Zahraniční zprávy

„Košer maso neexistuje.“ Židé objevují veganskou stravu

„Košer maso neexistuje.“ Židé objevují veganskou stravu

Jaké je hlavní město veganství? Britský list The Guardian uvádí, že je to Tel Aviv. Židé, kteří chtějí při stravovaní dodržovat kašrut, stále častěji dávají přednost zcela rostlinné stravě. „Izraelské veganské hnutí zaznamenalo, že se k němu, vedle jeho většinově sekulární progresivní základny, přidávají stoupenci z náboženštější části společnosti, a společně tak ze země vytvářejí jedno z míst, kde je nejjednodušší být veganem,“ píše se v nedávném článku.

Asa Keisar, foto Mickey Edrey, Wikipedie.

Horlivost pro rostlinnou stravu mezi praktikujícími židy povzbuzují někteří náboženští učenci a rabíni, podle nichž je konzumování masa neslučitelné s židovskou identitou v moderním světě. „Svět se změnil. Nemáme na výběr. Musíme se stát vegany. Žádné maso není košer,“ říká vůdčí postava veganského hnutí v Izraeli Asa Keisar, absolvent ultraortodoxní ješivy. Veganství podle něj odpovídá smyslu Tóry, která zakazuje krutost vůči zvířatům a „nechce, aby lidé maso jedli… v judaismu máme ohledně jedení masa možná tisíc pravidel“. A ty jsou tak přísné, že jsou dnes téměř nesplnitelné. Zvíře např. nemá být usmrceno před zraky jiného. Veganství je podle něj nejjednodušší cestou, jak se proti Tóře v tomto bodě neprovinit.

V září více než sedmdesát rabínů z celého světa podepsalo deklaraci nabádající židy, aby přešli na veganskou stravu, jelikož v dnešní době nemůže být za košer považován žádný produkt, který vzešel z „procesu, který zahrnuje neobyčejnou krutost a barbarství vůči životu zvířat“. Mezi signatáři je i bývalý vrchní rabín Irska David Rosen, který říká: „Zahrada Eden, která byla ideální společností, byla společností vegetariánskou. Adam a Eva byli vegani.“

Vedle veganů existuje rostoucí počet rabínů, kteří propagují mírnější vegetariánství. Patří k nim i známý bývalý vrchní britský rabín Jonathan Sacks. Foto Wikipedie.

V izraelské populaci za poslední léta vzrostl počet veganů na pět procent, což je nejvíce na světě. Je zde na pět stovek restaurací, které jsou čistě veganské nebo nabízejí veganské menu. Vegani využívají i toho, že např. košer fastfoody nabízejí náhražky mléka, jelikož skutečné mléko se nesmí jíst současně s masem. Mandlové či rýžové mléko lze už koupit v téměř každém koloniálu.

Podle článku v The Guardian, 17. 3. 2018, zde, s přihlédnutím k jiným zdrojům. Stránky A. Keisara dostupné zde (hebrejsky a anglicky). Prohlášení rabínů dostupné (zde). Viz rovněž stránku na Wikipedii o židovském vegetariánství, zde, odkud je rovněž náhledový obrázek demostrace proti krutému zacházení se zvířaty v roce 2013.

 

Související příspěvky:

Halachické spotřebiče pro ortodoxní židy (zde)

“Staňte se vegany! Vytvářejte mír!” Restaurace Loving Hut již deset let prezentují duchovní učitelku Ching Hai (zde)

Křesťanská neziskovka Maranatha slavila 15 let svého působení (zde)