Prezident Zelenskyj jako makabejský hrdina

Napadení Ukrajiny Ruskem má nečekaný důsledek i v oblasti náboženství: ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je některými Židy považován za národního a náboženského hrdinu. Současný boj Ukrajiny jim zapadá do historického vzorce, kdy se Židé museli často bránit silnějšímu agresorovi, a naopak odporuje zahanbujícímu stereotypu o židovské neschopnosti bojovat. Statečnost Zelenského ho v očích některých Židů řadí k Makabejcům – iniciátorům a velitelům povstání Židů v letech 167–161 př. Kr. proti helenizačnímu kulturnímu tlaku za vlády Antiocha IV. Epifana (215–164).[1]

Volodymyr Zelenskyj (*1978) pochází z rodiny židovských intelektuálů – kybernetika a inženýrky. Jak často zdůrazňují články, které v těchto dnech vycházejí (například zde), Zelenského praděd a jeho tři synové zahynuli při šoa (holocaustu). Přežil jediný z pradědových synů, Zelenského dědeček Semjon. Za války bojoval v Rudé armádě. Zelenskyj o svém původu ani o svém vztahu k náboženství příliš nemluví, ale svůj původ ani svou solidaritu s Izraelem neskrývá.

Brzy po nástupu do úřadu v roce 2019 pozval Zelenskyj na návštěvu do Kyjeva tehdejšího izraelského ministerského předsedu Benjamina Natanjahua. Foto: Bavarian Herald.

Několik měsíců v roce 2019 měla Ukrajina jak židovského prezidenta (Zelenského), tak židovského premiéra, Volodymyra Hrojsmana (*1978). Počet Židů na Ukrajině, která má více než 40 milionů obyvatel, není známý. Před druhou světovou válkou žilo na území, na němž se rozkládá současná Ukrajina, asi 1,5 milionu Židů. Asi milion jich zahynul za války, snad asi půl milionu Židů žilo na Ukrajině po rozpadu Sovětského svazu roku 1991. Možná až 80 % z nich odešlo od té doby až dodnes do Státu Izrael. Současné odhady jsou v rozpětí od 50 do 400 tisíc. Nižší počet by se měl týkat praktikujících, vyšší těch, jejichž židovský původ je doložitelný (více zde). Každopádně se jedná o malou menšinu o podílu od 1 ‰ do 1 % na celkovém počtu obyvatel.

Statečnost prezidenta Zelenského sice posiluje Židy i jinde na světě, ale ve válečném chaosu (a zvlášť v případě porážky Ukrajiny) by naopak mohlo vzrůstat nebezpečí antisemitských projevů v ukrajinské společnosti, která se antisemitismu nikdy zcela nezbavila a v níž například nejsou antisemitská graffiti vzácná. Zatím ale převládá naděje: dokládá to například zpráva, že americká židovská společenství zahájila organizování pomoci Ukrajině.

Poznámka:

[1] Povstání Makabejců je popsáno ve dvou Knihách Makabejských, starověkých židovských spisech, které jsou jako tzv. deuterokanonické knihy součástí křesťanského Starého zákona. Protestantské církve ovšem deuterokanonické knihy do Starého zákona nezařazují.

Náhledová fotografie: Jewish News.

Související články:

Dramatické změny nejen v ukrajinském pravoslaví

Víra na Ukrajině mezi Moskvou a Kyjevem

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments