Satanizace Brna

Dne 30. srpna 2019 se v Brně na Malinovského náměstí konalo první (samostatné) veřejné vystoupení členů Satanovy komunity, a to v rámci akce s názvem Satanizace Brna. Během této akce se uskutečnil jednak Happening za legalizaci eutanazie a jednak Prohlášení o satanizaci české společnosti, vyhlášeni Nového světa v Brně a provolání slávy Satanovi, jakožto symbolu lidstva a přírody. Celá akce byla pak ukončena ve večerních hodinách afterpárty členů Satanovy komunity na Moravském náměstí. Odhadem se akci přímo podílelo devět členů Satanovy komunity a mezi nimi byli i zástupci z jiných (proto)buněk Satanovy komunity než z brněnské (např. z Plzně, ale také člen Satanovy komunity ze Slovenska).

V rámci happeningu zaznělo, že eutanazii členové komunity vnímají jako jedno ze základních lidských práv a Jakub Sobek (Jahl) – současný předseda Satanovy komunity – vyzval ve svém proslovu všechny státy, včetně České republiky, aby toto právo bylo jednotlivci uznáno. Svůj postoj, zdůvodnili odkazem na tezi, že „my sami jsme pány svého života“. V proslovu následně odmítl tvrzení, že by se eutanazie dala zaměnit se sebevraždou. Při proslovu o legalizaci eutanazie drželi ostatní členové komunity v rukou bannery s hesly jako např. Eutanazie pro všechny; Život jsem si nevybral, smrt si můžu zvolit; Eutanazie nevezme člověku jen život, vezme i jeho utrpení; Sexy smrt; Každý by měl mít možnost hrdě zemřít, když nemá možnost hrdě žít; Smrt je moje volba. Zároveň byli připraveni diskutovat s kolemjdoucími.

Kolem sedmé hodiny večer započal druhý blok, a to tzv. satanizace Brna. Zasvěcení Brna Satanovi pro členy komunity znamenalo odevzdat toto město přírodě a lidstvu. „Satan pro nás není žádná reálná bytost, neexistuje žádný ďábel. Satan je pouze metafora. Metafora přírody a lidstva. A právě přírodě a lidstvu chceme zasvětit toto město, které již příliš dlouho trpělo zasvěcením falešným bohům, kteří si více libovali ve smrti a utrpení než v životě a radosti.“ V proslovu dále zaznělo, že křesťanství již došlo do takového stádia, že již nedokáže pomoci nikomu; jeho zvěst je vyčpělá a prázdná a z toho důvodu pro 21. století musí nastoupit satanismus jako moderní náboženství, které nebude potlačovat lidskou svobodu a sexualitu. Toto náboženství se bude držet pouze materiální úrovně a v jeho rámci bude uctívána příroda a svoboda jednotlivců. Možnost nahrazení náboženských systémů, které podle členů Satanovy komunity utlačují práva jednotlivce, ateismem nestačí: „Ateismus pouze nabízí volný prostor, a ten je nutno naplnit. A právě proto přichází satanismus“.

Během tohoto druhého proslovu členové komunity volali „Sláva satanovi a sláva novému světu“ a ve svých rukou drželi bannery s hesly jako např.: Satan není zlo, ale metafora přírody; Satanovi se v Brně líbí. Ženy náležející k Satanově komunitě byly spoře oděny do černých oděvů a jejich odhalená ňadra byla přelepena černou lepící páskou.

Celá akce proběhla v relativním poklidu. Protestní hlasy (kromě občasného zvolání „hanba“ z řad kolemjdoucích) byly vedeny skrze modlitbu a náboženské zpěvy. Před zahájením tzv. satanizace Brna prozpěvovala odhadem dvanáctičlenná skupina křesťanů křesťanské písně na nedalekých schodech divadla. Dvojice křesťanů si v blízkosti satanistů zřídila mobilní oltář s Pannou Marií a v pokleku se k ní po celou dobu proslovu předsedy Satanovy komunity hlasitě modlili. Podle jednoho z organizátorů byl v průběhu akce k odcizen černý prapor. Byl pak nalezen v blízkém odpadkovém koši.

Během celé akce bylo možné se svým podpisem přihlásit k Satanově komunitě. Podle jednoho z organizátorů tato společnost disponuje již 500 podpisy registrovaných členů a chce se stát registrovanou náboženskou společností. Z toho důvodu lze očekávat, že členové Satanovy komunity v Česku budou nadále veřejně vystupovat se svým programem.

Související články:

Vzniká nová komunita satanistů: (zde)

Reflexe: Satanismus – ale který? (zde)

Shrnutí diskuse o satanismu: (zde)

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments