Náboženské reformy nové izraelské vlády

Nová izraelská vláda již po svém ustavení v červnu avizovala, že bude usilovat o některé významné změny v oblasti náboženství. Mezi ně patří decentralizace udělování osvědčení o kašrutu, decentralizace konverzí, změny v elektorátu volícího vrchního rabína a změny ve výboru pro volbu rabínských soudců. Všechny tyto změny mají za cíl oslabit moc ultraortodoxních stran v záležitostech státu a přiblížit agendu státu a judaismu étosu současného náboženského sionismu. Po dlouhých letech vlády Benjamina Netanjahua se jedná o první vládu, v níž nejsou záležitosti státu svěřeny ultraortodoxním politickým stranám, či nejsou přímo pod jejich vlivem. Aškenázská ultra-ortodoxní strana Judaismus Tóry (heb. Jahadut ha-tora, angl. United Torah Judaism) i sefardská strana Šas tak v posledních dvou měsících mobilizují celý svět izraelského ultraortodoxního judaismu proti nové vládě Naftali Bennetta (Jamina) a Yaira Lapida (Ješ Atid).

Decentralizace konverzí by v praxi znamenala, že by např. i nábožensky otevřenější a liberálnější izraelští oblastní vrchní rabíni mohli ustavovat své vlastní rabínské soudy. Ve všech případech by se stále jednalo o ortodoxní rabíny schválené vrchním izraelským rabinátem. Změny v elektorátu vrchního rabína mají za cíl vytvořit takové podmínky, aby do jeho úřadu byl obsazen i jiný než ultra-ortodoxní rabín. Ve výboru pro volbu rabínských soudců by pak měla být rezervována dvě místa pro ženy, které tento úřad zastávat nemohou, a přitom se jich rozhodnutí rabínských soudců velmi dotýkají.

Asi největší bouři však vyvolala avizovaná reforma kašrutu. Na celý systém zajišťující rituální vhodnost potravin i restaurací má monopol vrchní izraelský rabinát. Nejedná se zdaleka pouze o ideologickou otázku, ale z velké míry jde i o finance. Ty jsou hlavním artikulovaným důvodem pro zrušení monopolu vrchního rabinátu v této sféře. Vrchní izraelský rabinát je dlouhodobě kritizován za mnohá organizační a morální pochybení v oblasti kašrutu, zejména pokud jde o vysokou míru korupce, klientelismus a špatné služby. Velikou odezvu měla již výroční kontrolní zpráva z roku 2017, kdy bylo zjištěno, že někteří zaměstnanci rabinátu vykazují i 27 pracovních hodin denně, pobírají příjmy za rituální dohled nad počtem restaurací, které nemohou stihnout dozorovat, vykazují v omezených časových úsecích práci na geograficky vzdálených místech, snaží se neoprávněně maximalizovat svůj zisk na úkor provozovatelů restaurací a často se rekrutují z řad příbuzných stávajících úředníků rabinátu. Kritizovány byly však i velmi špatné pracovní podmínky lidí provozujících rituální dohled. V praxi by se podle nové reformy měl izraelský vrchní rabinát stát dohlížitelem nad soukromými organizacemi zajišťujícími kašrut. Restaurace by si tak mohly vybrat svého poskytovatele kašrutu, přičemž by měly i možnost zůstat pod přímým dohledem vrchního rabinátu. Tato reforma se nakonec stala i součástí nařízení, která ve formě dodatků vždy doprovázejí návrh státního rozpočtu (chok ha-hesderim). Podle ministra pro náboženské služby Matana Kahany (Jamina) by mělo zrušení monopolu rabinátu ušetřit spotřebitelům desítky miliónů šekelů ročně, ulehčit život majitelům restauračních zařízení a výrazně zlepšit kvalitu poskytovaných služeb.

Izraelský vrchní rabinát se v tuto chvíli snaží využít veškerou svou autoritu, aby plánované reformě zamezil. Ač je tento úřad státní institucí, na přelomu července a srpna několikrát deklaroval, že nová izraelská vláda usiluje o zrušení židovského charakteru země a konec kašrutu v Izraeli. Na vládních reformách zcela odmítl spolupracovat. Někteří oblastní rabíni blízcí politice vrchního rabinátu hrozí exkomunikací každému, kdo by reformami avizovaný nezávislý rabínský soud pro kašrut či konverze ustavil.

 

Náhledový obrázek: Tom Gordon, Pixabay.

 

Psali jsme v Dingiru:

Dingir 1/2001: Současný judaismus (plný text čísla zde).

 

Související příspěvky:

Náboženství ve sporu o pojetí Státu Izrael

Uzná Izrael manželství uzavřená online?

Nejvyšší izraelský soud uznal neortodoxní konverzi

Izrael: Soudní pře o rovnoměrné zastoupení židovských směrů v televizním vysílání pokračuje

 

Sdílet:
Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments