FORUM 18: Pravoslavný kněz Nikandr byl odsouzen k pokutě

V červenci letošního roku upozornil Miloš Mrázek v článku zde na trestní stíhání jeromonacha Nikandra, pravoslavného kněze a mnicha, který působí v uralském Rusku jako člen Pravoslavné církve v zahraničí. Otec Nikandr, občanským jménem Jevgenij Igorjevič Pinčuk (* 7. prosince 1971), byl stíhán, souzen a 17. října 2022 odsouzen podle nového paragrafu ruského trestního zákoníku, který zakazuje „veřejné aktivity směřující k diskreditaci ozbrojených sil Ruské federace“. Kauzu po celou dobu sleduje a aktuální informace zveřejňuje norská služba Forum 18.

Otec Nikandr se provinil svým vyjádřením na ruské sociální síti VKontakte, který zveřejnil v noci z 29. na 30. března. V příspěvku nazvaném „Bůh není zesměšňován“ o délce necelých 140 slov popisoval, jak „horda Antikrista“ postupuje ze severní Ukrajiny na jih, ale i tam na ně čeká křesťanská armáda, která se s démonickou silou utká a nedovolí dobití jihu Ukrajiny. Za příklad vytrvalosti dal jeden pluk (asi tisíc vojáků), který více než měsíc brání Mariino město, tedy Mariupol. Zamýšlel se nad tím, jakou šanci má „ďáblovo dílo proti Kříži a Nejsvětější Matce Boží, která chrání svou zemi před zotročením protivníky,“ a svůj příspěvek uzavřel modlitbou: „Ať náš Pán Ježíš Kristus skrze modlitby Jeho Nejčistší Matky svrhne všechny nepřátele, viditelné i neviditelné. Amen.“

Otec Nikandr byl za svá vyjádření proti „ruské zvláštní operaci na Ukrajině“ na sociální síti VKontakte poprvé pokutován již v březnu. Dne 14. března okresní soud Verchoturye udělil Pinčuku Nikandrovi pokutu 35 tisíc rublů podle článku 20.3.3 správního řádu. Pokuta představuje zhruba třítýdenní průměrnou místní mzdu. Soudní rozhodnutí nabylo právní moci 25. března, jak podle serveru Forum 18 uvádí web soudu. Protože nebyl schopen zaplatit pokutu ve stanovené lhůtě 60 dnů, soudní vykonavatelé dali P. Nikandra znovu k soudu podle článku 20.25 správního řádu, část 1 („Nezaplacení správní pokuty včas“) a okresní magistrátní soud Verkhoturye č. 1 ho dne 9. června odsoudil ke 40 hodinám veřejně prospěšných prací.

Vyšetřování trestného činu podle článku 280.3 trestního zákoníku („Veřejné akce zaměřené na diskreditaci použití ozbrojených sil Ruské federace za účelem ochrany zájmů Ruské federace a jejích občanů a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti“), kterého se měl otec Nikandr svým příspěvkem dopustit, bylo zahájeno 29. června. Podle vyjádření otce Nikandra mu vyšetřovatelé slíbili, že po zaplacení kompenzační soudní pokuty podají žádost o zrušení trestního obvinění, což jim umožňuje čl. 76 odst. 2 trestního zákoníku. Ten stanoví, že osoby, které se poprvé dopustily méně závažného nebo středně závažného trestného činu, mohou být soudem „zproštěny trestní odpovědnosti“, pokud po přiznání viny zaplatí pokutu, která nahrazuje způsobenou škodu. To se však nestalo. Navzdory tomu, že jeromonach Nikandr podmínky vyšetřovatelů splnil a svou vinu přiznal, odešel od soudu se záznamem v trestním rejstříku a pokutou desetkrát vyšší. Soudce Aleksej Ladygin mu udělil pokutu sto tisíc rublů, což je přibližně dvouměsíční průměrná místní mzda. Soudce sice rozhodl, že může být zaplacena v deseti měsíčních splátkách po deseti tisících rublech, ale i tak je to pro kněze neúnosná suma. Pro Forum 18 se vyjádřil v tom smyslu, že už předchozí pokutu splácel, protože tak nemohl učinit v plné výši, a rozhodnutí soudu ho zatížilo ještě mnohem více.

K přiznání své viny otec Nikandr řekl: „Uznání viny je pro mě uznáním skutečnosti, že jsem komentáře zveřejnil,“ a dodal, že nepřiznává vinu ve smyslu lítosti nad podporou Ukrajiny. Nyní zvažuje, zda se proti verdiktu soudu Sverdlovské oblasti odvolá.

Náhledová grafika: Kateřina Hlaváčová.

Psali jsme v Dingiru:

K. Spal: Ruská pravoslavná církev v zahraničí, 4/2006, s. 114.

K. Spal: Sjednocení pravoslavných církví, 2/2007, s. 66.

J. Jandourek: Opora moci i její oběť, 2/2022, s. 40.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments