Satanova komunita ruší lokální buňky a členskou základnu

Satanova komunita vznikla v roce 2018 a záhy rozvířila jinak poměrně stojaté vody českého organizovaného satanismu. Její vůdčí postavou a prvním předsedou se stal Jakub Jahl. Satanova komunita byla od počátku veřejně velmi aktivní a díky svým akcím jako například Satanizace Brna a Prahy, happening za legalizaci eutanázie, protestům proti kardinálu Dukovi a zneužívání dětí v katolické církvi či svojí účastní na akcích za práva zvířat, na podporu LGBTQ či legalizaci marihuany, si brzy získala pozornost širší veřejnosti a médií.

I když u Satanovy komunity můžeme nalézt i určité vlivy laveyovského satanismu (přijala například do svého kánonu většinu Knihy Luciferovy ze Satanské bible – zbytek však odmítla), který v USA vytvořil zakladatel Církve Satanovy (Church of Satan) Anton LaVey už v 60. letech 20. století, primárně Satanova komunita vychází ze satanistického paradigmatu nastoleného americkou organizací Satanský chrám (The Satanic Temple, vznik 2012). Satanský chrám vešel mimo jiné ve známost iniciativou za umístění sochy Baphometa se dvěma malými dětmi u oklahomské vládní budovy, před níž měla být instalována skulptura reprezentující biblické desatero. Tato aktivita byla spojena jednak se sekularistickou rétorikou Satanského chrámu o oddělování státu a náboženství, zároveň měla upozornit na privilegované postavení (zejména evangelikálního) křesťanství v americké společnosti i veřejném prostoru a apelovat na dodržování rovnosti náboženství. Satanský chrám chtěl také vyjádřit, že by měl být brán jako legitimní náboženská organizace, která by rovněž měla mít právo mít svoje sochy a monumenty tam, kde je mají možnost mít i jiná náboženství. Satanismus, který reprezentuje Satanský chrám, je založený na neteistickém pojetí Satana jakožto symbolu anti-autoritářského rebela, na výrazném egalitarizmu s důrazem na sociální spravedlnost a také na veřejném aktivismu. To se pak projevuje například i bojem za ženská práva či práva LGBTQ. K bližším informacím o Satanském chrámu lze pak doporučit například nedávno vyšlou knihu „Speak of the Devil: How The Satanic Temple is Changing the Way We Talk about Religion“ (2020) od amerického badatele Josepha P. Laycocka.

Mapu regionálních buněk Satanovy komunity v Česku a na Slovensku je možné zvětšit, dostupná je zde.

V rámci tohoto „nového“, aktivistického satanistického paradigmatu začaly ve světě vznikat i další satanistické organizace a skupiny. Mezi ně patřila i Satanova komunita. I když se Satanova komunita do velké míry ideově s americkým Satanským chrámem překrývá, vycházela více ze situace ve střední Evropě. Přitom se věnovala vlastním kampaním (viz výše) a dílčím projektům jako například satanistickému transhumanismu. Vydala také svojí vlastní (kompilovanou) verzi Satanské bible. Satanova komunita postupně budovala v Česku regionální buňky, expandovala i na Slovensko a snažila se působit například i v Polsku. Byla založena rovněž „Kommunität von Satan“ pro německy mluvící země. Počet členů podle údajů Satanovy komunity přesáhl tisíc, což z ní z hlediska členů činilo největší českou satanistickou organizaci.

Vyjádření z oficiálních facebookových stránek Satanovy komunity. Je možné ho zvětšit a je dostupné zde.

O podstatných záležitostech a vedení Satanovy komunity členové hlasují na členských setkáních nazvaných Helpoint a Sabat. Poslední Sabat proběhl na konci března 2021. Došlo zde k hlasování ohledně vedení Satanovy komunity. I když by základě hlasování většina členů preferovala ve vedení (jako představitele nebo rádce) znovu Jakuba Jahla, on tuto roli již odmítá. Satanova komunita se v souvislosti s posledním hlasováním dokonce nakonec rozhodla rozpustit svou členskou základnu a strukturu lokálních buněk. Měla by tak fungovat už jen jako edukační platforma, která se bude zaměřovat na produkcí videí a podcastů. Současným členům je pak doporučeno přidat se k nově vznikajícím českým odnožím buď Světového řádu Satana (Global Order of Satan) nebo zmiňovaného Satanova chrámu. Tento proces již probíhá a k českým frakcím obou těchto organizací se přidali již někteří členové, kteří byli i zakladatelé či regionální vedoucí Satanovy komunity.

Vyjádření z oficiálních facebookových stránek Satanovy komunity je dostupné zde.

Mapa regionálních buněk Satanovy komunity v Česku a na Slovensku, dostupná zde.

Náhledová fotografie Karla Kopáče z akce Satanovy komunity za odstoupení kardinála Duky před Pražským hradem 1. listopadu 2019 z online článku časopisu Blesk.

Související články:

Pražský sabat Satanovy komunity

Misie Satanovy komunity v Africe

Satanizace Brna

Reflexe: Satanismus – ale který?

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments