FORUM 18: Likvidace Církve Nový život v Bělorusku

Kromě Ruska a Ukrajiny je dlouhodobě omezováno působení církví a náboženských společností také v Bělorusku. Situace se rapidně horší od masových protestů proti zfalšovaným prezidentským volbám v roce 2020. Protože kritika Lukašenkova režimu hlasitě zaznívala také z náboženských komunit a od jejich duchovních, přistoupilo současné vedení Běloruska v čele se zástupci ideologických odborů k zesílení represivních kroků. V první řadě v Bělorusku nesmí působit žádný náboženský subjekt, kterému nebyla udělena státní registrace a povolení k činnosti, přičemž mohou působit jen ta společenství, která mají nejméně dvacet registrovaných členů a jejich materiály a činnost nebyly vyhodnocené jako „extremistické“. Tyto nově registrované náboženské subjekty pak mohou vykonávat pouze ty činnosti, které mají nahlášené ve stanovách a účastnit se jich smějí pouze osoby, které jsou registrované jako členské. Příkladem postupu vůči nevyhovujícím a nespolupracujícím náboženským subjektům může být likvidace tamní evangelikální Církve Nový život (New Life Church Full Gospel Union), která vyvrcholila v prosinci roku 2023.

„New Life Church“ byla založena v Minsku v roce 1992, státní registraci získala v prosinci téhož roku. Po celou dobu v jejím čele stojí pastor Vjačeslav Gončarenko, ale spolupracuje s ním několik dalších pastorů. V současnosti je tato přibližně tisícičlenná církev součástí mezinárodního uskupení evangelikálních církví Full Gospel Union. Mimo bohoslužebné činnosti se po celou dobu svého působení zabývá také sociální prací se sirotky a s osobami závislými na drogách a alkoholu.

Společenství mělo s úřady dlouhodobé rozepře kvůli budově bývalého kravína, kterou si církev pro své působení upravila, ale nedařilo se jí domoci kolaudace a změny katastrálního statusu na náboženský objekt. Od roku 2009 se úředníci opakovaně pokoušeli církev z objektu vystěhovat. Situace eskalovala 17. února 2021, kdy asi třicet policejních a soudních vykonavatelů násilně vniklo do objektu. Společenství z budovy vystěhovali a zapečetili ji. Církev ale nadále pořádala svá setkání každou neděli bez ohledu na počasí na venkovním parkovišti před budovou. Výkonný výbor města Minsk se aktivitě společenství stavěl na odpor nejrůznějšími způsoby. Hlavní pastor Gončarenko byl zadržen a v září 2022 mu byla udělena pokuta podle správního řádu („porušení postupu při organizování nebo vedení hromadné akce nebo demonstrace“), podobně byl zadržen a pokutován i další pastor církve. Od 25. září 2022 zakázala tamní nedělní shromáždění k bohoslužbám policie pod hrozbou zatčení každému, kdo by se zúčastnil. Nakonec úředníci 20. června 2023 nechali budovu církve strhnout buldozery.

Tím však kauza neskončila. V srpnu 2023 byly webové prezentace církve prohlášeny rozhodnutím několika soudů za extremistické a zablokovány. Ozbrojení policisté z Oddělení pro organizovaný zločin a korupci prohledali dům pastora Gončarenka v Minsku a soud ho na 10 dní uvěznil. Dne 15. září 2023 pak podala zástupkyně vedoucího Oddělení pro koordinaci ideologie, náboženství a etnických záležitostí výkonného výboru města Minsk Jekatěrina Kaverina na církev žalobu a vyzvala soud k rozpuštění a oficiální likvidaci církve. Důvodem je již výše zmíněný, údajně extremistický (v té době již ale odstraněný) obsah webových stránek církve a to, že církev prováděla (blíže nespecifikovanou) činnost, která nebyla stanovena v jejím statutu. Městský soud žalobě 17. října 2023 vyhověl a jeho rozhodnutí po odvolání potvrdil také Nejvyšší soud, ačkoli oficiální rozsudek zatím nevyhotovil. Další podrobnosti, svědectví a vyjádření jsou popsány zde.

Jakkoli se příběh běloruského společenství New Life Church může zdát jako marginální, je pravděpodobné, že se jím zakládá precedent, který umožní podobně stíhat a rozpustit i další nepohodlná náboženská společenství. V současnosti lze být v Bělorusku potrestán za „organizaci nebo účast na činnosti neregistrované politické strany, nadace, občanské nebo náboženské organizace“ pokutou nebo odnětím svobody až na dva roky. Situaci ještě zpřísní nový zákon o náboženství, který vstupuje v platnost právě v těchto dnech (30. prosince 2023 zákon podepsal prezident Lukašenko). O obsahu návrhu tohoto zákona psalo Forum18 v říjnu, kdy teprve prošel prvním čtením dolní komory běloruského Parlamentu. O tom, jaká je jeho konečná podoba a jaká omezení pro náboženský život v Bělorusku nakonec nový zákon skutečně přinese, budeme informovat v některém z následujících článků.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments