Zahraniční zprávy

Izrael: Soudní pře o rovnoměrné zastoupení židovských směrů v televizním vysílání pokračuje

Soudní pře o rovnoměrné zastoupení židovských směrů v televizním vysílání pokračuje

Izraelský komerční televizní Kanál 20 se v rámci podporovaného programu „Dědictví“ (Aruc ha-morešet) věnuje tématům židovského kulturního dědictví a náboženství. Objevují se však stížnosti, že neměří všem náboženským směrům stejně.

Izraelská Rada pro kabelové a satelitní vysílání určila v prosinci 2016 charakter vysílání zvláštní vyhláškou: „Vysílání programu je povinno pokrývat celou šíři témat, týkajících se dědictví Izraele, židovského náboženství, dějin, kultury a tradic židovského lidu, v diaspoře i Izraeli, s ohledem na kulturní a společenskou situaci židovské veřejnosti , všech jejích složek a proudů, a to jak v Izraeli, tak v diaspoře.“

Náhled na stránku “Dědictví” Kanálu 20

Zástupci reformního a konzervativního směru ovšem dlouhodobě vystupují proti nerovnoměrnému zastoupení jednotlivých náboženských směrů. Rada jim dala zapravdu, když udělila Kanálu 20 za nedodržování rovnoměrnosti v „Programu dědictví“ pokutu ve výši téměř 100 tisíc šekelů ( cca 20 tisíc dolarů). Podle stěžovatelů ale autoři programu nařízení stále nedodržují a podali proto žalobu k Nejvyššímu soudu.

V srpnu zaslala Světová asociace karaitů Kanálu 20 dopis, v němž žádala o schůzku svých zástupců s vedením televize, na níž by projednali možnosti, jak zařadit do programu informace o karaitském judaismu.

Výkonný ředitel televize Sachi Franz označil za „absurdní“, aby „musel poskytovat vysílací čas kdejakému Tomovi, Dickovi a Šlomovi, který zastupuje nějaké bezvýznamné židovské hnutí“.

Nejvyšší soud se k veřejnému čtení žalob sešel 25. října, další stání proběhne během listopadu. Kauza je dalším příspěvkem k diskuzi o situaci menšinových židovských proudů ve Státě Izrael, podobně jako například spor o smíšené oddělení u Západní zdi.

Zdroje:

Izraelští karaité se připojili k reformním a konzervativním židům se žádostí o sdílení vysílacího času na Kanálu 20 v rámci „ Programu Dědictví“. (anglicky)

http://www.jewishpress.com/news/jewish-news/israeli-karaites-join-reform-conservative-in-demanding-share-of-heritage-channel/2017/08/29/?mc_cid=d2145ab6af&mc_eid=74f37e42ac

 

Po reformních a konzervativních žádají vysílání na Kanále 20 i karaité (hebrejsky)

https://www.themarker.com/advertising/1.4390048

 

Zvláštní oprávnění k vysílání programu o dědictví Izraele, vydané Radou pro kabelové a satelitní vysílání (hebrejsky)

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/2/3882.pdf