František Kahuda – ministr pro alternativní vědu

Před 110 lety, 3. ledna 1911 se narodil významný československý politik, fyzik a pedagog prof. RNDr. PaeDr. František Kahuda, CSc. Umožnil na akademické půdě i v období komunistického režimu výzkum v oblastech dříve náležejících spíše do magie a hermetismu. Podle Wikipedie působil v letech 1954–1963 „jako ministr školství a v letech 1967–1987 byl jedním z hlavních propagátorů psychotroniky. Vytvořil vlastní školu, kterou nazval psychoenergetika.“[1] Spolu s PhDr. Zdeňkem Rejdákem CSc. patřil k předním představitelům bádání v tom, co se postupně v USA, SSSR i Československu se státní podporou zkoumalo pod názvy „psychotronika“, „psychoenergetika“ a „parapsychologie“.

Otec Františka Kahudy byl učitel, který viděl bídu v horských vesnicích za první republiky. František Kahuda vystudoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy, kde byly jeho nejoblíbenějšími obory matematika a fyzika. Hned po roce 1945 a osvobození Brna vstoupil do Komunistické strany Československa. Po únoru 1948 ho povolal ministr a přední historik Zdeněk Nejedlý na ministerstvo školství. Pod jeho vedením pracoval jako předseda komise pro přípravu základního školského zákona. Po skončení prací s uvedením školského zákona poslal Zdeněk Nejedlý Kahudu přednášet na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy.[2]

Podle Jakuba Maliny „při výzkumné práci o mentálním zrání mládeže v laboratoři sociálního výzkumu mládeže zde profesora Kahudu zaujal objev, že rychlost myšlení je měřitelná. Od tohoto objevu pro něj nebylo daleko k hypotéze, že tuto vlastnost lidského myšlení způsobuje nějaká forma mentální energie, jejímiž nositeli by v souladu s uznávanými vědeckými kvantovými teoriemi měly být dosud nepoznané materiální částice, které nazval mentiony.“[3] Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se se svou teorií dostával do stále větších sporů s představiteli marxismu-leninismu. Nakonec začátkem 80. let Psychoenergetickou laboratoř dokázal prosadit na Fakultě chemického inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. [4]

Kahuda však měl silné zázemí z dřívější politické a akademické  činnosti, navíc se podobný výzkum uskutečňoval i v jiných zemích východního bloku. Celkovou představu o něm měli zřejmě jen v SSSR, kam se sbíhaly nitky jednotlivých oblastí výzkumu v jejich satelitech. Kahuda nakonec podle Hory „postupně vypracoval teorii mentální energie, která byla chápána jako neznámá síla s netušenými možnostmi. Ministerstvo školství spustilo projekt zvaný Mentální energie a její využití v praxi. Kolem Psychoenergetické laboratoře (PEL) se vytvořily další skupiny a podskupiny fyziků a matematiků, lékařů, geologů či senzibilů, pracujících na dílčích výzkumech. Tehdy se dostavily první výsledky Kahudova bádání – byly to údajné částice mentální energie, které nazval mentiony. ,Jsou podobné elektronům v atomech,’ popsal základní stavební kameny neznámé síly a zbytek života věnoval získávání důkazů jejich existence.”[5]

O profesoru Kahudovi jsem slyšel vyprávět starého profesora v Brně. Když tam údajně prof. Kahuda přijel, měli všichni vědečtí pracovníci přijít na přednášku. Tam jim prof. Kahuda vyprávěl o pokusech s mentální energií a jejími možnostmi, včetně telekineze. A zároveň o tom, jak jednou díky ní bude moci Československo těžit vzácné suroviny z Marsu a jiných planet, čímž zasadí kapitalistickým státům Západu rozhodující ránu (bylo to ještě v dobách komunistického režimu). Naplnění tohoto snu se již profesor Kahuda nedožil. Zemřel v 12. února 1987 v Praze. Výzkum v oblasti psychotroniky byl na akademické úrovni v Československu po listopadu 1989 ukončen, zatímco v USA (projekt Star Gate)[6] a v SSSR (vojenská část číslo 10003)[7] pokračoval. Ukončení tohoto výzkumu v Československu a jeho okolnosti jsou předmětem velmi kontroverzních teorií, které ho dávají do souvislosti s pokračujícími snahami velmocí o získání převahy v tomto směru alternativního bádání.

Poznámky:

[1]František Kahuda“, Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online], 2020, citováno 29. 12. 2020.

[2]František Kahuda ministrem školství“, V., 1955, č.1 [online], citováno 29. 12. 2020.

[3] MALINA, Jakub „Výročí: Před sto lety se narodil zakladatel psychoenergetické laboratoře František Kahuda“, Kaduceus, 3. 1. 2011, citováno 29. 12. 2020.

[4] Tamtéž.

[5] HORA, Josef, „’Bolševický čaroděj‘ řídil v Praze výzkum paranormálních jevů, iDNES.cz [online], 5. 12. 2019, citováno 29. 12. 2020.

[6] GRIFFIN, Andrew, „Project Star Gate, Independent [online], 18. 1. 2017, citováno 29. 12. 2020.

[7] ПТИЧКИН, Сергей, „Тайна под номером 10003, Российская Газета [online], 30. 12. 2009, citováno 29. 12. 2020.

Náhledová fotografie z televizního pořadu “Čaroděj, který se rozhodl, že vědecky změří sílu lidské myšlenky, byl ministrem školství“.

Psali jsme v Dingiru:

téma Komunikace s duchovním světem, Dingir 21 (3), 2018, obsah zde.

Související články:

Atlantida, duchové a UFO ve víře Američanů.

Osobnost kněze a mága v dějinách.

Vyšel sympatizující životopis Jana Kefera.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments