Misie Satanovy komunity v Africe

Již několikrát jsme na stránkách Náboženského infoservisu psali o činnosti společenství, které si dalo název „Satanova komunita“ (prezentuje se zde) a chce usilovat o registraci Ministerstva kultury ČR jako náboženská společnost podle zákona 3/2002 Sb. Oproti obvyklým představám o satanismu nejsou pro toto uskupení klíčové rituály či uctívání Satana, ale těžištěm činnosti Satanovy komunity je zejména občanský, misijní a politický aktivismus. To ostatně naznačil již pražský sabat Satanovy komunity, který se konal letos v březnu (o okolnostech a průběhu jeho konání jsme informovali zde). Členové Satanovy komunity v posledních týdnech veřejně vystupovali na podporu vybraných kandidátů pro senátní volby v Praze a Plzni, pravidelně se aktivně angažují například při akcích na podporu legalizace marihuany, eutanázie, práv menšin a skupin LGBTQ+, v pomoci znevýhodněným osobám a osobám bez domova.

Zakladatel Satanovy komunity Jakub Jahl se nyní snaží rozšířit působnost komunity do Afriky. Koncem srpna letošního roku se vydal do Tanzanie, do vesnice Madžengo nedaleko města Moši pod horou Kilimandžáro. Jahl má podle svých slov tři důvody, proč se k cestě rozhodl. Prvním z nich je humanitární pomoc, kterou spatřuje především ve sdílení informací a ve vyučování místních obyvatel novým dovednostem, které by jim pomohly v cestě k rozvoji a soběstačnosti. Druhým důvodem je nové nasměrování Satanovy komunity, pro niž se má stát vzorem činnost amerického uskupení „The Satan Temple“. „Chci lidem v Satanově komunitě a v satanismu obecně vysvětlit, co je náš skutečný úkol. To není jenom o tom mít nějaké názory a dělat tady něco. Znamená to doopravdy chápat svoje globální občanství, propojit se s celým světem,“ sděloval ke druhému důvodu cesty. Třetí jeho důvod se týká Jahlova odporu vůči působení náboženství, zejména křesťanství. Část Jahlovy cesty spolufinancovala Satanova komunita, a cestu nelze proto považovat za Jahlovu soukromou aktivitu.

Český projekt Bookfeeding, pod jehož záštitou Jahl vyjel, si klade za cíl zřizovat ve vytipovaných místech prostory pro vzdělávání. Začíná se s místností, v níž má být zbudována knihovna a zázemí pro výuku a osvětovou činnost. Jahl proto před odjezdem sbíral knihy v anglickém jazyce. Odvezl je s sebou a vyzýval i ostatní členy komunity, aby mu do Afriky posílali další knihy. Jahl v místech svého pobytu pořádal přednášky pro ženy o jejich právech, snažil se o prevenci domácího násilí a osvěty v oblasti menstruace. Jednu z Jahlových přednášek je možné shlédnout například zde. Ve výzvách Satanovy komunity se objevují také žádosti o podporu při výrobě menstruačních pomůcek pro africké ženy.

Ohledně misijních snah řekl: „Oni ještě nejsou v té fázi civilizace, kde by potřebovali post-náboženské myšlení. Oni jsou ve fázi, kdy jsou ještě ve tvrdém středověku, v zajetí náboženských pověr. A oni potřebují to první, čím satanismus začal v Evropě, a to je osvícenství a racionalismus. Tudíž, tou největší satanskou misí, kterou já tam můžu udělat, je vysvětlit jim, že Země není placatá, že je kulatá, že se otáčí kolem Slunce, že existuje něco jako chemické prvky (…). Všechny tyhle myšlenky, které odstartovaly sekularismus a ateismus v Evropě, se oni potřebují důkladněji dozvědět,“ vysvětloval Jáhl své plány v prvním díle svého Afrického videodeníku (zde). Připravil ho na Youtube před odletem. V pozdějších videích však můžeme sledovat Jahlovu rostoucí frustraci ze silně rozšířeného křesťanského smýšlení místního obyvatelstva. Proti křesťanství také vystupuje mnohem nekompromisněji, než původně plánoval.

„Všimněte si, když tam pojedou křesťanští misionáři, oni si tam hned dají křížek, modlitby lidem cpou a vlastně těm lidem pomáhají, ale na úkor toho, že jim cpou doslova svoji víru, přesvědčení a morálku,“ uvedl v prvním videu. Před několika dny Satanova komunita zveřejnila na svém facebookovém profilu fotografii, která je použita v náhledu tohoto příspěvku. Ukazuje nově zbudovanou třídu, kde je kromě vymalované mapy světa také satanistický pentagram.

Jahlův pobyt v Africe nyní končí. Další cestu plánuje uskutečnit ještě letos v prosinci. Podle velmi vlažných reakcí v internetových diskusích a minimálního zájmu o Jahlova videa se však zdá, že se mu příliš nedaří přesvědčit další členy Satanovy komunity, aby se k němu na jeho africké misi přidali. Důvodů k tomu může být hned několik. Bezpochyby je problémem současná epidemiologická situace i fakt, že Satanovu komunitu tvoří velmi mladí lidé bez většího objemu finančních prostředků, kterými by mohli takovou cestu financovat. Z náznaků v Jahlových videodenících i z kritických hlasů, které proti němu vystupují (viz např. zde), lze usuzovat i na to, že již Satanovu komunitu neovlivňuje tak silně jako dříve a má zde i své oponenty.

Náhledová fotografie: Facebook Satanovy komunity.

Související příspěvky:

Vzniká nová komunita satanistů.

Reflexe: Satanismus – ale který?

Shrnutí diskuse o satanismu.

Satanizace Brna.

Pražský sabat Satanovy komunity.

Subscribe
Upozornit na
guest
7 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
anon
anon
11. 10. 2020 15:25

Jak je patrno z komentářů a jak už jsem tvrdil dříve – tohle je jen reklama zdarma pro predátora, co si už X let přeje vytvořit vlastní kult. Mormoni Light mu holt netáhli, tak zkouší satanismus. Zároveň by bylo dobré poukázat na (hraničně?) rasistické výroky na úkor afričanů, ale to už bychom od Dingiru chtěli asi moc, že…

Equus
Equus
9. 10. 2020 20:19

Perfektní ❤️ hail new world!

Martin Čičo
Martin Čičo
9. 10. 2020 19:11

woow. Hodně inspirativní
Nebojím se pomoct

Lady Satan
Lady Satan
9. 10. 2020 19:10

Hail the new world !

Jakub Jahl
Jakub Jahl
9. 10. 2020 18:59

Pomáhat má smysl! Pokud máš zájem v Tanzánii pomoct, přidej se! Vítáme i členy jiných vyznání:)

J. Čížek
J. Čížek
Reply to  Jakub Jahl
12. 10. 2020 11:05

:A oni potřebují to první, čím satanismus začal v Evropě, a to je osvícenství a racionalismus.

To jsou počátky totalitního NWO, jehož instalace nabírá na rychlosti. Nemám zájem.

:Tudíž, tou největší satanskou misí, kterou já tam můžu udělat, je vysvětlit jim, že Země není placatá, že je kulatá, že se otáčí kolem Slunce, že existuje něco jako chemické prvky (…).

Tohle věděli v Indii dávno před nástupem moderní vědy v Evropě. Nějaké vlastní satanistické objevy?