Rok 2023 na samostatném oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury

Co nového se událo na samostatném oddělení církví a náboženských společností v roce 2023? Pokud jde o registraci nových církví a náboženských společností, nepřinesl uplynulý rok žádnou změnu. Ministerstvo řešilo pouze jeden návrh na registraci, který však byl zamítnut. Jednalo se o Českou církev křesťansko sociální, jejíž návrh byl doručen dne 10. května 2023. Součástí návrhu byly archy s podpisy 349 osob hlásících se k této církvi. Ministerstvo v rámci zjišťování skutečného stavu věci rozeslalo podepsaným osobám dotazník, zda podpisový arch skutečně jako osoby hlásící se k církvi podepsaly. Pouze dvě oslovené osoby sdělily, že ano, ostatní buď nereagovaly nebo odpověděly, že nic takového nepodepsaly. Na základě těchto zjištění ministerstvo registraci dne 11. srpna 2023 zamítlo a předalo podnět příslušným orgánům pro podezření ze spáchání přestupku v oblasti nakládání s osobními údaji a přestupku úmyslného uvedení nesprávného údaje správnímu orgánu za účelem získání neoprávněné výhody. Přípravný výbor podal proti negativnímu rozhodnutí rozklad, který ministr zamítl dne 19. ledna 2024.

V loňském roce byly dořešeny některé dlouholeté soudní spory. Dne 10. března 2023 Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost zmocněnce přípravného výboru Konopné církve. Stejný soud dne 11. dubna 2023 rovněž zamítl kasační stížnost přípravného výboru Cesty Guru Járy. Přípravný výbor Cesty Guru Járy neuspěl ani s následnou ústavní stížností, kterou Ústavní soud odmítl dne 27. září 2023.

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi se nadále po ministerstvu domáhala zaplacení částky 11 mil. Kč jako peněžité náhrady za nemovitosti, jež jí nebyly navráceny podle zákona o majetkovém vyrovnání. Obvodní soud tuto žalobu zamítl již v roce 2022, následně Městský soud v Praze v dubnu 2023 jeho rozsudek potvrdil a Nejvyšší soud dne 13. prosince 2023 zamítl podané dovolání.

Soudní řízení o žalobě přípravného výboru Protestanstké církve Svaté korony proběhne u Městského soudu v Praze na konci února 2024.

Kauza Ecclesiae risorum u Nejvyššího správního soudu zatím čeká na projednání.

Další soudní pře se týkala bývalé igumeny pravoslavného monastýru v Loděnici, která žalovala ministerstvo za to, že ji vyškrtlo jako statutární orgán z rejstříku evidovaných právnických osob. Městský soud v Praze její žalobu dne 27. září 2023 zamítl, žalobkyně se následně obrátila s kasační stížností na Nejvyšší správní soud, který stížnost zamítl 1. února 2024.

Velmi významným krokem byla v loňském roce příprava novely církevního zákona. Naší snahou je mimo jiné zjednodušit evidenci církevních právnických osob. Rád bych poděkoval všem církvím a náboženským společnostem, které nám při přípravě novely byly nápomocny. Novela byla schválena vládou a nyní je projednávána v Poslanecké sněmovně.

V rámci standardní správní činnosti byly změněny základní dokumenty u dvanácti církví a náboženských společností a provedeno 1615 změn u církevních právnických osob.

Pokračovalo splácení finanční náhrady za nevydaný majetek, splátka v roce 2023 činila celkově 2,40 miliardy korun. Příspěvek na provoz církví a náboženských společností se setrvale snižuje a činil 0,87 miliardy korun. Vítáme zprávy, že některé církve a náboženské společnosti jsou nebo brzy budou finančně soběstačné, takže je konec financování jejich provozu v roce 2030 nezastihne nepřipravené.

Vzhledem k tomu, že končí používání kolků, je od letoška možné požádat o placený listinný výpis z církevních rejstříků přímo na webu ministerstva s tím, že žadateli jsou vygenerovány údaje pro platbu správního poplatku bankovním převodem.

Ministerstvo se účastnilo jednání o smlouvě mezi Českou republikou a Svatým stolcem, které vede Ministerstvo zahraničních věcí. Jednání konstruktivně pokračují.

V rámci komise pro posuzování žádostí o dotace došlo k personální obměně. Doposavad byli všichni členové nominováni církvemi a náboženskými společnostmi, v loňském roce byl v zájmu vyšší objektivity a snížení rizika střetu zájmů nominován jeden člen za akademickou sféru a jeden člen za svaz měst a obcí.

Těšíme se na další výzvy, které nám letošní rok v oblasti církví a náboženských společností přinese.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments