Hnutí AllatRa na křižovatce 1/3: Je AllatRa náboženské společenství?

Poněkud nepozorovaně se Českem a Slovenskem začalo (a to zřejmě velmi úspěšně) šířit Mezinárodní společenské hnutí AllatRa.[1] Náboženský infoservis o činnostech tohoto hnutí na našem území sice informoval již v roce 2018 (zde), bohužel však zjištění publikovaná v tomto článku doposud nebyla religionisticky příliš reflektována, natož rozšířena. Hnutí AllatRa se tak daří proplouvat českou společnosti bez výraznějšího povšimnutí, za což vděčí mj. obecné složitosti jeho uchopení. Mířím tím samozřejmě směrem k otázce, zdali je možné toto hnutí označit jako náboženské, a pokud by tomu tak nebylo, tak jak s ním nadále pracovat (resp. jaká z vědních disciplín by se jím měla zabývat). O vyjasnění této problematiky se pokusím v tomto textu. To je ovšem jen první otázka ze tří, které si v rámci minisérie zodpovíme. V druhém textu se pokusím hlouběji zaměřit na otázku, jaký má AllatRa původ, jakým způsobem se šíří a kam sahá její působnost. Zodpovězení těchto dvou otázek nám bude vhodným předstupněm k tomu, abychom zdárně pochopili, do jakých dilemat se hnutí dostalo v dnešních dnech v kontextu rusko-ukrajinského konfliktu. A právě touto válečnou problematikou se bude zabývat třetí a poslední článek této minisérie.

Členové AllatRy se nepovažují za členy náboženského společenství.

Hnutí AllatRa není jediným společenstvím, u kterého není na první pohled zcela zřejmé, zdali jde o uskupení náboženské, či nikoliv. Ve skutečnosti jde v kontextu jiných nově vznikajících hnutí o poměrně častý problém, se kterým se soudobá religionistika musí vyrovnávat. Typicky bychom tak hnutí AllatRa mohli zařadit do souvislosti s jinými hnutími jako scientologie (psali jsme o něm zde), či transcendentální meditace (psali jsme o něm zde), u kterých na toto téma taktéž váháme a zároveň poměřujeme míru jejich náboženskosti. „Pomocnou rukou“ při tomto „měření“ také zpravidla bývá sebepochopení samotných členů hnutí. Zdůrazňuji však, že jde pouze o nápomocný prostředek, protože pohled „zevnitř“ je vždy nutně odlišný od toho „zvenčí“.

S tímto vědomím tak musíme pracovat i v případě, že zohledňujeme vlastní pochopení členů hnutí AllatRa. Ti se totiž zcela jistě, jakožto členové náboženského uskupení necítí. To jsme mj. mohli dobře pochopit z dopisu koordinátorky hnutí pro Českou republiku Evy Hronové (zde). Ostatně není divu, že paní Hronové zmínky o náboženství v souvislosti s AllatRou vadí. Pokud bychom se totiž začetli do jakékoli ze zásadních knih hnutí (o nichž se zmiňuji níže), tak si je vždy možné povšimnout slov „stojíme mimo politiku, mimo náboženství“.[2] Toto tvrzení nachází v rámci AllatRy odůvodnění v samotném jádru jejich nauky.

Zásadním cílem hnutí totiž je probudit zapomenuté vědění člověka, oprostit se od animální podstaty a splynout s podstatou duchovní, a především sjednotit lidstvo do jedné tvořivé společnosti, čímž zabrání blížící se katastrofě. Sám jedinec není dost dobře schopen tohoto splynutí s duchovní podstatou, a proto je zapotřebí, aby šlo o kolektivní akci. Skrze vytvoření jednotné tvořivé společnosti, kde bude vládnout mír a bratrství, má dojít k vytvoření tisícileté říše a ti, kteří si zvolili pravdu a mír, budou spaseni.[3] Největším nepřítelem, který brání tomuto cíli sjednocení, jsou organizace, jež podporují rozdělení. Tedy typicky jde o politiku a světová náboženství.[4] V tomto je skryta pravá podstata toho, proč se člen hnutí AllatRa nemůže nikdy identifikovat se slovem „náboženský“. Měl by totiž pocit, že sám přispívá k rozdělení společnosti, proti kterému tak usilovně bojuje.

Znak tzv. Tvořivé Společnosti. Jde o jeden z projektů hlavní mezinárodní organizace AllatRa.

Jak jsem již zmiňoval výše, pro religionistu je sebe pochopení členů hnutí důležité, nikoliv však rozhodující. Tím spíše, pokud bychom důvod k odmítání náboženskosti ze strany členů hnutí AllatRy, mohli snadno označit jako teologický. Ve svém důsledku totiž přijetí tohoto označení obírá členy o možnost dosažení spásy. Náboženskost hnutí religionista jen stěží přehlédne v zásadních spisech společenství,[5] kterých bylo napsáno jedenáct.[6] Jejich autorství je připisováno Anastasii Novych.[7] Souhrnnou teologii hnutí nalezneme zejména v zásadní knize AllatRa. Ta je koncipována jako rozhovor Anastasie[8] a Rigdena Djapa. Rigden zde odhaluje zapomenuté pravdy, o jejichž pochopení by měl každý na své životní cestě usilovat. Pravdy, které nám předkládá (o různých duchovních bytostech, o bohu atp.) jsou nezpochybnitelné (ultimátní) a mají vést k pravému duchovnímu životu. V rámci nauky se také dočteme, že lidé mají iluzorní pocit, že tento svět je nezničitelný. Od definitivního zničení nás chrání malá část rozumných lidí a bůh, který je ještě stále ve světě nějak přítomen. Člověk má tak i dnes možnost se rozhodnout pro život rozumu, který směřuje k věčnosti.

Podobných „odkrytých pravd“ je v knize AllatRa i v dalších zásadních knihách hnutí celá řada. Tyto informace zřejmě nelze nazvat jinak než teologií. Stejně tak hnutí nelze nazvat jinak než náboženské. Podle toho, co o společenství víme, by tak jejich nejpřesnější označení mělo znít „nové náboženské hnutí“.

 

Poznámky:

[1] Hnutí pochází z Ukrajiny. Poprvé bylo registrováno v roce 2014 Kyjevě. Více o původu hnutí nalezneme v příštím článku.

[2] Mj. in: NOVYCH, Anastasija. Ezoosmóza. Přeložil Hana DUFFKOVÁ. Praha: Ibis, 2014, str. 262.

[3] NYRKOV, Maxim Yurievich. HОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ «АЛЛАТРА»: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТИПОЛОГИЯ. НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ XXI СТОЛЕТИЯ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2018, 8(67), 20-25. ISSN 2310-4058, str. 22.

[4] Tato informace zde: NOVYCH, Anastasija. AllatRa. Přeložil Hana DUFFKOVÁ, přeložil Jana MÍKOVÁ. Praha: Ibis, 2014, str. 778-800 a na mnohých jiných místech.

[5] Mimo tyto zjevné náboženské prvky nalezneme při podrobném zkoumání také různé rituální praktiky, uctívání vlastních svatých (např. Agapita) atp., které bychom stejně tak označili za očividně religiózní.

[6] Jsou to knihy: AllatRa, Sensei ze Šambaly kniha 1, Sensei ze Šambaly kniha 2, Sensei ze Šambaly kniha 3, Sensei ze Šambaly kniha 4, Ptáci a kámen, Ezoosmóza, Anastasia Novych Křižovatka, Duchovní praktiky a meditace 2. dop. vyd., Předpovědi budoucnosti a pravda o minulosti a současnosti, Prapůvodní fyzika AllatRa, O Problémech a důsledcích globálních změn klimatu na Zemi: účinné způsoby řešení daných problémů.

[7] Autorka píše pod pseudonymem, její pravá identita je neznámá. Nejde o stejnou Anastasii, kterou si spojujeme s jiným novým náboženským hnutím Zvonící cedry Ruska.

[8] Dívka, která byla zázračně uzdravena Senseiem. Ten je poté hlavním zdrojem moudrosti ve čtyřdílné sérii Sensei ze Šambaly.

 

Související příspěvky:

Reflexe: AllatRa – ideologie tvořivé společnosti

Bhagván Radžníš a radžníšismus

Subscribe
Upozornit na
guest
6 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Husita
Husita
11. 11. 2022 23:01

Je to sekta, demagogie. Pozor na toho ukrajince vůbec se mi nepáčí. Je oblečen v purpuru a má velký zlatý prsten který pořád schovává. Proč? Nevíš kdo nebo spíš co za ním stojí. Je to falešný prorok a před takovými jsme byly varováni. Nepotřebujeme jeho rady lidi vědí již dva tisíce let se mají chovat viz .Obnovená smlouva.Bohužel jsou i tací, kteří chtějí absolutní moc. Naštěstí jsme již v Čase konců.

Miroslav Žabka
Miroslav Žabka
5. 7. 2022 15:03

Pekný ezoguláš. Konspirace, nepravdy, polopravdy, sem tam pravda… Ezoguláš. Aštar akbar!

Kateřina
Kateřina
29. 5. 2022 23:25

Snůška blbostí. Alias přečetl jsem si 27 stran a píši naučný článek, abych srdnatě varoval veřejnost před novým náboženským hnutím. Dostáváte za tyto články zaplaceno prosím pěkně? Pokud ano, kdo vás platí prosím? Všechny tajné služby světa, které za něco stojí, už měly tu čest poznat, kdo jsou účastníci hnutí a o co jim jde. Pochopily, že jsme vážně dobrovolníci, že nás nikdo neplatí, a že z nikoho netaháme ani peníze, ani přízeň, ani nic jiného. Nic od nikoho nepotřebujeme. V rámci projektů hnutí sdílíme pochopení, to je vše. Každý ať s tím náloží jak chce. Projekt Tvořivá společnost už není projektem hnutí… Číst dále ->

Josef Šédl
10. 4. 2022 2:35

Problém je, že chybí popis všech extrémních negativ hnutí AllatRa (co třeba před AllatRa varovat), jejich původ úplně do hloubky až na jádro hnutí; či EZO nauky o nemrkajících mimozemšťanech, či pozemšťance Žanně se symbiontem, a podobně. Nebo přenos s paluby kosmické lodi. No a nakonec, jejich posedlost porozumění všemu od AllatRa fyziky až po šílené pokusy s jejich znakem – kdy má zabraňovat i autonehodám. Mnoho zbytečných projektů, a hlavně vnitřní nekomunikace navenek.

-vladka
-vladka
6. 4. 2022 16:40

jsem zvědavá na pokračování

Jitka Schlichtsová
Jitka Schlichtsová
Admin
Reply to  -vladka
7. 4. 2022 15:55

Dnes vyšla druhá ze tří částí.