FORUM 18: Ruští věřící stíhaní za kritiku války na Ukrajině

Na kauzu Nikandra Pinčuka, ruského kněze Pravoslavné církve v zahraničí, navázalo 14. listopadu v Petrohradě řízení s dalším knězem této církve. Otec Joann Kurmojarov, doktor teologie a pravoslavný kněz, je souzen za videa, která zveřejnil na streamovací službě Youtube. Kritizuje v nich postoj Moskevského patriarchátu a jeho přímou podporu válečného tažení na Ukrajinu. Naznačuje, že agresoři tohoto konfliktu nemají nebeskou naději, a tvrdí, že odsoudit by toto tažení měli ze zásady všichni křesťané. Obviněn je podle článku 207.3 trestního zákoníku, že „s vyvoláním dojmu věrohodných prohlášení vědomě veřejně šířil nepravdivé informace o použití ozbrojených sil Ruské federace za účelem ochrany zájmů Ruské federace a jejích občanů [a] zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, jakož i o výkonu svých pravomocí státními orgány Ruské federace mimo území Ruské federace pro tyto účely.“

V Rusku jsou momentálně za kritiku tažení na Ukrajinu vězněny a vyšetřovány řádově tisíce osob, z nichž část tak činí i z náboženských důvodů či za použití náboženských argumentů. K 21. říjnu evidovala nezávislá ruská agentura Mediazona 4 777 probíhajících správních řízení podle čl. 20.3.3. („Veřejné akce zaměřené na diskreditaci použití ozbrojených sil Ruské federace“). Fórum 18 uvádí zde, že čtyřiadvacet z nich zahrnovalo náboženské argumenty, náboženské představy nebo citace z Bible nebo vyjádření náboženských osobností. U soudů prvního stupně dostalo pokuty devatenáct osob, jedna osoba byla zproštěna obžaloby, jeden případ byl uzavřen z důvodu uplynutí promlčecí lhůty a tři případy ještě nejsou projednány. I tyto případy sleduje Forum 18. Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února letošního roku a záhy na to, mezi 4. a 8. březnem, podepsal prezident Vladimir Putin 144 novel správního a trestního zákoníku, které hrozí sankcemi těm, kdo by se stavěli či vyjadřovali proti tažení na Ukrajinu.

První osobou, která byla na základě přijatých novel potrestána, byl otec Joann Burdin z Kostomské oblasti Ruska. Už 10. března byl zbaven kněžství a byla mu uložena pokuta ve výši 35 tisíc rublů (asi jeden průměrný měsíční plat v té oblasti) za to, že v kázání k farníkům 6. března zdůraznil význam přikázání „Nezabiješ“. Podrobně o případu otce Burdina informovalo Forum 18 zde. Prostředky na zaplacení pokuty mezi sebou vybrali farníci a podporovatelé otce Burdina během následujícího dne prostřednictvím webových stránek farnosti. Otec Burdin se proti pokutě neúspěšně odvolal, následně podal kasační stížnost a své odvolání podal také k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Až tři roky vězení nebo vysoká peněžitá pokuta hrozí také protestantce Nině Beljajevové. Její případ si získal poměrně velkou pozornost veřejnosti v Rusku i v zahraničí proto, že Beljajevová byla komunistickou poslankyní okresní rady Semiluk ve Voroněžské oblasti. Během jednání rady 22. března i přes nesouhlas svých kolegů označila ruskou invazi na Ukrajinu za válečný zločin. Řekla: „Křesťan není ten, kdo nosí kříž, ale ten, kdo následuje Krista, pro koho je slovo Boží – autorita Kristova – mnohem vyšší než autorita prezidenta. (…) Pro křesťana je na prvním místě autorita Kristova a je vyšší než názor patriarchy, a pokud někdo zatemňuje Krista někým jiným, nemůže být křesťanem. Ano, to je moje pozice.“ Dodala, že jednou z možných cest, jak tažení ukončit, je rozhodnutí samotných vojáků prostě se akce neúčastnit. Své vyjádření natočila a umístila na streamovací službu Youtube. I ona je stíhána podle článku 207.3 trestního zákoníku, který vstoupil v platnost letos 4. března. V dubnu z Ruska uprchla. Podrobné shrnutí případu Niny Baljajevové je k dispozici v internetové prezentaci služby Forum 18 zde.

Umělec Ivan Ljubimov z Jekatěrinburgu byl odsouzen a třikrát pokutován za „diskreditaci ruských ozbrojených sil“. Proti ukrajinské válce protestuje protestuje plakáty s náboženskou tematikou. Policie ho také dvakrát postavila před soud kvůli obvinění z nezákonné demonstrace. Soudy udělily Ljubimovovi pokuty v celkové výši téměř tříměsíční průměrné místní mzdy a v září ho za nenáboženský protest odsoudily na 30 dní do vězení. Dva z Ljubimovových protiválečných plakátů obsahovaly biblické citáty.

Dne 25. srpna udělil moskevský soud pokutu dvaasedmdesátileté katoličce Galině Borisovové za „diskreditaci ruských ozbrojených sil“ tím, že na ruskou vlajku u dveří kostela připevnila papír s nápisem, že vedle vlajky Svatého stolce není místa pro vlajku válečného agresora. Policie ji identifikovala pomocí technologie rozpoznávání obličeje. Borisová je první ruská katolička, o níž je na Fóru 18 známo, že byla stíhána za svůj náboženský odpor k válce na Ukrajině.

Naproti tomu 1. září moskevský soud zprostil viny Konstantina Jankauskase. Z „diskreditace ruských ozbrojených sil“ byl obviněn, protože na sociálních sítích zveřejnil text projevu papeže Františka, včetně poznámky: „Ve jménu Boha vás žádám: zastavte tento masakr!“ Soudce poznamenal, že je nemožné učinit závěr, že použití ozbrojených sil Ruské federace bylo zdiskreditováno citací papežových poznámek.

Ukončeno bylo také správní řízení vedené proti ruskému pravoslavnému knězi spadajícímu pod Moskevský patriarchát Maksimu Nagibinovi. Soud v Krasnodarském kraji uzavřel prošetřování jeho velikonočního protiválečného kázání, protože vypršel čas pro správní stíhání.

Text je shrnutím poznatků norské služby Forum 18 o stavu stíhání ruských občanů za veřejné projevy nesouhlasu s ruskou invazí na Ukrajinu zde, zde, zde a zde.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments