Ahmadijskí moslimovia usporiadali ďalšie mierové sympózium

V sobotu 9. marca 2024 sa v londýnskej mešite Baitul Futuh („Dom víťazstva“, na náhľadovej fotografii) konalo ďalšie z mierových sympózií, ktoré každoročne organizujú ahmadijskí moslimovia. Ahmadija predstavuje obrodné mesianistické hnutie v rámci islamu a jej počiatky sa viažu s pôsobením Mírzu Ghulama Ahmada (1835–1908) vo vtedajšej britskej Indii (dnešný Pakistan) na konci 19. storočia. Ahmadijci považujú Ghulama Ahmada za zasľúbeného mesiáša a zakladateľa komunity (džama´at). Túto po jeho smrti vedú volení kalifovia idúci po sebe v súvislej línii. Od roku 2003 je súčasným (piatym) „kalifom mesiáša“ Jeho Svätosť Hazrat Mirzí Masrúr Ahmad (*1950).

Mešita Baitul Futuh, ktorá pojme niekoľko tisíc návštevníkov, je jednou z najväčších mešít v západnej Európe. Slúži nielen ako bohoslužobný priestor, ale je tiež sídlom administratívneho riaditeľstva ahmadijskej komunity vo Veľkej Británii a ponúka priestor pre kultúrne, športové a spoločenské podujatia. Tento rok sa uskutočnil už 18. ročník mierového sympózia spojeného s odovzdávaním medzinárodnej ceny ahmadijskej moslimskej komunity za zásluhy o presadzovanie mieru. Podujatia sa zúčastnilo približne 800 pozvaných hostí z celého sveta vrátane zástupcov rôznych náboženských tradícií, politikov, diplomatov či akademikov. Z českej perspektívy je zaujímavá skutočnosť, že medzi čestnými hosťami na pódiu sedel i dr. Robert Řehák z Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky, zvláštny zmocnenec pre holokaust, medzináboženský dialóg a slobodu vyznania a predseda Medzinárodnej aliancie pre slobodu náboženstva či presvedčenia (IRFBA).

Na sympóziu boli slávnostne odovzdané dve ceny. Cenu za rok 2020 (odloženú kvôli pandémii covid-19) dostala politička Adi Rocheová za svoje aktivity zamerané na pomoc deťom postihnutým černobyľskou jadrovou katastrofou. Cena za rok 2023 bola zase udelená Davidovi Spurdleovi, ktorý založil a vedie nadáciu celosvetovo pomáhajúcu sirotám a deťom zo znevýhodneného prostredia. Okrem ďakovných rečí oboch ocenených zazneli tiež prejavy zástupcov všetkých veľkých anglických politických strán. Hlavným rečníkom večera bol však samotný kalif. Svoj prejav zasadil do kontextu vojnových konfliktov aktuálne zúriacich v rozličných častiach sveta, predovšetkým na Ukrajine a v Izraeli a Gaze. Dôrazne kritizoval právo veta v rámci medzinárodného práva a štruktúr OSN. Svoj prejav zakončil slovami: „V dnešnej dobe je nutné, aby sme svoju energiu a snahy sústredili na dosiahnutie skutočného mieru tak, aby sme mohli žiť vo svete nádeje a prosperity, a nie vo svete definovanom nerovnosťou, nenávisťou a krviprelievaním“.

Na pozvanie Kašífa Džandžuu, riaditeľ Ahmadijského moslimského spolku v ČR, a za spolupráce Uzaira Ahmada, národného tajomníka pre misiu tohto spolku, sa sympózia zúčastnila i malá skupina z ČR vrátane autora týchto riadkov. Skupina sa okrem samotného sympózia zúčastnila i prehliadky mešity Baitul Futuh a mešity Fazal, ktorá predstavuje prvú pre tento účel postavenú mešitu v Londýne (1926). Na druhý deň mali členovia českej skupiny súkromnú audienciu s kalifom v jeho novom sídle v Islamabade v Tilforde blízko Londýna.

Ahmadijská moslimská komunita číta po celom svete okolo 10 miliónov stúpencov (podľa niektorých odhadov až 20 miliónov stúpencov). Vo Veľkej Británii ich žije okolo 30 tisíc. V mieste svojho vzniku v Pakistane členovia komunity čelia krutému prenasledovaniu.

Prepis celého prejavu Jeho Svätosti Masrúra Ahmada na 18. mierovom sympóziu (v angličtine) je k dispozícii tu.

Náhľadová fotografia mešity Baitul Futuh: John McAslan + Partners zo zdroje tu

Psali jsme v Dingiru:

Dingir 17 (4), 2014 má téma: REFORMNÍ HNUTÍ UVNITŘ I VNĚ ISLÁMU, více zde.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments