Reflexe: Satanismus – ale který?

V rubrice Reflexe uveřejňujeme příspěvek, který navazuje na nedávno publikovanou zprávu Vzniká nová komunita satanistů.

Esej o rozkolu v moderním satanistickém hnutí

Satanismus je náboženské hnutí, které má mezi odborníky a velkou částí tradičních světových náboženství často nelichotivou pověst. Často se spekuluje, zda lze satanismus za náboženství vůbec považovat, a podobně jako u jiných myšlenkových proudů, i zde se prolíná několik rozdílných vizí, definujících se někdy jako filosofie a jindy zase jako náboženství. Jako každé nové náboženské hnutí, i satanismus musí bojovat o svou existenci a zpracovávat apologetiku, jež ozřejmí a obhájí smysl jeho existence.

Myšlenkové kořeny, z nichž satanismus čerpá, sahají až ke starověkým řeckým skeptikům, helénistickým gnostikům či Buddhovo ateistickému přístupu ke světu. V moderní epoše se k těmto velkým myslitelům přidali Friedrich Nietzsche nebo duchovní materialista Ludwig Feuerbach, kteří obohatili satanistické myšlení o významné ideologické prvky, z nichž ve 20.století vyšlo hned několik proudů satanismu.

Problém, s nímž se satanistické hnutí především v moderní době potýká, je stále se prohlubující rozpor 2 hlavních větví, z nichž každá vychází z odlišného pohledu na svět a satanistickou životní filosofii. [1] Velkou část satanistického hnutí tvoří LaVeyem ovlivněné satanistické skupiny, navazující na novověký okultismus a míchající satanistickou filosofii s magií a rituály. Ačkoliv LaVey ve své Satanské bibli definuje Satana jako energii, podobnou panteisticky vnímanému božstvu, mají Laveyem ovlivněné proudy tendenci Satana zhmotňovat a personifikovat a často sahají až k teistické formě uctívání Satana jako všemocné bytosti. V praxi se toto projevuje magickými rituály, během nichž jsou vyvoláváni démoni a pekelné entity, ne příliš odlišné od grimoárů starých démonologů a mágů po vzoru Aleistera Crowleyho. [2]

Typickým reprezentantem tohoto přístupu je v České republice tzv. První Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy (dále P.Č-S.CH.C.S.), navazující na tradici Satanovy církve, založené v 90.letech Jiřím “Bigbossem” Valtrem. Toto občanské sdružení na svém webu prezentuje fotografie z magických obřadů a jeho vedoucí mají podtituly jako “magik, mystik a okultista”.[3] V P.Č-S.CH.C.S. se taktéž užívá stupňů zasvěcení, které začínají novicem a učněm, pokračují hodnostmi jako adiutor – Pán meče – a končí nejvyšším stupněm – Mistrem.[4]

Zcela odlišný přístup k satanismu volí některé moderní satanistické skupiny v čele s americkou organizací nazvanou Satanův Temple.[5] Tito satanisté se zřekli okultního vyjadřování i magických rituálů, jež nahradili politickým aktivismem a liberální agendou. Účastní se boje za LGBT práva ve formě Prideů, organizují programy na ochranu dětí před fundamentalismem některých náboženských škol, zapojují se do enviromentální problematiky a zkoušejí hranice sekularismu svými sochami Baphometa, jež vystavují a instalují v hlavních městech mnoha amerických států. Satanův templ se také velice ostře zapojil do mediální války proti současnému prezidentovi USA Donaldu Trumpovi a je účastníkem hned několika soudních sporů, v nichž figuruje téma náboženské svobody.

V podobném duchu funguje a působí také česká a slovenská Satanova komunita [6], jež aspiruje na státní registrace jako náboženská organizace. Tato komunita zapojila do svých vnitřních procesů demokratická hlasování a charakterizuje se jako multikulturní liberální organizace, jež má za cíl modernizovat satanismus a uvést jej do souladu s liberálními principy 21.století. Satanistická filosofie této skupiny čerpá z racionalismu. humanismu, přírodních věd a má nejblíže k panteistické až ateistické vizi Satana, jehož členové vnímají jako pouhý symbol a metaforu pokroku.[7]

Předmětem uctívání v Satanově komunitě není tedy samotná postava Satana, nýbrž lidstva a přírody. V této vizi je člověk nositelem božských hodnot, daných a formovaných přírodou k budoucí evoluci lidstva ve stylu Nietzscheho filosofie Nadčlověka. Komunita operuje s kontroverzními tématy jako jsou například umělé inteligence, jež podle učení komunity představují budoucnost a jsou klíčem k další evoluci lidského vědomí.

Z výše uvedených charakteristik je evidentní, že rozpor a rozdílnost obou hlavních satanistických směrů je takřka nepřeklenutelný. Zatímco teisticky orientovaná část operuje s tématem temnoty a smrti, liberálně zaměřené směry vyzdvihují jako své nejpřednější hodnoty život a evoluci.

Tyto a další odlišnosti se samozřejmě odráží i v morálních zásadách výše zmíněných satanistických směrů. Zatímco okultisticky zaměřené skupiny zdůrazňují především “právo silnějšího”, “zákon džungle” [8], princip “oko za oko, zub za zub” [9] a operují s magií pomsty, liberálně a aktivisticky zaměřené skupiny kladou do popředí hodnoty jako svoboda, tolerance nebo vzdělání. Obzvlášť výrazně je toto zřetelné na základních ustanoveních LaVeovy Satanovy církve (a s ní spojeného P.Č-S.CH.C.S. v ČR) v porovnání se základními premisy Satanova templu [10] a Satanovy komunity [11].

Satanistické hnutí je z hlediska statistik a demografie na vzestupu, jak ukazují případy nejen v USA, ale také Evropě a dalších místech světa. O překvapivém znovuzrození satanismu pojednává také dokumentární film, který má tento rok (2019) premiéru v USA a bude s největší pravděpodobností uveden i na Festivalu v Karlových Varech. Snímek s názvem Hail Satan! dokumentuje vzestup jedné satanistické organizace, konkrétně Satanova templu, na níž ukazuje vzorová nosná témata, která přitahuje masy lidí k tomuto náboženskému směru. Nedávno dokonce americké úřady potvrdily právo této organizace na neplacení daní – jeden z vrcholných výdobytků práv náboženských seskupení v USA.[12]

Situace v České republice zatím není zdaleka na stejné úrovni. Satanisté mají sice Ústavou zaručené právo na osobní víru, ale v oblasti vyznání stále existuje mnoho případů, kde se satanisté cítí být omezováni a diskriminováni, ať už jde o obrácené kříže na domech [13], zrušené “satanistické” koncerty [14] nebo případy, kdy školy a internáty vylučují své studenty za nošení a užívání satanistických symbolů a satanistické literatury.[15]

Podle sdělení některých právníků je situace ovlivněna tím, že v ČR zatím neexistuje žádná registrovaná satanistická náboženská organizace. Satanova komunita uvádí, že i tento fakt je jedním z důvodů, proč usiluje o registraci svého hnutí. Je tak zcela jisté, že o satanismu v blízké budoucnosti ještě uslyšíme.

Jakub Jahl, předseda Satanovy komunity na rok 2019/2020

Náhledové foto: Facebookový profil Satanovy komunity.

Redakčně neupraveno.

 

 

Související příspěvky:

Vzniká nová komunita satanistů

„Stojíme za tebou, Jacku“, sdělují černošští duchovní cukráři, jehož případ bude řešit Nejvyšší soud USA

Dlouhý stín antisatanistické paniky

 

Poznámky:

1 Tabulka se stručným přehledem rozdílů 2 hlavních satanistických proudů: https://thesatanictemple.com/pages/what-is-the-difference-between-the-satanic-temple-and-the-church-of-satan

2 Galerie aktivit P.Č-S.CH.C.S. : http://cirkevsatanova.cz/galerie-2/

3 Vedení P.Č-S.CH.C.S. : http://cirkevsatanova.cz/clenove-pc-schcs/

4 Jednotlivé popisy a vysvětlení zasvěcovacích stupňů P.Č-S.CH.C.S. : http://cirkevsatanova.cz/jednotlive-stupne-zasveceni-v-prvnim-cesko-slovenskem-chramu-cirkve-satanovy/

5 Oficiální web ST: https://thesatanictemple.com/

6 Oficiální facebook Satanovy komunity: https://www.facebook.com/Satanovakomunita/

7 Vysvětlení filosofie Satanovy komunity: https://satanblog.webnode.cz/l/q-a/

8 “Nudné knihy plné pokryteckých zásad už dávno nikdo nepotřebuje. K tomu, abychom se znovu naučili Zákonu džungle, postačí stručný, bezohledný, jízlivý výpad.” Satanova kniha, Satanská bible

9 Oficiální odpověď Satanova chrámu na téma tolerance: “Jak satanista chápe toleranci? Satanista by měl být tolerantní a respektovat ostatní potud, pokud oni respektují jeho. Řídí se heslem: „Oko za oko, zub za zub.“

10 7 základních stanov Satanova templu: https://thesatanictemple.com/pages/learn

11 Ústava Satanovy komunity: https://satanblog.webnode.cz/l/stanovy-satanovy-komunity/

12 https://www.dailymail.co.uk/news/article-6962275/IRS-grants-Satanic-Temple-tax-exempt-status.html

13 Případ z Kadova: https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/znojmo/667-6422-jsme-sataniste-proto-obraceny-kriz-nesundam-haji-se-v-kadove.html

14 Zlínský koncert: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/valasske-klobouky-zrusily-koncert-root-a-torr-kvuli-satanismu.A161116_200458_zlin-zpravy_ras

15 Případ školy v Turnově: https://www.facebook.com/Satanovakomunita/photos/a.556031174599587/1001521583383875

Subscribe
Upozornit na
guest
26 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Josef Kunc
Josef Kunc
29. 5. 2019 21:59

Úvahy o kindersatanismu: závěr
Z výše uvedeného je myslím zcela zjevné, že kindersatanismus se vůbec nezakládá na principech satanismu jako takového. Jedná se o upachtěný politický aktivismus pro náctileté, kteří si snad v rauši na nějaké pouliční demonstraci v upocených tričkách s potiskem zeleného listu, na který umístí tvář Baphometa, mohou myslet, že tohle je antinomismus. Ve skutečnosti je to druhořadé poklonkování mainstreamové politické ideologii a možná by opravdu nebylo od věci, kdyby místo Baphometa na zeleném listu nosili potisk s Karlem Marxem a přestali si říkat Satanova komunita a raději se vrátili ke svému původnímu a výstižnějšímu názvu Komunita Kristova.

Josef Kunc
Josef Kunc
29. 5. 2019 21:58

Úvahy o kindersatanismu: část čtvrtá Pokud vycházejí ze Satanské bible Antona LaVeye, pak by měli vědět, že LaVey magii nijak nezavrhoval a popsal v ní i zásady a rituály satanské magické praxe. I další Flowersovy poznámky, které se týkají antinomismu, jsou velmi výživné: „Antinomismus, jakožto druhé kritérium, stanovuje, že si stoupenci o sobě myslí, že „kráčí proti povaze“ svojí kulturou podmíněných a konvenčních norem „dobra“ a „zla.“ Skuteční mistři stezky levé ruky budou mít duchovní odvahu ke ztotožnění s kulturními normami „zla.“ Vezmou za své symboly konvenčního „zla,“ nebo „nečistoty,“ anebo „racionality,“ nebo jakékoli hodnoty, kterých se konvenční kultura děsí, a kterou… Číst dále ->

Josef Kunc
Josef Kunc
29. 5. 2019 21:57

Úvahy o kindersatanismu: část třetí Vypadá to, jako nějaká reinkarnace Karla Marxe v současném světě a to se ještě nezabýváme otázkou, jak může být satanismus v souladu s nějakou politicky prosazovanou agendou. Něco takového se satanismem přeci vůbec nesouvisí. Základní principy satanismu a právě tak i každé levoruké školy, dobře vystihl Steven E. Flowers ve své knize Lords of the Left-hand Path (A History of Spiritual Dissent): „Abychom někoho mohli považovat za skutečného mistra stezky levé ruky, musíme vzít v potaz dvě hlavní kritéria – zbožštění svého jáství a antinomismus.“ Ke zbožštění jáství dále uvádí následující čtyři faktory: 1) Sebe-zbožštění – dosažení osvícení (či… Číst dále ->

Josef Kunc
Josef Kunc
29. 5. 2019 21:56

Úvahy o kindersatanismu Satanovy komunity aneb jak na lepší nový svět: část druhá Vycházet z myšlenky strastnosti bytí je v satanismu nemyslitelné, neboť satanismus je třeba řadit mezí bílé školy duchovní praxe a v protikladu k první ušlechtilé pravdě Buddhova učení hlásá, že existence je ryzí radostí. V protikladu k druhé ušlechtilé pravdě pak říká, že touha je prostředkem k dosažení spojení se svým protikladem. Kindersatanisté tedy vycházejí ze základní pravdy černé školy, na tomto místě popsané na příkladu první ušlechtilé pravdy nauky Buddhy Šákjamuniho. Jak by se ovšem dalo čekat, příčinou strasti dle učení kindersatanismu je lidská hloupost, lenost a pasivita. Politický aktivismus je pak vhodným… Číst dále ->

Josef Kunc
Josef Kunc
29. 5. 2019 21:55

Úvahy o kindersatanismu Satanovy komunity aneb jak na lepší nový svět Nikdy by mě nenapadlo, že jednou budu nucen narušit klid svého uměleckého ateliéru, abych napsal úvahu o satanistickém politickém aktivismu. Toto téma je totiž poměrně záludné a v jistém smyslu se týká jakékoli protirežimní opozice. Neříkám tím však, že protirežimní opozici tvoří satanisté. To, s čím se nyní setkáváme v podání Satanovy komunity, je totiž nepokrytý politický aktivismus pod pláštíkem satanismu a to je něco, co se zdá být téměř neuvěřitelné. Tento politický aktivismus si klade za cíl bojovat za práva zvířat, za legalizaci euthanazie, za práva menšin (národnostních, LGBT), nebo za… Číst dále ->

Zdeněk Ullrich
Zdeněk Ullrich
16. 5. 2019 22:08

Satanismus mne jako neorganizovaného samotáře provází již skoro 20 let. Vždy mne na něm lákala hlavně jeho nedogmatičnost a důraz na rozum, se kterým je satanismus jakousi formou nekonečné cesty, schopen pružně reagovat na měnící se okolnosti, ale s podržením neskutečně silného důrazu na svobodu a neustálé sebezdokonalení a sebereflexi. A přesně proto, ačkoliv mne satanova komunita se svými odkazy na filosofii a hledání střípků satanismu ve všem možném, ze začátku nadchla, docházím dnes k závěru, že ve své snaze o modernitu je společně s The Satanic Temple jen slepým směrem, který se utápí v politice, ztrácejíc tak to, co satanismus činí satanismem. Jeho… Číst dále ->

Karel Veselý
Karel Veselý
Reply to  Zdeněk Ullrich
19. 5. 2019 8:05

Dobře napsané. Navíc Satanova komunita se za slova jako je liberalismus a demokracie jen schovává. Ve skutečnosti je v této skupině běžnou praxí tvrdá cenzura! Tedy metody běžně používané diktátorskými režimy.

Jiří D.
Jiří D.
12. 5. 2019 15:42

Rád bych věděl, kde berete tu drzost pane Jahle, psát takové nepravdy P.Č.-S.CH.C.S. Byl jste snad někdy členem P.Č.-S.CH.C.S. , abyste mohl tvrdit to co tvrdíte? Ne. Vedl jste někdy rozhovor s některým z představitelů P.Č.-S.CH.C.S., abyste měl nějaké podklady pro Vaše tvrzení? Opět ne. Jediné, co o P.Č.-S.CH.C.S. víte, je z internetových stránek http://www.cirkevsatanova.cz Zbytek je naprostá fabulace a pokus pošpinit tradiční satanistické uskupení, které zde kontinuálně funguje již několik dekád. Píšete, že Vám jde o to, aby Satanisté nebyli omezováni a chcete se brát za práva satanistů, přitom Satanisty, kteří zde již dlouhodobě působí, pomlouváte. Co tím sledujete pane Jahle, proč… Číst dále ->

Karel Veselý
Karel Veselý
Reply to  Jiří D.
12. 5. 2019 16:11

Dobře a hlavně pravdivě napsáno.

Karel Veselý
Karel Veselý
12. 5. 2019 12:19

Dobrý den. Udělal jsem si čas a zapátral jsem na síti. Mé obavy se potvrdily. Není žádným tajemstvím, že Satanova komunita se ještě loni jmenovala Kristova komunita😀. Zajímavé informace jsem nalezl o jejím předsedovi a autoru tohoto článku. Zde uvádím jeden z odkazů na jeho osobu http://www.perfect-world.cz/oficialni-informace-dukazy-a-fakta-ke-kauze-jakub-sobek
Doporučuji všem důkladně přečíst a následně si tato tvrzení znovu ověřit i jinde.
Zamyslete se a nenechte, aby za vás mysleli druzí! Jinak nebudete satanisté, ale ovce co následují vlka na porážku!

Petr N.
Petr N.
11. 5. 2019 20:03

Cool příspěvek Jakuba Jahla. Nechápu, proč se jako zastávate těch klaunů z P.Č.-S.CH.C.S. ty jejich magický šaškárny deformují pohled společnosti na skutečný satanisty. Každý dokonce i potomeček přece musí vidět, že to maj v hlavách vymletý, když v 21tým století věří v Ďábla. Co ty pozéři s tím svým mistrem Brundibárem vlastně dokázali? Vůbec nic! Tak ať nezacláněj a zalezou do temnoty, kterou uctívaj. Ty klauni jsou minulost a Satanova komunita budoucnost! Komunita šíří moderní satanismus! Zasadí se o legalizaci lehkých drog, aby si každý satanista mohl klidně a svobodně zahulit a být tak v souladu s přírodou. Prosadí i práva menšin. Jako multikulturní komunita se jistě… Číst dále ->

Karel Veselý
Karel Veselý
Reply to  Petr N.
11. 5. 2019 21:19

Že vám není hanba.

Anna Zajíčková
Anna Zajíčková
Reply to  Petr N.
11. 5. 2019 21:22

No jestli je člověk, který vyplodí takový děs, budoucností satanismu, tak to se máme vážně na co těšit. :/

Anna Horáková
Reply to  Petr N.
11. 5. 2019 21:25

Tak jsem si Váš příspěvek přečetla….chci se zeptat, Vy jste dospělý nebo ještě chodíte na základku? Jinak můžete mě kontaktovat na Facebooku, já Vás s menšimani muslimů a hinduistů seznámím asi se pak budete divit, protože oni používají rituální obětování zvířat pomalým vykrvácením nazývané halal. To by se Vám mohlo rovněž líbit. 🤗✌ Neváhejte a napište, zprostředkuji Vám to kulturní obohacení osobně včetně osobních setkání. Oni Vás s těma drogama jistě podpoří i s Koránem, který je tvrdě proti drogám a LGBT.🤣🙏

Jan Janus
Jan Janus
Reply to  Petr N.
11. 5. 2019 21:38

Co má hulení společného s přírodou?

Frater Pluto
Frater Pluto
Reply to  Petr N.
11. 5. 2019 22:12

Ano jsme klauni…. a sice každý rok na zimní slunovrat. Nechtěl jsem původne vůbec reagovat, ale musím:-). Rozeberme si moudrosti páně Petra N. 1. Svobodně si zahulit. Prosím pokud vám jde skutečně o toto kdo vám tu svobodu dnes bere? Opravdu nosné téma moderního satanismu v podání Satanovy komunity. Zahulení vás opravdu dostane do souladu s přírodou. To že o konopí nic nevíme nevadí. 2. Prosadí i práva menšin. Kterých? Které menšiny jsou u nás utlačovány? 3. Podpora migrace. Kolik má Satanova komunita poslanců v parlamentu aby toto prosadila? 4. smislem moderního satanismu je humanysmus a liberalismus. Adam Smith a Fredéric Bastiat se musejí… Číst dále ->

Frater Pluto
Frater Pluto
Reply to  Petr N.
11. 5. 2019 22:13

a propo jste vážně cool:-)))

Anna Horáková
10. 5. 2019 22:12

Takže na jedné straně zde je Československý Chrám Církve Satanovy s dlouholetou tradicí, viditelnou prací, která je stále aktuální, disciplínou a zodpovědností a na straně druhé samozvané NĚCO, bez tradice, výsledků, jenom házící špínu na tu dlouholetou tradici se zakomponováním prvků politické sluníčkářské propagandy LGBT a prvky technofašismu a ekologie. Je otázkou proč druhá skupina vznikla. Soudím, že se může skládat ze zhrzených budoucích členů Československého chrámu, kteří právě neprošli těmi testy, jímž se tak vysmívají nebo to jsou jedinci, kterým nevyšla politická strana a rozhodli se prorazit s tím samým v jiném odvětví. Pak mě ještě napadá pouze jedna věc a to… Číst dále ->

Karel Veselý
Karel Veselý
Reply to  Anna Horáková
10. 5. 2019 22:49

100% souhlasím. Přesně si to vystihla.

P. Mach
P. Mach
10. 5. 2019 22:07

Já jen žasnu, co je v dnešní době možné. Nepřijde vám úsměvné, že pan přeceda má tu troufalost, či spíše drzost svojí pseudosatanskou komunitu porovnávat s organizací, která úspěšně šíří myšlenky satanismu v naší zemi již několik dekád? Přátele, to že si založíte satanovu komunitu, z vás satanisty neudělá. Skutečné satanisty tady přece už dávno máme. Jsou to osobnosti, které satanismu “obětovali” celý svůj život. Jiří Big Boss Valter, Petr Krabs, Libor Hejtmánek, Eduard Staněk a pochopitelně i Pavel Brndiar a mnozí další.

Karel Veselý
Karel Veselý
Reply to  P. Mach
10. 5. 2019 23:00

Ano to jsou velká jména. A pak i Pavel Erich či pan Kunovský. Na ty jste zapomněl. To jsou persony! Skuteční satanisté.

Jan Navrátil
Jan Navrátil
10. 5. 2019 16:02

Zajímavé počtení. Souhlasím víceméně s názory pana Veselého. Jen bych doplnil a vlastně se zeptal s čím novým přispívá pan Jahl do košíku zvaný Satanismus? Osobně se domnívám že ničím. Filozofickou podstatu satanimsu má První Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy podchycenou dokonale. Podoborou LGBTI kterou zdůrazňuje na každém kroku? Všichni přece víme že Pride není vůbec o LGBTI jde tam zcela o jiné zájmy a zájmy gayů a lesbiček stojí na posledním místě. čtyřprocentní menšina je zde použita pouze jako stafáž. Jde jim o ekologismus? Jak se můžeme dočíst na jejich FB? Proč tedy pan Jahl na jednom svém videu vypouští škodlivý kouř… Číst dále ->

Karel Veselý
Karel Veselý
Reply to  Jan Navrátil
10. 5. 2019 22:51

Děkuji za podporu. Pevně doufám, že tito pseudosatanisté nezničí skutečný satanismus v ČR!

Karel Veselý
Karel Veselý
9. 5. 2019 23:32

Zajímavý článek, opravdu zajímavý. Přimělo mě to prostudovat si materiály Prvního česko-slovenského chrámu církve satanovy a dostupné materiály Satanovy komunity. A jestli jsem to dobře pochopil, tak Satanova komunita převzala 90, možná i 100%, z filosofických materiálů Chrámu.A teď se proti němu ještě vymezuje, to je super, připomíná mi to hnutí ANO. Babiš taky sebere, co se mu hodí od ostatních politických stran a začlení to do svého hnutí, přičte si úspěchy a pak ostatní politické strany dehonestuje a uráží. To je paráda, jen tak dál 😀 nejvíc mě nadchla vaše myšlenka, že vaše pojetí satanismu, které vychází z Nietzscheho bude zahrnovat… Číst dále ->

J. Kunc
J. Kunc
9. 5. 2019 22:43

Pokračování předchozího komentáře
Jak tedy vidět, P.Č.-S.CH.C.S. pracuje se satanismem v širších souvislostech a v daleko větším záběru. Nezlobte se na mě, ale Vaše tvrzení, že satanská filosofie je téměř neslučitelná se satanskou magií a mysticismem považuji za naprostý nesmysl, vždyť k tomuto sloučení došlo právě při vzniku P.Č.-S.CH.C.S. v roce 2005. Vaše snaha tyto prinicpy od sebe oddělit mi přijde stejně absurdní jako kdyby někdo vzal kytaru, odstranil z ní několik strun a tvrdil, že takto bude nástroj lépe znít.

J. Kunc
J. Kunc
9. 5. 2019 22:32

Po přečtení článku od p. Jahla musím konstatovat, že jsem poněkud zmatený. První,co mě zaskočilo je jeho tvrzení,že P.Č.-S.CH.C.S. je představitelem teistického proudu. Toto tvrzení je zjevnou nepravdou. Nevím, zda se jedná o pouhou nevědomost pisatele, či úmysl. Každopádně případné zájemce mohu odkázat na nejrůznější články a veřejná vystoupení čelních představitelů této organizace, v kterých se k tomuto tématu vyjadřují záporně. Viz.rozhovor s Liborem Hejtmánkem a Pavlem Brndiarem v časopisu Reflex 23.3.2017. nebo časopis Maxim listopad 2008. Ve skutečnosti pro vstup do P.Č.-S.CH.C.S. postačí, když uchazeč chápe Satana stejným způsobem, jakým ho chápou členové Satanovy komunity. Přesto tu jisté rozdíly jsou. Zatímco Satanova komunita se… Číst dále ->