„Alarmující výsledky“ studie o bývalých svědcích Jehovových

Curyšská univerzita upozornila na konci června média na výsledky výzkumu mezi bývalými svědky Jehovovými, který provedl její tým pod vedení psycholožky Myriam Vereny Thomové a který byl v listopadu loňského roku uveřejněn v odborném časopise Mental Health, Religion & Culture, 26 (7), 2023. Výzkumu se účastnilo 424 bývalých svědků Jehovových z Německa, Rakouska a Švýcarska; 66 % z nich bylo ve společenství svědků vychováno.

Okolnosti odchodu ze společenství svědků byly ve výzkumné skupině distribuovány takto: 47 % účastníků výzkumu opustilo společenství o své vůli, 30 % se přestalo účastnit aktivit, ale neoznámilo svůj odchod, 21 % bylo vyloučeno a 2 % uvedla jinou okolnost. Mezi důvody svého odchodu ze společenství uvedlo 83 % respondentů pochyby o doktrínách a způsobu života svědků, 57 % pociťovalo příliš mnoho omezení v různých oblastech života, pro 56 % byl důvodem nesoulad v etických hodnotách a mravních postojích, 31 % prožilo zneužití či závadné chování (fyzické, psychické, sexuální) a 21 % bylo takového chování svědkem, 19 % bývalých členů se rozešlo se společenstvím kvůli neshodám s jinými členy, 15 % uvedlo změnu v životní orientaci a 1 % přestup do jiného náboženského společenství.

Odchod ze společenství svědků Jehovových bývá extrémně těžký kvůli praxi tzv. vyhýbání se nebo též stranění se (shunning), jejíž podstatou je přerušení veškerých kontaktů s bývalým pokřtěným svědkem, včetně kontaktů v rodině. Tuto praxi prožilo 77 % respondentů švýcarského výzkumu. Ačkoliv v manželství jsou povoleny výjimky z této praxe, odchod 16 % respondentů provázel i rozpad jejich partnerského vztahu. Psychicky velmi náročný se odchod může stát i kvůli základní nauce svědků, podle níž je jejich společenství nezbytným a výlučným prostředníkem ve vztahu mezi člověkem a Bohem Jehovou. Není proto překvapivé, že 36 % respondentů uvedlo po svém odchodu strach z božího trestu. Víra v Boha byla silně nebo mírně oslabena u více než dvou třetin respondentů.

Autory průzkumu nejvíce zajímaly důsledky odchodu na zdraví bývalých svědků Jehovových. Asi polovina respondentů uvedla pozitivní důsledky odchodu. Mezi negativními byla ve srovnání se zbytkem populace vyšší hladina stresu hlavně u žen a také vyšší míra onemocnění chronických (41 % proti 27,7 %) a duševních (43 % proti 26 %). Jedna třetina dotázaných uvedla myšlenky na sebevraždu a 10 % se o sebevraždu pokusilo. Asi 30 % respondentů muselo vyhledat odbornou pomoc.

Ve srovnání s ostatní populací vynikne to, že v dětství respondenti prožili podle svého vyjádření v 81 % emocionální zanedbání (oproti 14 % v populaci), v 65 % emocionální zneužití (oproti 10 %), v 34 % tělesné zneužití (oproti 12 %) a v 18 % sexuální zneužití (oproti 6 %).

Na rozdíl od médií, která v titulcích stereotypně připojovala k těmto výsledkům výraz „alarmující“, si jsou autoři studie vědomi limitů platnosti výsledků, k nimž dospěli. Spolu s nimi je třeba uvážit, že „metodou sněhové koule“ se na výzkum mohli „nabalit“ především ti bývalí svědkové, kteří svůj odchod ze společenství prožívají úkorně jako „oběti“, a kteří jsou proto motivováni smýšlet o svém bývalém společenství a svém působení v něm převážně negativně. K této úvaze ovšem patří i konstatování, že množství takto smýšlejících lidí a takových negativních emocí „vytváří“ sama organizace svědků Jehovových svou necitlivou, výše zmíněnou praxí „vyhýbání se“ či „stranění se“. Tato praxe je v současné době silně kritizována občanskými aktivisty v mnoha zemích (včetně Česka), a v některých zemích je dokonce předmětem soudního jednání. Mezinárodní organizace svědků Jehovových letos učinila malé změny v této praxi. Pokud v budoucnu učiní takové změny, které by měly pro její bývalé členy skutečný význam, bude na tom mít svou malou zásluhu i tato studie.

Náhledová fotografie: Sál království svědků Jehovových v německém městě Frankenthal. Zdroj: Wikimedia Commons.

Psali jsme v Dingiru:

VELECHOVSKÝ, Petr: Ti, kdo jsou součástí antikristaDingir 12 (3), 2009, str. 94–95.

téma čísla 3/2009: Svědkové Jehovovi a vývoj jejich společenství (plný text čísla zde).

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Jakub Jahl
Jakub Jahl
1. 7. 2024 15:13

Děkuji moc za článek a za téma