Petice oddaných žádá iniciaci žen pro zasvěcování žáků

Zasvěcující učitelé (díkšá guruové) se těší v hnutí Haré Kršna nejvyšší úctě – jsou považování za duchovně nejpokročilejší oddané a způsobilé vést na duchovní cestě také své vlastní žáky a žačky. Vztah duchovního učitele a žáka je v tradici gaudíjského višnuismu, k němuž se Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny (ISKCON) hlásí, klíčovým prostředkem duchovního rozvoje. Výběr zasvěcujícího učitele, jehož pokyny pak žák důsledně následuje a plně mu podléhá, je pro každého oddaného zásadní.

Začátkem letošního ledna se v diskusních skupinách oddaných na sociálních sítích (např. zde na Facebooku) začala objevovat nová petice, a sice za to, aby nejvyšší manažerský orgán tohoto hnutí (Governing Body Commision, zkr. GBC) nevyhrazoval možnost zasvěcovat nové oddané pouze mužům, ale otevřel tuto možnost bez dalších odkladů také ženám. Diskuse o postavení a úloze žen v tomto hnutí je rozsáhlá a datuje se do 70. let 20. století, kdy zakladatel Prabhupáda začal převádět některé ze svých kompetencí (včetně zasvěcování nových žáků) také na své nejpokročilejší následovníky. Podrobněji si o formování organizační struktury ISKCON a trvajících sporech lze přečíst také v článku „Kdo smí zasvěcovat Kršnovy oddané“. Zatímco dlouhodobě zastávají vedoucí úlohu v hnutí Haré Kršna muži, reformně smýšlející oddaní poukazují na to, že tento stav patrně neodpovídá smýšlení a pokynům zakladatele. Ten podle uváděných argumentů sice rozděloval muže a ženy tělesně, ale z hlediska možnosti plně porozumět vědomí Kršny a své porozumění předávat rozdíly nedělal.

Petice uvádí, že některé z přímých a pokročilých žaček Prabhupády splňují podmínky, které GBC stanovuje pro roli zasvěcujícího učitele, a mnoho žen v hnutí by dalo přednost přijmout jako svého díkšá guru rovněž ženu. Příčinou neochoty GBC oficiálně umožnit ženám stát se zasvěcujícími učitelkami je dle autorů petice především odpor vedoucích hnutí v Indii, zatímco autority západních komunit by takovému kroku byly spíše nakloněny.

Peticí oddaní reagují na rozhodnutí GBC z 2. listopadu 2022, které na iniciaci žen do role díkšá guru uvalilo tříleté moratorium, a to i navzdory nesouhlasu poradního orgánu složeného ze zástupců sannjásinů, zasvěcujících guruů, mládeže a zástupců komunit napříč kontinenty (zkr. GBC SABHA). Ten se proti navrženému moratoriu vyslovil v poměru dvaceti osmi hlasů ku čtyřem. V praxi by toto moratorium totiž znamenalo, že nejméně v příštích třech letech, ale nejspíš ještě déle, budou tuto pozici nadále zastávat pouze muži. Petice proto vyzývá GBC, aby neustoupila z původního záměru a podpořila ženy v roli zasvěcujících učitelek přinejmenším v těch částech světa, kde je jejich služba vzhledem ke kulturním rozdílům a odlišným potřebám oddaných žádána.

Náhledová fotografie: Oddaná Kršny. Zdroj: iStock.

Psali jsme v Dingiru: 

Téma 1/2007: Hnutí Hare Kršna (plný text čísla zde).

Jitka Schlichtsová: Kdo smí zasvěcovat Kršnovy oddané. Dingir. 2015, 18(2), s. 62-63.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments