Poznání cestou Moudrosti

Cynthia Bourgeaultová: Poznání cestou Moudrosti, 2023, Brno: Lukáš a syn, 133 s.

Na sklonku loňského roku vydalo nakladatelství Lukáš a syn knihu Cynthie Bourgeaultové Poznání cestou Moudrosti (org. The Wisdom Way of Knowing). Cynthia Bourgeaultová (*1947) je americkou spisovatelkou knih s duchovní tematikou a kněžkou americké episkopální církve. V současné době žije převážně ve své poustevně ve státě Maine, vykonává kněžskou službu nebo cestuje po světě a pořádá semináře o kontemplativní spiritualitě.

Cynthia Bourgeaultová ze zdroje zde.

Bourgeaultová podle vlastních slov vyrůstala v „protestantské Americe v 50. letech“ a cítila se v tomto prostředí „opuštěná a dezorientovaná“. Životní orientaci našla až po zážitku, který prožila při návštěvě katedrály v Chartres (viz úvodní obrázek). „Hloubka, krása a tajemství“, které tam zažila, ji přivedli ke studiu středověku a evropské křesťanské mystiky, později i dalších náboženských proudů. Nejprve konvertovala ke katolicismu, nakonec se ale rozhodla pro kněžskou dráhu v episkopální církvi, která patří ke společenství anglikánských církví a hlásí se k tzv. střední cestě (via media) mezi katolictvím a protestantstvím. Bourgeaultová byla deset let členkou skupiny praktikující metody arménského duchovního učitele Georgije Ivanoviče Gurdžijeva (1867–1949).

Poznání cestou Moudrosti začala psát v období kolem teroristického útoku na Světové obchodní centrum v září 2001. V originále kniha vyšla poprvé v roce 2003; překladu do češtiny se ale dočkala teprve loni. Mezi knihami Cynthie Bourgeaultové, které už vyšly v českém jazyce, najdeme např. Moudrost Ježíše (2008), Tajemství Marie Magdalény (2013) nebo Srdce kontemplativní modlitby (2018).

Ústředním tématem knihy je Moudrost. Tu autorka píše zásadně s velkým počátečním písmenem, aby zdůraznila, že má na mysli jedinečný koncept, a zároveň, že slovo označuje cosi posvátného, unikajícího běžnému lidskému chápání. Bourgeaultová pojímá Moudrost ve dvou rovinách: 1) jako prastarou duchovní tradici lidstva, určitý specifický přístup ke spiritualitě a světu vůbec, přičemž tato tradice není vázána na konkrétní náboženství, ale objevuje se v různých podobách a různých dobách ve všech světových náboženstvích; 2) specifický aspekt Boha, jeho „ženskou“ dimenzi, odpovídající Moudrosti (hebr. Chochma, řec. Sofia) starozákonní mudroslovné literatury, zejm. knihy Přísloví a deuterokanonické Knihy Moudrosti.

Sama Bourgeaultová definuje Moudrost jako „přesnou a složitou vědu o duchovní transformaci, která se vyskytuje již od počátků velkých světových náboženství a je jejich společným základem“. Bourgeaultovou by tak šlo zařadit k proudu perennialismu, který spatřuje jedinou univerzální moudrost (jednotnou filosofii) v základu všech světových náboženství.

Bourgeaultová se v Poznání cestou Moudrosti, obdobně jako ve svých dalších knihách, zaměřuje téměř výlučně na monoteistická abrahamovská náboženství a na tradici západního esoterismu. Hlavním ohniskem její pozornosti je křesťanství, zejména monastická spiritualita. Odkazuje se na benediktinskou tradici, podobně jako na pouštní otce a matky nebo pravoslavný hesychasmus.  Několikrát cituje z díla súfijského básníka Džaláleddína Balchího Rúmího (1207–1273) a současného súfijského učitele Kabira Edmunda Helminskiho (*1947). Bourgeaultová se odkazuje rovněž ke Gurdžijevovi, jehož duchovní nauku známou jako „Práce“ deset let praktikovala. Cituje i katolického hermetika Valentina Tomberga (1900–1973), autora významného díla západního hermetismu Meditace nad Tarotem (česky 2017).

Pozoruhodné je, že Bourgeaultová odlišuje cestu Moudrosti jak od „povrchní“ náboženské ortodoxie, tak i od mystiky. Bourgeaultová vnímá Moudrost jako vysoce komplexní a celostní přístup k životu, zahrnující spiritualitu i pozemský život v jeden celek, zatímco mystiku chápe jako omezenou na krátkodobé a extatické prožitky, vytrhující jedince ze světa a společenství druhých k individuálnímu zakoušení božství. Cesta Moudrosti mystiku zahrnuje, ale není na ni omezena. Podobný vztah – zahrnující, a zároveň překračující – má Moudrost i vůči teologickému pravověří jednotlivých církví a náboženství.

Za „základní principy transformace“ na cestě Moudrosti považuje Bourgeaultová „odevzdání se, odpoutání se, soucit, odpuštění.“ Jako „nástroje Moudrosti“ doporučuje přítomnost, meditaci, posvátný zpěv, odevzdání se a lectio divina – rozjímavý způsob četby duchovní textů, pocházející již od církevních otců.

V návaznosti na knihu vznikl i stejnojmenný web, kde se lze blíže seznámit s cestou Moudrosti v podání Cynthie Bourgeaultové. Kromě toho provozuje autorka i své osobní webové stránky.

Náhledová fotografie: Katedrála v Chartres ze zdroje zde.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments