Misie hnutí AllatRa na vánočních trzích

Hnutí AllatRa potvrzuje, že je jedním z nejvíce misijních náboženských společenství současnosti. O projektu „Tvořivá společnost“ informuje například i stánek na vánočních trzích v Praze 10. K dispozici zdarma jsou v něm tři poslední vydání česko-slovenských novin Tvořivá společnost – Tvorivá spoločnosť (čísla 9–11/2023). Jak je uvedeno v každém vydání na titulní straně, noviny „připravují dobrovolníci projektu Tvořivá společnost“. Charakter novin o 12 stranách formátu  A4 objasňuje tiráž:

„TVOŘIVÁ SPOLEČNOST – TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ – československý měsíčník aktualit a zajímavostí z domova i ze světa, zaměřený na informování o projektu Tvořivá společnost. Texty nezávislých autorů a komentátorů, přepisy zajímavých informací z internetu. Cílem novin je nabídnout lidem jiný pohled na dění kolem sebe, než jaký je prezentován běžnými médii.“

Tento „jiný pohled“ je ovšem tvořen konspiračními narativy, které nesou mileniální akcent (předpoklad blízkého konce tohoto světa) a které se dokonce nevyhýbají ani spojování „finančních elit“ se Židy. Antisemitské postoje nejsou bohužel v hnutí AllatRa výjimečné. Na straně 11 čísla 09 (12) 2023 se například píše:

„… finanční elita … předvídá krach globálního finančního systému do roku 2030. V těchto kruzích velmi dobře chápou, že do roku 2030 ztratí obvyklé finanční prostředky svou funkčnost a hodnotu. Nejvyšší finanční elita si velmi dobře uvědomuje, že je naše planeta na pokraji zkázy a již opouští dlouhodobé plány na výstavbu bunkrů, ačkoli ještě před rokem do těchto projektů aktivně investovala. V loňském roce byla výstavba bunkrů zmrazena. Ani opuštění planety nepřipadá v úvahu. Nehledě na to, že peníze nejsou pro lidi z jejich okruhu žádný problém, jsou si dobře vědomi toho, že současná úroveň technologického rozvoje jim nedovolí opustit Zemi. Dnes se místo budování bunkrů věnují jiným věcem. V poslední době významní finančníci téměř neopouštějí synagogy. Mnozí z nich najednou propadli hluboké religiozitě a aktivně navštěvují svatá místa.“

Stánek na vánočních trzích roku 2023 v Praze 10. Foto: archiv autora.

V každém čísle je projekt „Tvořivá společnost“ doporučen některou osobností: ve třech posledních je to podnikatelka a manažerka. Velkou část prostoru zaplňují informace, k nimž je přístup na videích Tvořivé společnosti, a to například včetně rozhovoru s prof. A. Egonem Cholakianem, který je na stranách 4–5 čísla 09 (12) 2023 prezentován jako spolupracovník prestižního výzkumného projektu CERN. Podle služby Manipulátoři ovšem toto zařazení neodpovídá skutečnosti. Jiný rozhovor v novinách na stranách 6–7 čísla 11 (14) 2023 je přepisem videohovoru s MUDr. Janem Hnízdilem, který před časem vznikl v rámci projektu Tvořivá společnost. K dispozici je dále Osm osnov Tvořivé společnosti a další materiály odkazující k tomuto projektu.

Noviny Tvořivá společnosti – Tvorivá spoločnosť vznikly pod názvem Polahoda už roku 2012 (zmiňovali jsme se o nich zde) a roku 2019 změnily název na Dobro je tam, kde jsi Ty. Současný název nesou od loňského roku. Podle prezentace, v níž jsou všechna čísla k dispozici ve formátu pdf, vyšlo už 134 čísel této propagační a misijní tiskoviny.

Náhledová fotografie: titulek článku novin Tvořivá společnosti – Tvorivá spoločnosť na straně 4 čísla 10 (13) 2023.

Psali jsme v Dingiru:

Jakub Ludvík, Úspěch i neúspěch hnutí Allatra: Mileniální hnutí hledá nové členy i v české společnosti, Dingir 25 (2), s. 38–40. Více zde.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments