Zemřel lékař a léčitel Jan Palouček

V pátek 6. března zemřel MUDr. Jan Palouček (1958–2020), jeden ze známějších současných českých léčitelů a také významný činovník Hnutí Grálu.

Podle dostupných medailonků vystudoval lékařství v Praze a pracoval jako ortoped-traumatolog. Roku 1990 se přestěhoval do obce Dlouhá (Netřebice, okres Český Krumlov) a následujícího roku rezignoval na práci lékaře a stal se poradcem zdravého životního stylu. V témže roce vydal s manželkou Marcelou Müllerovou-Paloučkovou knihu Cesta k životu (České Budějovice: Dona 1991). Svůj léčitelský přístup ale představil veřejnosti hlavně v knize Cesta k uzdravení. O daru léčení (Brno: Integrál 2011, ukázka z knihy je dostupná zde; 2. vydání Brno: Kazda 2017). Tento jeho léčitelský přístup snad vystihují například tato slova:

MUDr. Jan Palouček na přednáškovém fóru roku 2011. Foto: Svět Grálu 31, 2012).

„Léčitel není nikým jiným než prostředníkem, který je napojen na proud léčivé síly, s níž on sám nemá nic společného. Proto ani nemůže tvrdit, že on léčí, podobně jako elektrikář nemůže tvrdit, že on svítí, přestože je ho k rozsvícení třeba. Úloha léčitele spočívá v tom, že svým tělem a duchovním uzpůsobením poskytuje léčivé síle transformační bod, jímž může tato síla plynout dále do pozemské úrovně. …  Přijetí léčivé síly závisí zcela na vnitřním postoji nemocného. Vnitřním postojem není však míněno momentální přání nebo přechodný pokus o lepší myšlenky. … Na rozdíl od lékařství však léčitel dává k dispozici svoje vlastní tělo jako nástroj, jímž budou procházet síly určené někomu jinému. To je spojeno s enormní zátěží celého organismu, který musí být v každém ohledu uzpůsoben k tomu, aby ji mohl bez újmy snést. Proto není léčitel vázán žádnou povinností vůči nemocnému, neboť při každém léčení rozhoduje také o svém těle a o svém zdraví. … Kdo si alespoň trochu uvědomí význam svého vnitřního života a pocítí za něj odpovědnost, získává naději, s níž může pohlédnout vzhůru. Pak se před ním jistě rozvine cesta, která ho povede k pravému životu“ (Svět Grálu 27, 2011, s. 22).

Citát z časopisu Svět Grálu je příznačný pro Paloučkovo angažmá v Hnutí Grálu. Byl od počátku členem správní rady Nadace Hnutí Grálu, která činnost tohoto hnutí u nás zastřešuje, a v poslední době jejím místopředsedou. Část usedlosti v Dlouhé je majetkem Nadace Hnutí Grálu a slouží jako stánek Světla, shromažďovací prostor Hnutí Grálu, s malebnou zahradou. V Hnutí Grálu byl také velmi oblíbeným řečníkem, a to jak v kruzích Grálu na různých místech Česka, tak například na každoročním přednáškovém fóru časopisu Svět Grálu (na něm vystupoval snad pokaždé). Autoritu ve svém světonázorovém společenství si získal i jako autor textů. Jeho kniha Poselství barev byla vydána již třikrát (Brno: Integrál, naposledy 2012). Pro časopis Svět Grálu napsal šestidílný léčitelský seriál „Cesta k životu“ (vycházel v číslech 22–27 v letech 2010 a 2011). Kromě článků na zdravotní témata (duchovní příčiny nemoci, otázka transplantace orgánů, pránická strava) psal do tohoto časopisu i o zázracích, kruzích v obilí nebo o modlitbě. Veřejné působení Jana Paloučka vycházelo z nauky Abd-ru-shina (1875–1941), zakladatele Hnutí Grálu, a z jeho knihy Ve světle Pravdy. Poselství Grálu ve vydání z let 1949 a 1950.

Náhledová fotografie: Stánek Světla v Dlouhé. Foto: autor.

Související články:

Počátky Hnutí Grálu v Bad Heilbrunn: zde.

Vrchol Hnutí Grálu na Vomperbergu: zde.

Pobožnost pro hledající po slavnosti Zářící hvězdy: zde.

Prázdninová fotografie: Hřbitov Hnutí Grálu: zde.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments