Náboženská společenství se spojují na podporu Ukrajiny

Od začátku ruské invaze na území Ukrajiny zrána 24. února se uskutečnila řada setkání a akcí k vyjádření nesouhlasu s postupem Ruské federace a jejích čelních představitelů a na podporu Ukrajiny a jejích obyvatel. Intenzivně se do těchto aktivit zapojila také česká náboženská společenství a nejrůznější platformy, které sdružují jejich představitele v rámci ekumenického hnutí a mezináboženského dialogu. Jednotlivá společenství vyhlásila finanční, potravinové i materiální sbírky, mnohá z nich nabídla své prostory, finanční a lidské zdroje pro přepravu uprchlíků z Ukrajiny a jejich ubytování po celém Česku. Značný mediální ohlas měl například případ tělesně postižené sedmileté Jarušky z Kyjeva, která byla do Česka dopravena díky úsilí členů pardubického sboru Českobratrské církve evangelické, a podařilo se zde pro ni nalézt i odpovídající zdravotní péči (více například zde). V mnoha společenstvích se konala zvláštní modlitební shromáždění, na nichž byla připomínána ukrajinská historie a kultura a zpívaly se ukrajinské duchovní písně. Speciální benefiční program, který byl navíc živě přenášen, připravil také tým Nekostela. Záznam je možné shlédnout na facebookovém kanálu Pastoral Brothers zde. Společná modlitba za Ukrajinu zazněla také při demonstraci za Ukrajinu v neděli 27. února na Václavském náměstí, které zorganizovalo hnutí Milion chvilek pro demokracii.

Následující zprávy o třech mezináboženských událostech uplynulého týdne zaslali Pavel Černý a Robert Hart, fotografiemi z akcí přispěl Bronislav Matulík a Jan Skiman.

Nemůžeme mlčet (Pavel Černý)

Dopis představitelům církví v Rusku podepsaný účastníky setkání „Nemůžeme mlčet“, které uspořádala platforma „Společný hlas“ dne 1. března 2022.

V pondělí 28. února 2022 se na Ministerstvu zahraničních věcí v kapli Trauttmansdorfského paláce v Praze uskutečnilo narychlo svolané setkání představitelů křesťanství, židovství, islámu a dalších náboženských tradic s podtitulem „Nemůžeme mlčet“. Důvodem byl brutální vpád vojsk Ruské federace na Ukrajinu, nesmírná krutost vůči civilnímu obyvatelstvu a barbarské ničení měst a vesnic.

Toto setkání se uskutečnilo na platformě uskupení Společný hlas, které již řadu let organizuje setkání zástupců těchto náboženství a jejich dialog. Společný hlas nyní přinesl své ovoce v rychlém přizvání dalších zástupců a sjednocení se ve společném dopise patriarchovi Ruské pravoslavné církve Kirillovi a dalším představitelům náboženství v Rusku. Svolavatelské úlohy se ujal Robert Řehák, který vedle Společného hlasu zároveň působí na Ministerstvu zahraničních věcí jako zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání.

Na začátku setkání vyslechli přítomní velmi působivé vystoupení ukrajinského představitele řeckých katolíků v Česku Vasyla Slivockého. Jeho závažný projev zakončený zpěvem liturgické písně ukázal na základy ukrajinské státnosti, národní identity většiny obyvatel a nehorázný útok sousedního státu na zemi, která žila v mírovém soužití s evropskými národy.

Při setkání zazněly krátké projevy představitelů jednotlivých náboženských tradic. Záznam události je dostupný online zde. Některé z projevů nebyly prosty emocionálních vyjádření a hlubokého soucítění s lidem Ukrajiny. Mnozí vyjadřovali zděšení nad barbarskou politikou Ruské federace, která nemá místo ve vztazích civilizovaných národů. Různými slovy, z různých úhlů, ale naprosto jednotně zaznělo, že náboženství mají ve společnosti hrát smiřující roli a nenechat se zatáhnout do ideologického boje a oportunismu vůči státní moci. Na základě připomínek byl během krátké přestávky doplněn dopis, který všichni přítomní podepsali. Dopis jednoznačně žádá představitele Ruské pravoslavné církve a dalších náboženství, aby se zasadili o okamžité ukončení agresivní války proti Ukrajině.

