Přijmout léčivý Heilstrom: na návštěvě v Kruhu přátel Bruna Gröninga

Vedle známějšího Společenství Josefa Zezulky (více o něm zde či zde), státem registrované církve a náboženské společnosti, se mezi úspěšná léčitelská společenství s kořeny v západním esoterismu zařadil i Kruh přátel Bruna Gröninga. Úvodní informativní článek o Kruhu vychází v nejbližším čísle časopisu Dingir 1/2024. Zde nabízíme reportáž z tzv. hodiny společenství, lokálního bohoslužebného setkání Kruhu přátel Bruna Gröninga.[1]

Fotografie Bruna Gröninga, vhodná k Einstellen a k přijímání Heilstrom.

Hodina společenství v Praze 10 se konala ve školní třídě, která byla pro potřeby Kruhu jen minimálně upravena: vpředu byl stolek se zapálenou svíčkou a květinou, na něm rámeček s heslem na tento půlrok, jímž je citát : „V naprostém klidu pozorovat tělo, co se s ním děje“. Nad citátem byl umístěn jiný rámeček s fotografií; citát i fotografie patřily německému léčiteli Brunovi Gröningovi (1906–1959). Vedle stál ještě jeden stolek s pokladničkou a hromádkou misijních letáků.

Devět přítomných lidí (sedm žen a dva muži) přivítal vedoucí. Účastníci seděli na židlích ve dvou řadách před stolky, vedoucí seděl za učitelským stolem a příležitostně obsluhoval notebook. Při krátkém zahájení připomněl, abychom všichni seděli v předepsané poloze, tedy bez křížení nohou nebo rukou (které brání proudění léčebné energie, zvané Heilstrom), zato s rukama položenýma na stehnech a s dlaněmi obrácenými vzhůru, aby léčivá boží síla mohla být nejsnáze přijímána.

S instrumentálním doprovodem z notebooku jsme zazpívali úvodní společnou píseň „Kruh obepíná svět“, v jejímž refrénu byl zmíněn Bruno Gröning. Jak připomněl vedoucí, autoři písně i následující básně patří ke Kruhu. Báseň přednesla jedna z přítomných žen. V reakci na její ostych ji pan vedoucí povzbudil, aby svoje rozpaky odevzdala Brunovi a aby se zahleděla do jeho očí. Pak to bude on a nikoli ona, kdo bude mluvit.

Za smyčcové hudby pak byl čas pro první společné Einstellen. Tímto výrazem se v Kruhu přátel Bruna Gröninga myslí „nastavení se“ na přijetí boží síly (Heilstrom). Einstellen připomíná meditaci nebo tichou modlitbu. Po asi deseti minutách Einstellen promluvil vedoucí: zmínil se o Regelungen (tímto dalším německým slovem se označují zdravotní komplikace, které údajně vznikají očistným působením Heilstrom v lidském těle) a sdělil nám, že přišly a odešly v pravý čas tak, aby mu nezasáhly do pracovního programu. V tom spatřil boží působení. Regelungen ho donutily ležet, ale podstatně lépe mu bylo tehdy, když ležel tak, aby byl tváří směrem k fotografii Bruna Gröninga.

Asi nejdelší, zhruba půlhodinovou částí bylo čtení z některého Gröningova textu; vedoucí obsah četby obsáhle komentoval. Po něm byl čas na druhé Einstellen a přijímání Heilstrom, opět za doprovodu reprodukované houslové a klavírní hudby. Po Einstellen vyzval vedoucí ke svědectví. O svém uzdravení postupně hovořili žena, muž a žena. Ve dvou případech došlo k uzdravení tak, že fotografie Bruna Gröninga byla přiložena ke zraněnému místu nebo na prsa (asi při chřipce nebo nastydnutí) a nechána třeba i přes noc. Všechna tři svědectví komentoval pan vedoucí.

Z Gröningova textu v dalším bodu programu četly postupně dvě ženy. Další čtení bylo ze Školicího dopisu, z dětského vydání interního časopisu Kruhu. Stejně jako větší a obsáhlejší běžné vydání pro dospělé, obsahuje i dětské vydání hlavně svědectví o uzdravení a o další pomoci Bruna Gröninga v různých obtížných situacích. Jedna žena četla dvě svědectví o uzdravení a k prvnímu z nich (které se týkalo modřiny dítěte) byl v časopise i potvrzující komentář od lékaře, že k uzdravení skutečně došlo. Druhým případem bylo malé poranění na ruce dítěte. V obou případech došlo k uzdravení po přiložení podobenky Bruna Gröninga ve velikosti pasové fotografie. Vedoucí komentoval tato svědectví vlastní příhodou o uzdravení paty vložením Gröningovy fotografie do ponožky.

Po třetím společném Einstellen a přijímání Heilstrom za reprodukovaného doprovodu kytary a orchestru následovala společná modlitba účastníků, jejichž oči byly upřeny do očí Bruna Gröninga na fotografii vpředu v místnosti. Vedoucí se modlil za všechny přítomné: nejdříve krátce se slovem „děkujeme“, pak s výrazem „odevzdáváme“ (které v Kruhu znamená předat zdravotní a jakékoli jiné starosti k vyřešení Brunovi Gröningovi), v další podobně dlouhé části modlitby pod významem slova „prosíme“ a na konci pak ještě jednou v duchu „děkujeme“. V závěru této části byl prostor ticha pro vlastní předměty modlitby.

Úplný konec ještě jednou oddělila hudba. Vedoucí pak pozval přítomné na další setkání, které se ve všech Kruzích koná jednou za tři týdny, a upozornil na možnost přispět na režii setkání a vzít si misijní leták.

Náhledová fotografie Bruna Gröninga, která se používá při léčení.

Poznámka:

[1] Reportáž je ze setkání, které se konalo 9. ledna 2024 od 18:30 do 20:30 v učebně školy v Břečťanové ulici v Praze 10.

Psali jsme v Dingiru:

téma 3/2005 – téma: Náboženství a léčení.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments