Jóga a mystika: seminární setkání s přednáškou Martina Dojčára

Katedra religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Náboženský infoservis si dovolují pozvat čtenáře na seminární setkání k tématu „Jóga a mystika“, které se uskuteční dne 1. července 2021 od 17 hodin v prostorách Husitské teologické fakulty UK. Místnost bude s ohledem na stávající protiepidemická opatření upřesněna na základě počtu přihlášených účastníků. Svůj zájem o účast na setkání proto, prosíme, avizujte nejpozději do 30. června pomocí tohoto formuláře nebo na e-mail j.schlichtsova@dingir.cz.

Hlavním bodem programu bude přednáška slovenského religionisty doc. PaedDr. Martina Dojčára, PhD. z Trnavské univerzity v Trnavě na téma „Viaczdrojové sýtenie spirituality: joga a mystika“. K následné diskusi, v níž jsou vítány také dotazy a zkušenosti účastníků, přijal pozvání teolog a religionista doc. ThDr. Ivan Štampach. Setkání bude moderovat Mgr. Jitka Schlichtsová.

Doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. působí jako docent ve vědním oboru religionistika, jeho specializací je komparativní výzkum spirituality s akcentem na mystiku a mezináboženský dialog. Z obou oblastí publikoval celou řadu prací, především knižně monografii Mystická kontemplácia: Oblak nevedenia & Ramana Maharši (2008), Problém globálneho spolužitia: antropologické východisko (2012), Sebatranscendencia: antropologický model (2017)Self-Transcendence and Prosociality (2017). Angažuje se též jako šéfredaktor vědeckého časopisu o spiritualitě Spirituality Studies.

Doc. ThDr. Ivan O. Štampach se v religionistice jako oboru věnuje též současné spiritualitě včetně jejího někdy volného napojení na různé tradice. Esejisticky se těmto zájmům věnoval např. v publikacích Život, duch a všechno: Duchovní směry nového věku (1993), A nahoře nic (2000), Tušili světelné záplavy (2001). Knižní rozhovor kolem těchto námětů s ním vedl Jiří Hanuš v knize Snění v plné bdělosti (1997). Na tento tematický okruh zaměřil i některé články v periodikách Dingir, Náboženský Infoservis, Deník Referendum, Tvar a Prostor.

 

ANOTACE PŘEDNÁŠKY:

Viaczdrojové sýtenie spirituality: joga a mystika (doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.)

Priznané viaczdrojové sýtenie osobnej spirituality preniklo v priebehu druhej polovice 20. storočia do mentality pluralitnej spoločnosti a napriek pretrvávajúcim výhradám kritikov sa stalo jej súčasťou. Súčasná generácia môže nadviazať na odkaz dobových proponentov viaczdrojového sýtenia spirituality, ako bol napríklad Hugo Makibi Enomiya-Lassalle, katolícky kňaz, rehoľník a zenový majster, či benediktínsky mních Jean-Marie Déchanet, ktorý popularizoval jogu pre kresťanov. V našom kultúrnom priestore sa stretlo s ohlasom časti verejnosti pôsobenie manželov Eduarda a Míly Tomášových alebo Jiřího Vacka, medzi iným, ktorí čerpali prevažne z vybraných tradícií jogy a kresťanskej mystiky; v prípade Míly Tomášovej aj z niektorých smerov buddhizmu. Popularizátori spirituality tohto druhu vydávajú svedectvo o plodnom a zmysluplnom spojení týchto tradícii na rovine osobnej spirituality. Otázky o súvzťažnosti spiritualít kontextualizovaných odlišne nábožensky a kultúrne však ostávajú otvorené pre teoretické skúmanie a dôvodenie. V prednáške autor predstaví východiská pre porozumenie jogy a mystiky v komparatívnej perspektíve a vo vzťahu k osobnej duchovnej praxi, poukáže na niektoré ich špecifiká, styčné body i odlišnosti.

 

Psali jsme v Dingiru:

Dingir 4/2002: Jóga (plný text čísla zde)

Dingir 2/2007: Česká mystika (plný text čísla zde)

 

 

 

 

 

Související příspěvky:

Jóga a spiritualita

Před 90 lety se narodil mystik Jiří Vacek

Před 100 lety se narodila mystička Míla Tomášová

Sto deset let od narození českého mystika

Jóga ve školách vs. náboženská neutralita

 

Jóga a křesťanství

 

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments