Čeští unitáři podporují manželství pro všechny

Na nedávném sněmu Náboženské společnosti českých unitářů (NSČU), který se uskutečnil mezi 12. a 14. dubnem 2024 v Ostravě, bylo pod heslem Směřování srdce – nejsme tady sami přijato usnesení, které by nemělo zůstat bez povšimnutí. Unitáři se totiž přihlásili k manželství pro všechny, odsoudili dělení občanů na dvě kategorie, a stali se tak v otázce stejnopohlavních sňatků jednou z nejliberálnějších náboženských společností v Česku.

Politický kontext

Při třetím čtení novely zákona o svazcích stejnopohlavních párů v Poslanecké sněmovně PČR vykrystalizovaly jeho čtyři možné varianty: u původního návrhu Josefa Bernarda [STAN] bylo zřejmé, že jej většina poslanců a poslankyň nepodpoří. Tento návrh, známý také pod zkratkou manželství pro všechny, zcela vyrovnal práva stejnopohlavních párů a svazky nazýval manželstvím.

Větší šanci na úspěch měl návrh Josefa Cogana [STAN], který vycházel vstříc konzervativním hlasům volajících pro rovnost práv, ale vyhrazujícím pojem manželství pouze pro sňatky muže a ženy. Pro tento kompromisní návrh podporovaný liberálnějším křídlem parlamentu však ve finále konzervativní poslanci a poslankyně nehlasovali.

Ve hře byla také varianta Karla Haase [ODS] (známého výrokem „hovězí je hovězí a kuřecí je kuřecí“), která by byla v podstatě pouhým potvrzením dosavadního stavu, kdy by stejnopohlavní páry neměly žádná rodičovská práva.

Sněmovna se však v závěru usnesla na návrhu Jiřího Navrátila [KDU-ČSL], který osobám LGBTQ+ komunity umožňuje pouze partnerství bez společných adopcí, a který přiosvojení dítěte stejnopohlavním párům pak povoluje jen za velmi specifických podmínek.

Zároveň v parlamentu poslanci a poslankyně za ODS, SPD, ANO a KDU-ČSL podporují konzervativnější návrh na ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy, které kontrastuje s postojem české veřejnosti, která podle CVVM podporuje manželství pro všechny z 58 %.

Církevní kontext

Prostředí českých církví souzní s postojem Poslanecké sněmovny spíše než s veřejným míněním. Evangelická církev metodistická (ECM) se například konzervativním pojetím manželství připojila k nově vzniklé konzervativní Globální metodistické církvi vymezující se vůči liberálnější Sjednocené metodistické církvi. Důležité je zmínit také ekumenické prohlášení 48 mužů a 3 žen z různých církví vyzývající k ochraně manželství jako svazku muže a ženy. V něm argumentují biblickými verši (například „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil,“ Genesis 1,27) a navzdory řadě studií předkládají konzervativní stanoviska typu „Společenská praxe neustále ukazuje, že manželství muže a ženy je nenahraditelným základem pro tvorbu kvalitní rodiny a zdravé fungující společnosti.“

Z větších církví se stejnopohlavním svazkům staví příznivě pouze Českobratrská církev evangelická (ČCE), která na 1. zasedání 36. synodu schválila možnost požehnání svazků osob stejného pohlaví, ačkoli na rozdíl od českých unitářů přímo manželství pro všechny nepodpořila. Církev československá husitská (CČSH) se k této problematice oficiálně nevyjadřuje, a je tak reprezentována na jedné straně výraznou pražskou farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, která nedávno provedla svůj „coming out“, a na druhé straně patriarchou Tomášem Buttou, který podepsal výše zmíněné prohlášení vyzývající k ochraně manželství jako svazku muže a ženy.

Unitářské usnesení je pro osoby LGBTQ+ důležité

Postoj k problematice práv osob LGBTQ+ se v církvích a náboženských společnostech velmi liší. Prohlášení politiků v parlamentu nebo představitelů církví ve veřejné diskusi však mohou být pro menšinové skupiny často zraňující, proto je pro osoby LGBTQ+ důležitá podpora i od tak malé náboženské společnosti, jakou unitáři jsou. Usnesení zní takto:

Vážení senátoři a senátorky, vážení poslanci a poslankyně Parlamentu České republiky,

jako členové Náboženské společnosti českých unitářů vyzýváme Parlament České republiky, aby akceptoval manželství pro všechny páry. Stejně jako signatáři podobných výzev, které vám byly adresovány v předchozích měsících, se domníváme, že současné právní postavení LGBTQ+ párů v České republice je diskriminační, ztěžuje těmto jedincům a jejich rodinám každodenní život a způsobuje zbytečné utrpení. Chceme, aby v naší republice lidé žili ve společnosti založené na rovných právech a vzájemném respektu, ve státě, který nerozděluje občany na dvě kategorie. Věříme, že přijetí manželství pro všechny páry by nejen zvýšilo kvalitu života těchto párů a jejich rodin, ale také přispělo k většímu pocitu přijetí a bezpečí pro LGBTQ+ členy naší společnosti a jejich blízké.

Text redigovala: Anna Bartošová

Náhledová fotografie: facebooková stránka Čeští unitáři.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Miloš Hlávka
Miloš Hlávka
21. 5. 2024 14:21

Nutno poznamenat, že uvedené poselství bylo přijato jen velmi těsnou většinou. Na druhé straně většina těch konzervativnějších členů naší náboženské společnosti má výhrady vlastně jen vůči tomu slovu “manželství”, ale jinak je pro narovnání práv (a s nimi souvisejících povinností). Pravdou je, že ta změna zákona, která byla nakonec schválena, si zřejmě vyžádá zásah do směrnice o unitářských obřadech. Ta totiž nepočítá (a dosud ani nemohla) s tím, že by duchovní mohl(-a) vykonat obřad vstupu do partnerství s právní účinností (což by podle přijaté novely mělo být možné), zatím je v příslušné směrnici pouze slovo “manželství”, případně “sňatek”. Za zmínku stojí to, že prohlášení… Číst dále ->