Otevřený dopis náboženským představitelům Ruské federace má být povzbuzením k přehodnocení pohledů a pozic a podniknutí kroků na zastavení války, která je ostudným porušením mezinárodního práva vůči suverénnímu státu, jímž Ukrajina je. Dopis vyjadřuje prosbu, aby byl tento zápas o mír přenesen mezi miliony věřících v Ruské federaci.

Postní ekumenická modlitba za Ukrajinu (Robert Hart)

Zhruba tři stovky křesťanů z různých církví se na pozvání Ekumenické rady církví (ERC) sešly ve středu 2. března na pražském Staroměstském náměstí, aby se společně přimlouvaly za všechny trpící a postižené válkou a za obnovu míru na Ukrajině. Přibližně hodinu trvající program moderátorsky zaštítil generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš. Svým dílem pak přispěli zástupci prakticky všech církví zastoupených v této radě. Účastníci se spojili v modlitbách na půdorysu několika biblických slov. Zazněl rovněž pozdrav, který zaslal představitel Federace židovských obcí, rabín Davida Maxa. Hlubokým povzbuzením a zároveň silnou výzvou k následování Beránka na jeho cestě ke zraněným, slabým, prchajícím a potřebným byla zvěst evangelia, kterou podle čtení Marka 9,33-41 přinesla superintendentka Evangelické církve metodistické Ivana Procházková.

Zjevně naléhavou, a přesto tichou a pokojnou atmosféru celého shromáždění intenzivně podtrhly ukrajinské i české písně smíšeného sboru a pak zejména duchovní píseň v podání dvojice zástupců ukrajinských křesťanů.

Bohoslužba za mír na Ukrajině (Robert Hart)

Ve čtvrtek 3. března se uskutečnila bohoslužba za mír na Ukrajině ve sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenické ulici. Modlitebna sboru mnoho let slouží bohoslužbám a shromážděním nejen českého sboru Církve bratrské, ale je rovněž zázemím baptistického sboru ukrajinského, společenství, jež se ovšem skládá nejen z Ukrajinců, ale i Rusů, Arménů a dalších národností. V bohoslužbě se tak k přímluvným modlitbám spojila tato dvě společenství a rovněž další křesťané z ostatních sborů pražského seniorátu Církve bratrské. Ukrajinské i ruské duchovní písně smíšeného sboru a ukrajinského kvartetu naplnily většinu přítomných dojetím a ještě více posílily už tak silně vnímaný rozměr hluboké lidské a bratrské vzájemnosti. Ta pak ve společných modlitbách byla téměř hmatatelná. Celou bohoslužbou provázel kazatel Bronislav Matulík z místního sboru. Krátkými biblickými proslovy na motivy Ježíšových blahoslavenství z Kázání na hoře posloužili ukrajinský pastor Vasilij Tovt a pražský senior Církve bratrské Robert Hart. Zazněla také svědectví a informace o možnostech praktické pomoci těm, kdo před válkou utíkají do naší země, i bratřím a sestrám přímo na Ukrajině.

Náhledová fotografie: Modlitba během shromáždění na podporu Ukrajiny. Václavské náměstí, 27. února 2022. Foto: Jan Skiman. Fotografie v galeriích k jednotlivým událostem: Bronislav Matulík.

Související příspěvky:

Prezident Zelenskyj jako makabejský hrdina

Forum 18: zpráva o stavu náboženské svobody v Luhansku

Rostoucí napětí mezi Moskvou a Cařihradem má dlouhou historii

Dramatické změny nejen v ukrajinském pravoslaví

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments