Události

Pochybnosti kolem smrti Šlomo Helbranse

Podle mexických sdělovacích prostředků v pátek 7. července 2017 tragicky zahynul vůdce židovské ultraortodoxní sekty Lev Tahor (Čisté srdce), rabín Šlomo Helbrans (*1962). (Více o této skupině v článku Čisté srdce v podezření v Dingiru 4/2016.)

Oficiální zpráva uvádí, že rabín Helbrans prováděl očišťovací obřady před šabatem v místní řece, protože mikve nebyla k disposici, a že ho v průběhu obřadu strhl proud a utopil se.

Tato tragická zpráva by asi nevzbuzovala rozpaky, kdyby se nejednalo o náboženského vůdce, kterého sledovaly tajné služby po celém světě a jenž před nimi unikal z Izraele přes USA a Kanadu až do Guatemaly a Mexika. Byl totiž postupně obviňován ze spolupráce s islamisty, z organizování nelegálních sňatků nezletilých, ze špatného zacházení s dětmi jeho následovníků a z řady dalších trestných činů.

Proto se nabízí otázka, zda by jeho smrt nemohla být jenom trikem, který by umožňoval odejít do ústraní pod změněnou identitou a pokusit se definitivně zbavit trestní odpovědnosti.

Uváděné okolnosti utonutí nutně vyvolávají řadu otázek. Pokud byla řeka po deštích skutečně rozvodněná, jak se uvádí, proč do ní Helbrans vstupoval? Nebyl přece žádným sportovcem a nechtěl provádět nějaký fyzický výkon, ale náboženský obřad, který vyžaduje klid a soustředění. Bylo to opravdu jen proto, že jako náboženský vůdce nechtěl přiznat, že ho může zastavit rozbouřený živel? Náboženskému ponořování rabína údajně přihlíželo ze břehu několik desítek až stovek jeho následovníků. To opravdu nikdo z nich nebyl schopen svému guruovi přijít na pomoc? Podle uváděných fotografií se nejednalo o veletok, ale o poměrně malou říčku.

Zajímavé v tomto kontextu je i prohlášení Yuvala Veeblefetzera, rabínova mluvčího, který uvádí, že když byl Helbrans vtažen pod vodu, Yuval uviděl světlo, které vystoupilo do nebe. Na základě tohoto vidění a údajného snu je Veeblefetzer přesvědčen, že Helbrans je mesiáš a v brzké době se vrátí. (Mimochodem: jeho prvním činem po návratu prý bude, že prohlásí M. M. Schneersona, lubavičského rebeho, za falešného mesiáše.)

Vyrojilo se samozřejmě i množství konspiračních teorií, že se nejednalo o nehodu, ale o vraždu – ať už ze strany někoho z následovníků nebo ze strany tajných služeb.

Ať je tomu se smrtí Šlomo Helbranse jakkoliv, bude zajímavé, kdo se stane jeho oficiálním nástupcem. Bude to některý z jeho synů? Nebo zůstane tato skupina bez rebeho tak, jak tomu je již od roku 1994 u lubavičských chasidů, a bude čekat na návrat svého mesiáše? Nebo se dokonce nějakým způsobem hnutí přetransformuje či rozpadne?

Tomáš Novotný