Domácí zprávy

Immediatisté ve světě i u nás

Immediatisté ve světě i u nás

K zpomalení nebo ústupu sekularizačních tendencí patří i objevování duchovního života, tedy vztahu k transcendenci bez příklonu k některému náboženskému směru v západní civilizaci dlouhodobě zastoupenému, ale i bez obratu k západním předkřesťanským směrům (gnosticismus, hermetismus, rekonstrukcionismus) či přijetí některé východní tradice. Někdy se pro tento názorový směr, okruh zájmů a praxe označuje jako nenáboženská spiritualita.

Radikálně pojatá spiritualita bez náboženství byla nedávno uvedena do našeho jazykového prostoru překladem knihy amerického autora Sama Harrise: Spiritualita bez náboženství, jejíž recenze je k dispozici v Deníku Referendum (http://denikreferendum.cz/clanek/26020-skeptikova-mystika). Autor je ostrým kritikem náboženství, věnuje se zevrubné kritice všemožných guruů a hájí racionální vědecký výklad skutečnosti. Sám však na základě meditační praxe zakouší bezprostředně samo vědomí, které neváhá označit jako transcendentní a připouští, že nemusí být vázáno jen na mozek člověka.

Tomuto bezprostřednímu prožitku vědomí jako bezčasého prosvětleného bytí, jež je zdrojem veškeré zkušenosti a skutečnosti, kosmické, tělesné i duševní se začíná říkat immediatismus (od anglického, z latiny odvozeného immediate – bezprostřední). Nemusí vždy jít o ostrou kritiku náboženství. Může jít o přiznané výpůjčky zejména z buddhismu, s oblibou především sótó zenu a jeho rychlé cesty, a také z indické advaita védanty. Nejde však o převzetí těchto tradic v celku.

Angličan Rupert Spira (*1960), povoláním hrnčíř, se při svých seminářích obejde bez indického kulturního koloritu, nemá potřebu se dovolávat hinduistických linií tradice (parampara). Mluví o neduální kontemplaci, o životě v přítomnosti, bezprostředním vědomí sama sebe jako poznávajícího.

Američan Steven Gray (*1962) přijal indické jméno Adyshanti (znamenající Prvotní mír). Prošel východními směry a spojil podobnou bezprostřední zkušenost s křesťanstvím, avšak bez opory v konkrétní církví. V knize Resurrecting Jesus: Embodying the Spirit of a Revolutionary Mystic (SoundsTrue:Incorporated, 2014) ono všepronikající Vědomí, zažité zprvu jako prázdnota (ode všech objektů) může být prožíváno jako Plnost. Nahrazuje u něj ve srovnání s obvyklým kázáním a učením Boha pojatého jako vševládná kosmická bytost.

Immediatismus se pozvolna ujímá i v českém prostředí. Kromě zmíněné publikace Sama Harrise vyšla již roku 2014 kniha Adyashantiho pod českým názvem Pád do milosti s podtitulem Cesta k vnitřnímu probuzení (Praha: Synergie, 2014).

Čeští příznivci takové duchovní praxe dávají o sobě vědět prostřednictvím webového zdroje Vědomí přítomnosti (http://www.zivotvpritomnosti.cz/). Najdeme tam odkazy na kompletní českou publikaci pod názvem Život v přítomnosti zdarma ke stažení v elektronické podobě, která je výborem českých překladů textů dvanácti autorů, které můžeme označit jako immediatisty. Dále tam najdeme odkazy na jiné překlady kratších textů, včetně úryvků z knih tohoto okruhu a pozvánky na setkání a kurzy a na videozáznamy z nich.