Rabín Jonathan Sacks zemřel

V sobotu 7. listopadu 2020 zemřel bývalý vrchní rabín Velké Británie Jonathan Sacks. Tento pozoruhodný židovský myslitel celý život působil jako ortodoxní rabín, kazatel a spisovatel. Narodil se 8. března 1948 v Londýně. Po studiích filosofie a judaistiky v Cambridge, Oxfordu a Londýně dosáhl doktorátu filosofie (Ph.D.) a rabínské ordinace.

Na rozdíl od řady jiných ortodoxních rabínů považoval Sacks za nutné vyrovnávat se s výzvami a otázkami, které s sebou přináší moderní doba. Věrnost tradici pro něj neznamenala uzavřenost vůči podnětům, přicházejícím z nežidovského světa a z měnících se kulturních podmínek současnosti.

Jonathan Sacks se proto celý život angažoval v rozhovoru s představiteli nežidovského světa, náboženského i sekulárního. Byl velmi známou postavou veřejného života ve Velké Británii i po celém světě. Byl častým hostem ve sdělovacích prostředcích, pravidelně přispíval do náboženských relací BBC. Proslul jako nadaný řečník a vynikající kazatel, jeho výklady Tóry byly a jsou nesmírně populární nejen v židovském, ale i v nežidovském prostředí. Získal si pověst myslitele, který dokáže pozoruhodným způsobem spojovat poklady moudrosti židovské tradice s aktuálními výzvami dnešní doby.

Zabýval se také vztahem mezi vědou a náboženstvím. Byl přesvědčen o tom, že věda a náboženská víra nejsou nepřátelé, ale že se vzájemně doplňují, protože se věnují odlišným oblastem lidského poznání.

Jonathan Sacks se také aktivně účastnil mezináboženského dialogu, napsal řadu knih pro židovské i nežidovské čtenáře, z nichž některé se staly bestsellery a byly přeloženy do mnoha světových jazyků.

Sacksova kniha Důstojnost v rozdílnosti (recenze je zde) představuje jeden z milníků v novodobé židovské diskusi o náboženské pluralitě a o mezináboženských vztazích. Tato kniha vyvolala jistou kontroverzi. Řadě ortodoxních rabínů se filosofie mezináboženských vztahů, vyjádřená v této knize, jevila příliš relativistická. Sacks totiž tvrdil, že žádná tradice nemá monopol na náboženskou pravdu. Kritikům se zdálo, že tím zpochybňuje výlučnost židovského náboženství. Rabín Sacks na tuto kritiku odpověděl, že nijak nezpochybňuje jedinečnost zjevení darovaného Izraeli, ale že trvá na tom, že také v ostatních náboženstvích je možné hledat a nalézat prvky Boží pravdy.

V letech 1991 až 2013 působil jako Vrchní rabín Velké Británie. V roce 2016 mu byla udělena Templetonova cena.

Jonathan Sacks byl v mnoha oblastech odvážným průkopníkem. Byl to ortodoxní rabín, který se věrně držel tradice a zároveň poctivě zápasil s výzvami současné doby a kultury. Nejen židovská pospolitost, ale celé lidstvo v něm ztrácí jednoho z nejvýznamnějších náboženských myslitelů současnosti.

Náhledová fotografie rabína Jonathana Sackse: The Times of Israel.

Související články:

Nejdůležitější kniha přelomu tisíciletí? – recenze knihy Jonathan Sacks: Důstojnost v rozdílnosti. Jak se vyhnout střetu civilizací, Praha – Kroměříž: Triton, 2017, 224 s.

„Košer maso neexistuje.“ Židé objevují veganskou stravu.

Templetonovu cenu letos získal americký vědec a křesťan.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments