Nový spis reprezentující nenáboženskou spiritualitu

Nový spis reprezentující nenáboženskou spiritualitu

V religionistice, vědě o náboženství či náboženstvích, se vede debata, jak se to má s předmětem jejího zájmu, kterému se začalo říkat nenáboženská spiritualita. Je to oblast, kde se setkávají neteistické, civilní či nenáboženské interpretace tradičních náboženství, např. buddhismu (zejména théravádového), judaismu (rekonstrukcionistického, humanistického, renewal) nebo křesťanství (např. v podobě, jak je reprezentuje Rudolf Bultmann nebo Paul Tillich) s iniciativou z druhé strany. Tradičně nenáboženské, nebo dokonce protináboženské filosofické směry, jako např. marxismus, u některých svých reprezentantů objevují např. “zkušenost X”, o  níž Egon  Bondy uváděl, že je oporou náboženství, ale že je možno ji začlenit i do nehierarchického, pluralitního obrazu světa. Podobně v psychologii přicházejí postupně  autoři, kteří  navrhují v terapii využívat i otázek smyslu a cíle života, transcendence, bytostného Já spojeného případně i s Já kosmickým.

Tato kvazreligiózní či implicitně náboženská oblast začíná být sledována religionisty, ale také psychoogy, sociology a kulturními antropology. Sama se přitom rovněž představuje. Za reprezentativní spis tohoto typu lze považovat mohutnou knihu (353 stran)  amerického autora  Charlese  Eisensteina, která se v těchto  dnech objevila v české verzi  pod názvem Krásnější svět je možný, naše srdce to ví.  Autor se nechal inspirovat buddhismem, ale obejde se bez módních orientálních kulis a rekvizit.  Spíše doporučuje, jak řešit životní situace. Jeho určujícím hlediskem  je spolubytí. O  soubytí hovoří také vietnamský buddhistický duchovní učitel Thich Nhat Hanh žijící ve Francii. Soubytí zakládá spiritualitu, ale zároveň odůvodňuje sociální a environmentální aktivismus. O transcendenci, která je určující pro jakékoli náboženství, autor  prakticky nehovoří, ale v pozadí textu je přítomna.

Chceme-li si utvořit představu, co může znamenat současná nenáboženská spiritualita, jaké je její místo ve společnosti, která opouští náboženství explicitnní a pojmenované, může projít toto svědectví střízlivého a srozumitelného insidera.

Charles Eisenstein: Krásnější  svět  je možný, naše srdce to ví,  Praha:  Maitrea, 2018