Nesmrtelnost Lee Man Hee: skutečná víra, nebo pomluva?

Tato práce se zabývá korejskou církví Sinčchondži, která je často označována za „sektu“. Jedno z častých obvinění bývá také to, že věřící církve Sinčchondži věří, že jejich vůdce Lee Man Hee je nesmrtelný a nezemře. V této víře je spatřován rys kultu či sekty.

Mou snahou bude zmapovat zdroje, z nichž informace o nesmrtelnosti Lee Man Hee pocházejí, a analyzovat, zda jde o skutečnou víru členů Sinčchondži, nebo zda tato představa o členech a nauce Sinčchondži vznikla jiným způsobem.

Úvod

V průběhu svého religionistického zkoumání korejské náboženské organizace Sinčchondži jsem si všiml nápadné dysbalance v typu zdrojů o této církvi, včetně někdy až tendenčního pojetí a senzacechtivosti, s níž je o církvi Sinčchondži v českém i světovém prostředí zacházeno. V českém mediálním prostředí se touto neobjektivní metodou vydaly například servery Aktuálně.cz s pořadem DVTV, IDnes nebo Seznam Zprávy, které operují s titulky jako: „Děti ukradla tajemná sekta,“[1] „​​Tajemná sekta Sinčchondži své oběti loví i v Česku“ a „Apokalypsa z Koreje: v Česku tajně působí sekta“.[2] Největší roli v této mediální stigmatizaci církve Sinčchondži nesou Jan Novák, Jakub Heller a Emma Smetana, kteří ustanovili neodborné užívání sousloví „korejská sekta“ či všeobecně jasné užívání pojmu „sekta“ v souvislosti se Sinčchondži.

Veškeré rozhovory v médiích na toto téma jsou nahrávány s religionistou Zdeňkem Vojtíškem,[3] který se tématu Sinčchondži věnuje na serveru Dingir – Náboženský infoservis, na němž se termín „sekta“ neužívá.

Nesmrtelnost Lee Man Hee v českých zdrojích

Ze všech výše uvedených důvodů jsem se proto rozhodl vybrat jedno konkrétní téma, které figuruje v prezentování Sinčchondži jako sekty. Zvolil jsem údajnou nesmrtelnost vedoucího Lee Man Hee.

V českém prostředí se tato informace objevila například v práci Bezpečnostní aspekty hnutí Sinčchondži, kde se píše: „I přes svůj pokročilý věk 89 let o sobě Lee Man-hee učí, že nikdy nezemře. Nehledě na tuto skutečnost vedení hnutí zajišťuje přechod moci na Kim Nam Hee, ženu, která vede Mannam, přední organizaci hnutí Sinčchondži. Lee Man-hee je pro Sinčchondži velmi důležitou postavou, a i když se označuje za nesmrtelného, jako každý jiný člověk, jednoho dne zemře. Ale i přes to, se nedá očekávat, že se po jeho smrti hnutí rozpadne. Nejspíše jeho smrt bude nějakým způsobem racionalizována a následně i většinou členů Sinčchondži přijata. Pouze ve výjimečných případech smrt Lee Man-hee bude vnímána jako impulz pro odchod z řad Sinčchondži“.[4]

Informace o tom, že Lee se prezentuje jako nesmrtelný, odkazuje na dílo Kima a Banga,[5] kde je uvedena takřka totožná formulace: „Ačkoli zakladatel (88 let v roce 2018) učí, že nikdy nezemře jako argument Park Tae Sun (Hnutí olivovníku), vedení zařizuje přechod moci na Kim Nam Hee (김남희), ženu, která stojí v čele Mannam (만남), přední organizace hnutí Sinčchondži.“ Jako zdroj této informace je ale uváděno pouze: „Slovo Mannam je kombinací jejich křestních jmen. Existuje však další neoficiální fáma, že Kim Nam Hee (김남희) ztratila svůj vliv v organizaci na konci roku 2018.“

Jiný autor Kim se stejným tvrzením zachází také v jiné své práci, která je v Bezpečnostních aspektech zmiňována jako jeden ze zdrojů. „Podle víry Shincheonji duch Ježíše Krista sestoupil do Man Hee Lee a Leeovi následovníci pravděpodobně věří, že je nesmrtelným zaslíbeným pastorem, kterého Nový zákon předpovídá; přemožitel uvedený v knize Zjevení“.[6] Jako zdroj je uveden odkaz na proslov Lee Man Hee, ve kterém se nazývá poslem z Knihy Zjevení. Nikde však není zmínka o nesmrtelnosti. Kim svou práci publikoval jako teologickou práci, a dovolím si citaci z jeho díla: „Namísto logických debat o Leeově učení o starých a nových smlouvách se podívejme na to, co o tom říká Bible.“[7]

Další zmínkou o nesmrtelnosti Lee Man Hee v českém jazyce je text na Informačním portálu o jihokorejském náboženském společenství Shincheonji, kde se píše: „Tato metoda vysvětluje, proč jsou (v případě Shincheonji) lidé z křesťanského prostředí, kteří si prošli výchovou k evangeliu, schopni nakonec věřit tomu, že věčný život pochází od devětaosmdesátiletého Korejce, který věří, že je nesmrtelný.“[8] Informace o údajné nesmrtelnosti Lee Man Hee není nijak přímo zdrojována.

Informační portál o Sinčchondži nemá zcela jasného majitele. Držitel domény ji registroval přes Anonymouse Domains, a neumožňuje tedy odhalit jeho identitu. Webová stránka byla registrována 16. 7. 2019. V kontaktech lze nalézt kontakt na religionistu Zdeňka Vojtíška a Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. U obojího je však napsáno: „​​*Odkazy uvádíme pouze jako nasměrování pro ty, kdo hledají více informací nebo pomoc, nikoliv jako autory těchto stránek. Pro kontaktování redakce využijte formulář výše.“[9] Prezentace je dle užívané terminologie a argumentů nejspíš navázána na určité křesťanské společenství.

Tím česká stopa po zdrojích o „nesmrtelnosti Lee Man Hee“ končí. Rozhodl jsem se proto zjistit, zda původ a zdroj této nauky odhalí zahraniční (cizojazyčné) zdroje. Vycházel jsem pro potřeby této práci primárně z anglických textů.

Nesmrtelnost Lee Man Hee v anglických zdrojích

práci Kima a Banga (2019) a Kima (2012) jsem již pojednával. Tam ke konečnému zdrojování informací nedošlo. Manuálním hledáním internetových článků na klíčová slova „Lee Man Hee immortality“ a „Shincheonji immortal Lee Man Hee“ jsem nalezl celou řadu článků. Většina z nich je zpravodajské povahy, ale několik z nich má také formát odborných prací. Shrnu krátce obě skupiny těchto textů.

Zpravodajské servery jako Independent, Daily Mail a další užívali zmínek o „nesmrtelnosti Lee Man Hee“ většinou v kontextu koronavirové nákazy, která se v jihokorejském společenství Sinčchondži rozšířila. Články sahají k titulkům jako „Uvnitř kultu, který šíří koronavirus“.[10] V textech se dozvídáme například, že „Lee Man-Hee, jehož stoupenci věří, že je nesmrtelný, obviněn z vědomého poskytování chybných informací úředníkům“ nebo „Lee Man-Hee: ‚Nesmrtelný‘ vůdce tajnůstkářského kultu, který údajně šikanuje své členy k mlčení“.[11] V článcích ale téměř nikdy nebývá informace o tom, odkud daná informace pochází.

Výjimkou v tomto ohledu je článek v prezentaci The World, kde je tato informace zdrojována k presbytariánskému představiteli, který Sinčchondži označuje za kacířskou sektu: „Členové Sinčchondži věří, že bude žít věčně,“ říká J-il Tark z Busan Presbyterian University s odkazem na Lee Man-hee. Tark je odborníkem na heretické křesťanské skupiny a říká, že Sinčchondži je dnes jednou z nejvýznamnějších z nich v Jižní Koreji. Korejští křesťané jsou „silně proti Sinčchondži,“ říká Tark.”[12]

Z článku tedy vyplývá, že minimálně jedním ze zdrojů této informace je J-il Tark, presbyteriánský učitel na soukromé křesťanské univerzitě v Soulu. Tark je taktéž autorem korejského webu Information Network on Christian Heresies, který hodnotí náboženské společnosti z biblického hlediska a nauky presbytariánské víry.[13]

V podobně subjektivní formě o tématu nesmrtelnosti Lee Man Hee hovoří také další veřejná prohlášení křesťanských představitelů, jako například prohlášení Konference katolických biskupů na Filipínách. Tamní arcibiskup píše: „Všichni členové sekty tvrdí, že mohou věčně vládnout světu s nesmrtelným panem Leem, když počet stoupenců dosáhne 144 000.“[14] V žádném z těchto textů není informace o nesmrtelnosti Lee Man Hee ozdrojována.

Shrnutí

Zkoumal jsem nejstarší objevení se představy o nesmrtelnosti Lee Man Hee – a nejstarší zprávy sahají k roku 2017. Tehdy se poprvé objevila informace presbyteriána Tarka o kultické povaze uctívání osoby Lee Man Hee. Z této informace vycházely zpravodajské servery, další křesťanské církve a následně i odborné studie, které tuto informaci převzaly bez jakéhokoliv prozkoumání zdrojů a bez jakékoliv pochybnosti o pravdivosti této informace. Tímto způsobem se informace jako holý fakt objevila i v českém mediálním a odborném prostředí.

Existuje ještě další možnost, odkud představa nesmrtelného Lee Man Hee vzešla. I v tomto případě ale hraje roli neodborné religionistické zacházení s pojmy.

The World vydal na své facebookové stránce video, ve kterém je z kontextu vystřižený úsek rozhovoru s učitelkou biblického kurzu, která na otázku, zda je Lee Man Hee nesmrtelný, odpovídá: „Ano.“[15] Reportér z této odpovědi pochopil, že Lee Man Hee je vnímán jako nesmrtelný, ale nezkoumal již, v jakém slova smyslu je toto myšleno. Členové církve Sinčchondži totiž dle základů své nauky věří, že každý je nesmrtelný, neboť duše každého člověka je nesmrtelná a spjatá s jeho osobností. Z pohledu Sinčchondži je tedy Lee Man Hee nesmrtelný stejným způsobem jako kdokoliv jiný. Tento atribut nesmrtelnosti se však v žádném ohledu netýká jeho fyzického těla. Samotný Lee Man Hee k tématu nesmrtelnosti (v reakci na zprávy novinářů) dodal: „Nikdy jsem neřekl, že jsem nesmrtelný. Jedná se o nedorozumění.“[16] Skutečnost, že členové Sinčchondži vnímají nesmrtelnost jako vlastnost každého jedince, se ukazuje také ve výpovědi jednoho z členů Sinčchondži, jejíž výpověď má prezentovat Sinčchondži jako nebezpečnou sektu: „V Sinčchondži mi řekl, že jsme nesmrtelní, ale pak jsem viděl, jak členové umírají na COVID-19.“[17] Tyto skutečnosti mi také v listopadu 2021 potvrdili dva současní čeští členové Sinčchondži nezávisle na sobě v rozhovorech na toto téma.

Závěr

Ze všeho výše uvedeného se zdá, že zdrojem narativu o nesmrtelném Lee Man Hee je nesprávně pochopená nauka Sinčchondži o věčnosti každé lidské duše, která byla (ať už cíleně nebo neúmyslně) dezinterpretována křesťanskými církvemi v rámci kritiky církve Sinčchondži, především v zájmu snahy prezentovat Sinčchondži jako „sektu“.

Bibliografie a sekundární zdroje k článku.

Poznámky:

[1] ​​Novák, J. (2020, October 25). Děti ukradla tajemná sekta. Hlásá, že rodiče jsou nástrojem satana. Seznam Zprávy. Retrieved December 1, 2021, from https://www.seznamzpravy.cz/clanek/deti-ukradla-tajemna-sekta-hlasa-ze-rodice-jsou-nastrojem-satana-124475.

[2] ​​Novák, J. (n.d.-a). Apokalypsa z Koreje. V Česku tajně působí sekta, která přetahuje mladé lidi. Stream. Retrieved December 1, 2021, from https://www.stream.cz/detail/apokalypsa-z-koreje-v-cesku-tajne-pusobi-sekta-ktera-pretahuje-mlade-lidi-64110032.

[3] Novák, J. (n.d.). Sekta vyšetřovaná za covid se skrývá v Praze. Natočili jsme její členy. Stream. Retrieved December 1, 2021, from https://www.stream.cz/domaci-1240685-1/sekta-vysetrovana-za-covid-se-skryva-v-praze-natocili-jsme-jeji-cleny-64103382.

[4] Mach, Matěj. Bezpečnostní aspekty hnutí Sinčchondži [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-14]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/d26go/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.

[5] Kim, D.W.; Bang, W.-i. Guwonpa, WMSCOG, and Shincheonji: Three Dynamic Grassroots Groups in Contemporary Korean Christian NRM History. Religions 2019, 10, 212. https://doi.org/10.3390/rel10030212

[6] Kim, YS 2016, The Shincheonji religious movement: a critical evaluation, MA (Theol) Dissertation, University of Pretoria, URI: ttp://hdl.handle.net/2263/53079, Pretoria, online: https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/53079/Kim_Shincheonji_2016.pdf

[7]  Kim, YS 2016, The Shincheonji religious movement: a critical evaluation, MA (Theol) Dissertation, University of Pretoria, URI: ttp://hdl.handle.net/2263/53079, Pretoria, online: https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/53079/Kim_Shincheonji_2016.pdf

[8] Scjinfo. Scjinfo [online]. Copyright © 2018 SCJ Info [cit. 14.12.2021]. Dostupné z: https://www.scjinfo.cz/

[9] Kontakt: Scjinfo. Scjinfo [online]. Copyright © 2018 SCJ Info [cit. 14.12.2021]. Dostupné z: https://www.scjinfo.cz/kontakt/

[10] Sutton, C. (2020, September 11). South Korea: Inside secretive Shincheonji cult spreading coronavirus. NZ Herald. Retrieved December 2, 2021, from https://www.nzherald.co.nz/world/south-korea-inside-secretive-shincheonji-cult-spreading-coronavirus/T65FNYLN4CICB3JEZ23QIFWKAQ.

[11] Johnston, H. (2021, November 23). “Wait a second, am I in a cult?” Student reveals how she joined South Korean church. Mail Online. Retrieved December 1, 2021, from https://www.dailymail.co.uk/femail/article-10233831/Wait-second-cult-Student-reveals-joined-South-Korean-church.html.

[12] Bell, Matthew. This apocalyptic Korean Christian group goes by different names. (2017, July 11). The World from PRX. Retrieved December 1, 2021, from https://theworld.org/stories/2017-07-11/apocalyptic-korean-christian-group-goes-different-names-critics-say-its-just-cult.

[13] Tark, J-il, Information Network on Christian Heresies, online: http://www.hdjongkyo.co.kr/main/index.html.

[14] Most Rev. Romulo G. Valles, Archbishop of Davao, president of the Catholic Bishop’s Conference of the Philippines, Caution on the Shincheonji, a Cult Community, 2019, ​​online: https://novalichesdiocese.org/wp-content/uploads/2019/11/cbck_warningoncult-1.pdf.

[15] Bell, M. (2017, July 13). The World: Is Lee Man-hee, the founder of Shinchonji, immortal? Facebook. https://www.facebook.com/unsupportedbrowser?v=10154998356829888

[16] This apocalyptic Korean Christian group goes by different names. (2017, July 11). The World from PRX. Retrieved December 1, 2021, from https://theworld.org/stories/2017-07-11/apocalyptic-korean-christian-group-goes-different-names-critics-say-its-just-cult.

[17] Clarke, C. (2021, May 2). Cult or church? This Korean sect has thousands of devotees, but ex-believers lost faith and money. ABC News. Retrieved December 2, 2021, from https://www.abc.net.au/news/2021-05-02/south-koreas-secretive-religious-sect/100101810

Náhledová fotografie Lee Man Hee: Getty Images.

Psali jsme v Dingiru:

Zdeněk Vojtíšek, Nové nebe na zemi. Korejské nové náboženské hnutí Sinčchondži expandujeDingir 18 (3), 2015, s. 78–81.

Související články:

Reflexe: Církev Šinčchondži a otázka nesmrtelnosti předsedy Man Hee Leeho

Šinčchondži mezi kritikou a obhajobou

Věřím, že Shincheonji je pravé Boží království, které nikdy nezanikne: rozhovor s pastorem Yangem

Církev Šinčchondži pracuje na vylepšení svého veřejného obrazu

Subscribe
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Náboženský infoservis
Náboženský infoservis
Admin
20. 12. 2021 20:42

Ze čtenářského dopisu, poslaného na adresu redakce Náboženského infoservisu (autor je redakci znám): Měl bych několik výhrad ke článku „Nesmrtelnost Lee Man Hee: skutečná víra, nebo pomluva?“ od pana Jakuba Jahla. Autor velmi pečlivě cituje a dává si záležet na označování u osob, které jsou podle něj zdroji nepravd ohledně náboženského společenství Sinčchondži, to samé se ovšem nedá říci o zdrojích odrážející (dle autora) skutečný stav. Údajný hoax ohledně víry skupiny v nesmrtelnost jejího vůdce je vyvrácen normativním výrokem („Členové církve Sinčchondži totiž dle základů své nauky věří, že každý je nesmrtelný, neboť duše každého člověka je nesmrtelná a spjatá s jeho… Číst dále ->

J. Čížek
J. Čížek
Reply to  Náboženský infoservis
21. 12. 2021 8:31

Nejen teologie dělá sektáře. Co třeba používání “front groups”?