FORUM 18: Novela běloruského zákona o náboženských společnostech

Jak jsme nedávno informovali, běloruský prezident Alexandr Lukašenko podepsal 30. prosince 2023 nový represivní zákon upravující situaci náboženských společenství a věřících v zemi. Nyní jsou již známy podrobnosti o platnosti i obsahu. Zákon vstoupí v platnost 5. července 2024. Hlavním ustanovením tohoto zákona je povinná přeregistrace všech náboženských subjektů, které v současnosti působí v Bělorusku. Náboženské komunity, kterým se nepodaří dosáhnout v roční lhůtě opětovné registrace, budou považovány za nezákonné a nebudou smět nadále v Bělorusku vyvíjet žádnou činnost. Registrace bude umožněna těm společenstvím, k nimž se přihlásí nejméně dvacet dospělých osob a nebudou posuzujícími orgány shledány jako „extremistické“ nebo „teroristické“. Zákon obsahuje i řadu dalších omezení: dětské domovy budou moci být nadále provozovány pouze kláštery, náboženská výchova dětí bude moci probíhat pouze v běloruštině či ruštině, omezena bude veškerá další charitativní činnost, kterou dříve náboženská společenství poskytovala, úřady budou na náboženské komunity dohlížet, kontrolovat a schvalovat náboženskou literaturu, internetové materiály a prezentace, předměty a symboly. Udělená registrace může být při podezření z „extremismu“ či „terorismu“ snadno odňata a společenství rozpuštěno tak, jak jsme o tom psali v případě minského společenství církve Nový život zde.

Autorem zákona je státní zmocněnec pro náboženské a etnické záležitosti Alexandr Rumak. Potřebu novelizace zákona odůvodnil v červnu 2023 tím, že je „nezbytné uvést zákon z roku 2002 do souladu s nynější ústavou a legislativně posílit soudobý přístup ve vzájemných vztazích mezi státem a náboženskými společnostmi.“ Uvedl také to, že při přípravě nového zákona vzal v úvahu různé další běloruské zákony, jakož i náboženské zákony Ruska, Kazachstánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a Ázerbájdžánu. Cílem zákona má být mimo jiné: zabránit úředníkům, aby využívali své oficiální postavení k ovlivňování lidí v jejich náboženských názorech, zakázat náboženským komunitám používání jakýchkoli jiných symbolů kromě náboženských, zakázat používání textů a obrázků podněcujících náboženské neshody a nenávist a zakázat „činnost náboženských komunit namířenou proti suverenitě Běloruské republiky, jejímu ústavnímu systému a občanskému souhlasu“.

Rumak také zdůraznil, že považuje za nezbytné „opravit“ preambuli zákona o náboženství z roku 2002, aby byla zřejmá „zvláštní role“ prorežimní Běloruské pravoslavné církve (Moskevského patriarchátu) v „historickém ustavení a rozvoji duchovního, kulturní a státní tradice běloruského lidu, jakož i její neoddělitelnost od obecných dějin běloruského lidu“.

Zákon již nyní kritizují příslušné orgány Organizace spojených národů. Zvláštní zpravodajové OSN vyjádřili své připomínky a naléhali na zákonodárce, aby zajistili, že nový zákon bude v souladu s běloruskými mezinárodními závazky v oblasti lidských práv, zejména pak s Všeobecnou deklarací lidských práv z roku 1948, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech z roku 1966 a dalšími klíčovými dokumenty upravujícími svobodu náboženského vyznání a praxe.  Rumak je však přesvědčen, že nový zákon se s těmito ustanoveními nerozchází.

Další podrobnosti a vývoj lze průběžně sledovat v tomto informačním vláknu norské lidskoprávní organizace Forum 18.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments