský chrám pak na federální úrovni získal svůj status církve zproštěné od daní od IRS v únoru 2019. Jak je vidět, “náboženství” a “církev” jsou právními dokumnety USA definováno značně otevřeně, tato otevřenost… Číst dále ->