Štvrtá konferencia Czech Metal Studies – Metal Made In Česko(a)Slovensko

Metal je hudobným fenoménom, ktorý si od osemdesiatych rokov vytvoril okolo seba veľmi lojálnu komunitu fanúšikov. Množstvo ľudí metalovou hudbou žije každým dňom, navštevuje koncerty, číta hudobné fóra. Úlohu metalu v súčasnej spoločnosti skúmajú tzv. metalové štúdia. Partia mladých akademikov z Czech Metal Studies pod vedením Miroslava Vrzala už štvrtým rokom pripravuje konferencie na pôde Masarykovej univerzity v Brne, na ktorých ponúka odborné náhľady na svet metalu z perspektívy humanitných vied, vrátane religionistiky.

Aktuálny ročník s názvom „Metal Made In Česko(a)Slovensko“ sa odohral online 23. 9. 2020. Už tradične konferenciu odštartoval jej duchovní otec Miroslav Vrzal s príspevkom „Pálit, nebo nepálit? Percepce pálení kostelů u blackmetalistů v Česku: Malá kvalitativní sonda“, ktorý sa venoval téme názoru českých black metalistov na pálenie kostolov nórskymi blackmetalistami začiatkom deväťdesiatych rokov. Na túto kontroverznú tému panujú v komunite rozličné názory od tichého obdivu až po odsúdenie gesta ako prehnaného, aj keď zásadného pre blackmetalovu scénu. Matouš Mokrý nadviazal na blackmetalovú vlnu v príspevku „Záblesk na severní obloze: Black metal coby vzpoura proti liberální společnosti v díle esoterika Sebastiána Jahiče,“ v ktorom podrobne analyzoval intelektuálne dielo slovenského filozofa Sebastiána Jahiča so zameraním sa na jeho interpretáciu black metalu ako umenia brojaceho proti liberalizmu. Lukáš Kaplan predstavil poslucháčom málo známy svet ázijských vplyvov na svet metalu v príspevku „Aspekty východných náboženských tradícií v metalovej hudbe a subkultúre: Príklad Cult of Fire“, ktorý vypointoval sondou do hinduizmom ovplyvneného sveta českých blackmetalistov CULT OF FIRE.

Ondřej Šefčík sa vo vystúpení „Metal a ἐκκλησία“ s veľkou vervou a zápalom  rozrozprával o metale ako o kvázináboženskom fenoménu, ktorý okolo seba vedome vytvára oddanú komunitu so štruktúrami podobnými cirkevným. Michal Puchovský v rozprávaní „Sláva bohom! Predkresťanské náboženstvo starých Slovanov v tvorbe Silent Stream of Godless Elegy“ podrobne rozobral texty moravskej ethnodoommetalej kapely SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY a zameral sa na spôsob konštrukcie pohanstva v lyrike klasikove českého doomu. Gabriela Stašová priniesla sociologickú sondu „Český metalový fanoušek a jeho postoj k hudbě a subkultuře“ zo sveta českých a moravských metalistov, ktorí sa ukazujú tolerantní, milujúci metal pre jeho energiu a schopnosť ovplyvniť náladu a taktiež sú silne previazaní s komunitou ďalších fanúšikov. Kolo konferenčných prednášok ukončil špeciálny hosť Ondřej Daniel s príspevkom „Muzika jen pro lopaty? Metal ve světle sociologie hudby,“ v ktorom sa zoširoka rozrozprával o doterajších dejinách bádania o metalovej subkultúre v priestore bývalého východného bloku so špecifickým zameraním sa na možnosti výskumu v českom prostredí.

Následná diskusia s Danielom otvorila tému miesta žien v metalové komunite, o ktorej sa traduje, že je sexistická a tvorená primárne mužmi. Podiel žien medzi metalistami je určite nižší, na druhú stranu na metalových festivaloch ako Masters of Rock či Brutal Assault nie je núdza o ženy. Ostrú polemiku vyvolali názory, ktoré ženy situovali do pozícií pasívnych bytostí, ktoré sa k metalovej hudbe dostali vďaka svojim partnerom. Aj keď sa nepochybne nájdu ženy, ktoré sa k tvrdej muzike dostali vďaka frajerom alebo manželom (čo naznačil výskum Gabriely Stašovej), tak nie je možné prijať toto tvrdenie ako to hlavné vysvetlenie „konverzie“ žien k metalu bez ďalšieho výskumu. Téma žien v českej metalovej subkultúre by si nepochybne zaslúžila podrobnejšie spracovanie či už v podobe štúdiu alebo záverečnej študentskej práce.

Doplnkovú časť konferencie otvorilo vystúpenie Tomáša Vítka, výkonného redaktora metalového časopisu Sparku, ktorý rozprával o vplyve COVIDu na hudobný priemysel a chod magazínu. Bohužiaľ to vyzerá veľmi bledo pre stredne veľké kapely a menší kluby závislé od pravidelného koncertovania, ale hudobný priemysel ako celok by mal krízu ustáť. Po Vítkovi celú konferenciu zakončila diskusia s Radkem a Hanou Hajdovými z kapely SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY, ktorí s chuťou odpovedali na otázky z publika.

Pozitívne dojmy z konferencie kazila iba nemožnosť si zájsť na pivo a prediskutovať všetko možné i nemožné súvisiace s metalom a vedou so všetkými účastníkmi konferencie. O rok sa vidíme snáď už osobne na ďalšej stretnutí fanúšikov odborného štúdia metalu na pôde Masarykovej univerzity v Brne.

 

Použité zdroje:

Muni Arts: Metal Made in Česko(a)Slovensko.

Czech Metal Studies.

 

Náhledová fotografie: Czech Metal Studies.

 

Psali jsme v Dingiru:

Dingir 2/2020: Současná hudba a náboženství (obsah a vybrané články zde).

 

Související příspěvky:

Cesta k [d]uchu – vyšel nový Dingir.

Hudba jako metoda vábení džinů.

Jak hardcore potkal Kršnu.

Chvály pomohou uchopit prožitek.

Ezkera: nejdelší známý nigun slavý 110. výročí.

Reflexe: Svatý zpěv.

Spontánní bubnování se Sueneém.

Sri Chinmoy v Rudolfinu.

Zvukové lázně pro lidi, kteří se cítí dobře.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments