Před 70 lety se narodil Tomáš Pfeiffer

Ačkoli v médiích není v posledních letech tolik viditelný, je Ing. Tomáš Pfeiffer (*30. 8. 1953) pořád nejznámějším a nejúspěšnějším léčitelem posledních let. Oproti téměř všem ostatním léčitelům, kteří u nás působí, má nejméně čtyři výhody současně: (1.) náboženská nauka, na níž jeho léčitelství stojí, je ucelená, propracovaná a zachycená v textech, (2.) má v podstatě stálý, relativně velký počet klientů a příznivců s aktivním, i když stárnoucím jádrem, (3.) jako léčitel má vynikající materiální zázemí a (4.) opírá se o několik fungujících institucí, které založil: mezi nimi figuruje Společenství Josefa Zezulky, náboženská společnost registrovaná českým státem.

Josef Zezulka. Fotografie z časopisu Infolisty, 2015.

Pfeiffer byl již v mládí nábožensky aktivní. V duchu dědictví Teosofické společnosti přijal telepaticky roku 1977 poselství od tibetských mistrů o nadcházející slovanské éře a o zvláštní roli, kterou v dějinách hraje Československo, a ještě další prorocký text o nadcházejícím Novém věku. Začátkem cesty k jeho současnému postavení ale bylo jeho setkání s léčitelem Josefem Zezulkou (1912–1992).[1] Svůj zážitek setkání Pfeiffer popsal například zde. Došlo k němu patrně někdy v 80. letech v budově pražské Vysoké školy chemicko-technologické. Pfeiffer tam pracoval a Zezulka se účastnil parapsychologických experimentů v Psychoenergetické laboratoři, která pod vedením Františka Kahudy (1911–1987) tehdy měla na této škole zázemí. Pfeiffer se stal Zezulkovým žákem a po Zezulkově smrti dědicem jeho náboženské filosofie Bytí[2] a jeho léčitelské metody – biotroniky.[3]

Po téměř celá 90. léta vystupoval Ing. Tomáš Pfeiffer v televizích (nejslavnější byl jeho pořad Seance v televizi Nova) a v dalších médiích. Jeho fotografii s dlaněmi otevřenými směrem k divákovi (předpokládá se, že z nich proudí léčivá energie) se objevovaly v časopisech. Například týdeník Květy ji ve svém 5. čísle roku 1995 doplnil popiskem:

Fotografie z časopisu Biotronika, 2016.

Pomocí této fotografie se můžete přiladit v následující dny k léčebnému působení biotronika Tomáše Pfeiffera: v sobotu … Chcete-li se zúčastnit naší léčby na dálku, ze všeho nejdřív se pohodlně usaďte, uvolněte se a v klidu se dívejte na tuto fotografii. Snažte se o spojení s biotronikem, nebuďte však křečovití, pokuste se svou mysl uklidnit. A hlavně nemyslete přitom usilovně na své choroby – léčebný účinek by byl oslabován. Celková doba působení: vždy pět minut.

Podobná formulace je například i v časopise Biotronika z roku 2016:

Přilaďte se k biotronickému duchovnímu působení Tomáše Pfeiffera každou sobotu od 21:00 hod. po dobu 5 minut.

Všichni jsme sobě navzájem bratrem a sestrou. Celý vesmír je tu prodchnut duchovním Bratrstvem. Chcete-li, přijměte pomoc. V plném, hlubokém naladění, bez jakýchkoliv myšlenek na svou nemoc, či cokoliv světského, spojte se svým jástvím s působícím – ne fotografií, ale živoucí bytostí, staňte se navzájem jednotou. Takto vytvořený telepatický most umožní biotronické působení. Slovo posvátný, hluboký, či provázený Boží přítomností, nemusí být jen slovem, lze jej i prožít a naplnit. S duchovním biotronickým působením se můžete setkat na přednáškách Tomáše Pfeiffera, které jsou pořádány po celé ČR, a také na internetové televizi Biovid TV, kde jsou živě vysílány přednášky Duchovní univerzity Bytí z Prahy.

Upozornění: Biotronika neslouží v žádném případě jako náhrada medicínské léčby a nikdy neodvádí onkologického pacienta lékaři. Biotronika se vnímá jako možný budoucí doplněk klasické medicínské léčby. Cesta k tomuto stavu jistě ještě nějakou dobu potrvá. Je to věc dalšího dialogu.

Hodně Boží ochrany a síly přeje Tomáš Pfeiffer

Dům v Praze na Novém Městě, v Soukenické 21, zadní trakt. Umístění domu neumožňuje pořízení fotografie. Kresba pochází z propagačního plakátu.

Mediální popularita, kterou neoslabila ani různá varování ze strany lékařů, dovolila Nadačnímu fondu Bytí (s Tomášem Pfeifferem jako čestným prezidentem) spustit kampaň na vybudování a provoz Biotronického centra sociální pomoci. Centrum včetně lůžkové části a přednáškové místnosti bylo v Praze slavnostně otevřeno roku 1999. V přední budově bylo později umístěno vegetariánské rychlé občerstvení.

Ve středu veřejného působení Ing. Tomáše Pfeiffera je Duchovní univerzita Bytí, založená roku 1994. Nakladatelství Dimenze 2+2 bylo ovšem založeno ještě za Zezulkova života, roku 1990. Kromě Zezulkových a Pfeifferových děl v něm vycházel od roku 1994 i časopis Bytí, později Infolisty a Biotronika. Postupně stále větší roli v propagaci Pfeifferova hnutí ale přebíralo internetové vysílání Biovid. Roku 2014 bylo jako „církev a náboženská společnost“ registrováno Společenství Josefa Zezulky. Mezi tehdy 38 registrovanými společnostmi to bylo první léčitelské společenství a druhé společenství s naukovými kořeny v západním esoterismu (prostřednictvím Teosofické společnosti a hnutí Nového věku). Jeho stručná religionistická charakteristika je zde.

Poznámky:
[1] Více, ale nekriticky o Zezulkovi: Tomáš PFEIFFER: Život přinašeče, Praha: Dimenze 2 + 2, 2012.

[2] Je obsažena v Zezulkových knihách Bytí: životní filosofie, Cesta, Čtyři doby a dalších textech (přednáškách, odpovědích na otázky apod.).

[3] Vlastní formulaci nauky obsahuje Základní dokument Společenství Josefa Zezulky, dostupný zde. Stručná religionistická reflexe je k dispozici zde.

Náhledová fotografie Ing. Tomáše Pfeiffera z časopisu Biotronika, 2016.

Psali jsme v Dingiru:

Robert BEZDĚK: Přinašeč a jeho žákDingir 8 (2), 2005, s. 44–46.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments