Hnutí AllatRa na křižovatce 2/3: Odkud AllatRa pochází a jakým způsobem se šíří?

minulém článku jsem se pokusil objasnit, proč je možné o společenství AllatRa mluvit jako o novém náboženském hnutí. Po přečtení zásadních knih hnutí nemá religionista jinou možnost než konstatovat, že jde skutečně o náboženské uskupení i navzdory tomu, že se jeho příznivci sami takto necítí. Proto, abychom mu však ještě lépe porozuměli, a proto, abychom pochopili, k jakému dilematu hnutí v souvislosti s válkou na Ukrajině v dnešních dnech čelí, si představíme AllatRu v následujícím článku o něco detailněji. Mimo jiné se toto hnutí pokusím zasadit do religiózního kontextu a také představím způsob jejich misijní činnosti.

Co se týká kontextu vzniku hnutí, tak ten bychom našli zejména v Teosofické společnosti, která šířila myšlenky Jeleny Petrovny Blavatské. Ačkoliv se hnutí AllatRa vůči některým jejím závěrům částečně vymezuje,[1] tak v jistých parametrech nauky nalezneme spojitosti. Ještě o něco zřetelnější inspiraci lze spatřit v jiném ukrajinském hnutí z devadesátých let, které vystupovalo pod názvem Velké bílé bratrstvo (také známé jako YUSMALOS)[2].[3] Výraznými prvky, které jsou oběma hnutím společné, jsou zejména víra v Šambalu, brzký konec světa, působení bódhisattvů a také důraz na zvláštní úctu k ženám.

Igor Michajlovič Danilov je faktickým vůdcem hnutí.

Jak již bylo v krátkosti naznačeno v předešlém textu, AllatRa byla poprvé zaregistrována jako hnutí v roce 2014 v Kyjevě. Pravdou však je, že toto datum bychom jenom těžko spojili s jejím pravým prapočátkem. Hnutí totiž nějakým způsobem působilo již od roku 2010 a neslo název „Bojovníci světla“.[4] V roce 2014 poté došlo k registraci pod názvem AllatRa: mezinárodní lidové hnutí[5] a k rychlému šíření jeho učení, zejména směrem na východ od ukrajinských hranic. Obzvláště úspěšná je misijní činnost v Rusku a na Krymu, kde byla aktivity hnutí zřetelná již v roce 2016.[6] Zde však není společenství zaregistrováno (ze zcela pochopitelných důvodů, o kterých jsem se zmiňoval v předešlém textu) jako náboženské hnutí, a proto čelí nařknutím z neoprávněné misie.[7] Z teologických důvodů[8] se hnutí daří šířit zejména ve slovanských státech mj. i v Česku.

A právě působení v české společnosti bychom mohli vyhodnotit jako doposud velmi úspěšné. Nedá se s přesností odhadnout, kolik členů AllatRa v Česku má, ale domnívám se, že se dá s jistotou hovořit řádově až o stovkách následovníků. Určité číselné údaje totiž získáme skrze prezentaci hnutí na sociálních sítích. Na Facebooku[9] ovládá hnutí hned několik účtů. Nejsledovanější profil AllatraTV Česko-Slovensko má 14 tisíc odběratelů, následuje profil Tvořivá společnost se 7 tisíci sledujícími a profil AllatRa, který má přes 6 700 sledujících. Je jisté, že jednotliví sledující se budou skrze uvedené profily prolínat. Stejně tak se nedá očekávat, že všichni příznivci stránek budou stejnými příznivci samotné AllatRy. Přesto, i kdybychom pracovali s určitými minimálními předpoklady, je téměř matematickou jistotou, že AllatRa má v Čechách následovníky, které bychom počítali v řádech stovek, možná tisíců.[10] Takové zjištění by činilo toto společenství jedním z nejrozšířenějších nových náboženských hnutí působících na našem území.

Klíčová kniha hnutí se nazývá stejně jako společenství samotné.

Způsob získávání nových členů bychom vysledovali zejména za pomoci dvou základních prostředků. V první řadě jde o šíření víry skrze klíčové knihy hnutí, které jsou jednoduše dostupné online pro kohokoliv, kdo si je chce přečíst.[11] Jsou přeložené do celé řady jazyků (včetně češtiny). Druhý a zřejmě ještě úspěšnější způsob misijní činnosti spočívá v činnosti internetové televize AllatRa TV.[12] Videa, která pomáhají odkrývat „zapomenuté pravdy“, vycházejí s vysokou pravidelností (většinou tři až čtyři za týden). Hlavními obsahy videí jsou buď celosvětové konference, kterých se účastní členové hnutí ze všech možných států svého působení, nebo rozhovory moderátorek (které v samotné struktuře hnutí mají zřejmě vysoké postavení) s Igorem Michajlovičem Danilovem, jenž je pravděpodobným vůdcem celé organizace a nejvýraznější postavou hnutí. Samotné rozhovory s Danilovem by poté měly divákům přinášet hluboké uspokojení a dosažení pocitu vnitřního klidu.[13]

Misie AllatRy není rozhodně nijak složitá. Dostupnost propagačních materiálů je natolik snadná, že na ně může narazit skutečně každý, aniž by třeba tušil, že jde o jakési náboženské hnutí. V posledních dnech však AllatRa i na svých jednoduše dostupných sociálních sítích čelí dotazům, jak se staví k současné válce na Ukrajině. Zodpovědět tuto otázku není pro hnutí vůbec jednoduchým úkolem. Proč tomu tak je, se pokusíme vysvětlit v následujícím a posledním textu této minisérie.

Poznámky:

[1] NOVYCH, Anastasija. Sensei ze Šambaly: kniha 1. Praha: Ibis, 2013. Str. 195.

[2] Velké bílé bratrstvo zaniklo po dramatických událostech v roce 1993.

[3] O podobnosti těchto dvou hnutí informuje dr. Igor Popov ve své internetové knize, která je volně dostupná zde.

[4] GRIVA, Olga Anatolievna. About Illegal Missionary Activities Of New Religious Movement: On The Example Of Mode «ALLATRA»  (37-47) in РЕЛИГИЯ. ОБЩЕСТВО. ЧЕЛОВЕК.: Сборник материалов Научных чтений. Simferopol: Ю. В. Норманская, 2019. Str. 38.

[5] Ra je mužský prvek a odkazuje na stvořitele. Allat je kreativní síla s prvky ženskosti, kterou Ra působí.

[6] GRIVA, Olga Anatolievna (…), str. 39.

[7] Tamtéž.

[8] O těchto důvodech se zmíním v příštím článku.

[9] Hnutí je také aktivní na sociálních sítích Instagram a Twitter.

[10] Bavíme se zde však o členech především pasivních. Podle informací, které se mi podařilo zjistit, se na setkáních AllatRy málo kdy objeví více než několik desítek účastníků.

[11] Jsou dostupné zde.

[12] Tu nalezneme zde.

[13] Video Illusion and the Path (…), (0:40 – 2:00).

Související příspěvky:

Hnutí AllatRa na křižovatce 1/3: Je AllatRa náboženské společenství?

Češi také zařazeni do výzkumu, organizovaného náboženským hnutím AllatRa

Před 145 lety vznikla Teosofická společnost

Subscribe
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Josef Šédl
10. 4. 2022 2:43

článek V Čechách se šíří proruská sekta AllatRa. Putin podle ní zachrání svět – https://manipulatori.cz/v-cechach-se-siri-proruska-sekta-allatra-putin-podle-ni-zachrani-svet/

Josef Šédl
10. 4. 2022 1:43

Ve videu https://youtu.be/bvqpWpIvUMk je třeba obhajoba eugeniky. Celé je to plné emocí a “nenávisti.”

Josef Šédl
10. 4. 2022 1:40

Oceňuji autora článku za kvalitu informací. Já sám jsem se do výzkumu společenství AllatRa pustil po osobní “religionistické”(asi před dvěma lety) linii také, a kontaktoval jsem dost lidí jak uvnitř “skupiny,” tak vně, co měli smysluplné informace. Jenže náhle nastala ze strany AllatRa nekomunikace, přes jejich ústředí, a to z důvodu, že jsem začal pokládat otázky ohledně třeba Žanny – jestli je to tedy mimozemšťanka, nebo jen pozemšťanka se symbiontem (ne, to není vtipné, to je realita!?) i celá ta změna AllatRa na mimozemské EZO hnutí. Jinak původně jsem hnutí AllatRa začal zkoumat kvůli ověření článku na serveru manipulatori.cz, a také… Číst dále ->