Pražský den otevřených dveří Tvořivé společnosti

Po Brně se Praha stala druhým městem, v němž se veřejnosti představila Tvořivá společnost.[1] Jedná se o celosvětový projekt nového náboženského hnutí AllatRa, který vznikl na základě výsledků jiného projektu, nazvaného Jediné zrno (psali jsme o něm zde). Noviny Tvořivá společnost, které byly na dnu otevřených dveří zdarma k dispozici, tento začátek stručně popsaly. Článek v nich uvádí, že podstatou projektu Jediné zrno byly tři otázky, které dobrovolníci kladli lidem ve 180 zemích. Z odpovědí vyplynulo, že všichni lidé chtějí žít v míru, v bezpečném světě, v dostatku a ve vzájemné toleranci. Důvodem, proč v takovém světě nežijeme, je „spotřebitelský formát“, tedy „systém, založený na zisku a moci“, který vládne lidem už přibližně 6 tisíc let. Iniciativa Tvořivá společnost je cestou, jak tento „formát“ změnit. Potřeba změny je podle účastníků projektu stále naléhavější (o tomto přesvědčení jsme nedávno psali zde): kvůli krizi, v níž se současné lidstvo nalézá, má poslední šanci, a tu je třeba využít bezodkladně.[2]

Účast na dnu otevřených dveří v sobotu 17. prosince 2022 byla zdarma a pořadatelé pro účastníky připravili malé pohoštění a program pro děti. V jednom rozhovoru se skupinou účastníků se znovu přesvědčuji o tom, jaký odpor u stoupenců tvořivé společnosti vzbuzuje to, že o hnutí AllatRa hovořím jako o novém náboženství a o Tvořivé společnosti jako o náboženském projektu. Náboženství je totiž v představě stoupenců hnutí AllatRa spojeno se zápasem hierarchických struktur, a proto bývá spolu s politikou chápáno jako mocenský nástroj. Institucionální podobu náboženství proto vnímají jako jeden ze základů zásadního problému, jímž je „spotřebitelský formát“ společnosti. Ačkoliv nemají nic proti věřícím lidem, od takto pochopeného náboženství se rozhodně distancují a své zařazení mezi náboženská hnutí vnímají velmi negativně. V rozhovoru se skupinkou účastníků se mi zdálo, že můj religionistický pohled zvenku považují za projev kritiky a nepřátelství, a dokonce za lež. Tento rozhovor tak skončil nedorozuměním.

Dne otevřených dveří v pražském kulturním centru Domovina se účastnila asi stovka lidí. Vypadalo to, že drtivá většina z nich jsou již přesvědčení tvůrci tvořivé společnosti. Program měly tvořit besedy v hlavním sále a souběžně s nimi měly být k dispozici tematické a workshopové stoly ve dvou křídlech sálu. Tato koncepce se ale neukázala jako příliš šťastná: když jsem asi v polovině odpoledního programu dorazil, byli všichni účastníci v hlavním sále a já jsem byl v tuto chvíli jediný, kdo se snažil jednotlivé stoly obejít. A u nich nebylo úplně příjemné hovořit, poslouchat a zároveň nedobrovolně slyšet program v hlavním sále.

Ale dříve, než jsem se vypravil ke stolům, seděl jsem v sále a poslouchal besedu „Jak šířit tvořivou společnost“. Petr[3] s nadšením hovořil o tom, kolik lidí čte jeho příspěvky na blogovacích platformách. Díky takové platformě časopisu Respekt osloví až 7 tisíc čtenářů a s některými z nich pak koresponduje. Honza po něm vystoupil jenom krátce: v rozhovorech s lidmi prý sdílí radost z toho, že „dokážeme změnit společnost“. Velmi působivé bylo ale vystoupení Kristýny: doporučovala facebook a tiktok, protože těmito médii lze „proinformovat“ velké množství lidí. Účastníky povzbudila výzvou „Nebojte se mluvit“ i tvrzením, že když „každý řekne pěti lidem, tak do 14 dnů budeme mít tvořivou společnost“.[4] O motivaci k získávání lidí pro myšlenku tvořivé společnosti pak hovořili i další účastníci včetně „severské skupiny“, aktivně působící na severu Čech. Instruktážní video ukazovalo, jak a kam umístit logo Tvořivé společnosti a reklamu na ni.

U stolku s tématem „Změna klimatu“ se dozvídám od lékařky a – jak se zdá – také i koordinátorky setkání Vlasty, že Tvořivá společnost nepatří ani ke klimatickým skeptikům ani k aktivistům, kteří se snaží klimatické změně zabránit. Podle Tvořivé společnosti je proměna klimatu Země zákonitou součástí změn, které v periodě 12 tisíc let probíhají na všech planetách Sluneční soustavy. Problém není v klimatické změně, ale v tom, že ve „spotřebitelském formátu“ nemůže lidstvo kvůli geopolitické nestabilitě a neustálému boji o moc využít vědecký potenciál pro to, aby se zabývalo skutečnou příčinou klimatické změny. Řešením tedy není omezení emisí kysličníku uhličitého, ale vznik tvořivé společnosti. Již citované noviny to také uvádějí jasně: „Vinit CO2 ze změny klimatu je podvod století.“[5] Rozhovor lékařky a religionisty o otázkách klimatologie a geologie není samozřejmě příliš plodný, a tak je třeba odkázat například na konferenci „Globální krize. Naše záchrana je ve sjednocení“, na níž vystoupili také stoupenci tvořivé společnosti, kteří se touto odbornou tematikou zabývají už několik let.

Během rozhovoru u dalšího stolku se dozvídám od Pavly její životní příběh: hledala smysl života a našla ho v knize Anastasie Novych (zmínka o ní a odkaz na ni je zde). Kniha ji tak přivedla do hnutí AllatRa. Současné globální krize (které byly tématem u tohoto stolku) ukončí podle Pavly až vznik tvořivé společnosti. Taková společnost přinese materiální výhody úplně všem a lidé budou mít i spoustu volného času na osobní rozvoj. Člověk je totiž v podstatě dobrý, říká paní Pavla, ale je otrokem systému. Když se upřímně řídí tím, co má uvnitř, tedy svým svědomím, koná dobře.

U dalšího stolku se u již zmíněné paní Kristýny přesvědčuji, že umí opravdu dobře mluvit a že to, co chce říct, má dobře promyšleno. Jako nezbytné pro budoucnost vidí tři kroky: nejprve je třeba se připojit k iniciativě Tvořivá společnost, ve druhém kroku pak dostatečně velký počet těchto lidí vyvine tlak na politiky, že nebudou moci Tvořivou společnost ignorovat. Referenda, která budou muset vyhlásit, jsou třetím krokem: jimi se podaří prosadit do ústav jednotlivých zemí „Osm osnov Tvořivé společnosti“ (viz obrázek vpravo; je možno ho zvětšit). Lidstvo tak bude sjednoceno a všechno se začne měnit k lepšímu: od makroekonomiky až k odvrácení výbuchů v Mariánském příkopu nebo k vytvoření štítu chránícího před zářením z kosmu.[6] Tyto kroky budou završeny vznikem tvořivé společnosti.

V další části rozhovoru jsem pochopil, proč hnutí AllatRa nyní ustoupilo z veřejné scény a prezentuje se prostřednictvím Tvořivé společnosti. Paní Kristýna mi potvrdila, co jsem před chvílí slyšel i od Pavly: že AllatRa inspiruje lidi k práci na sobě, tedy k práci na vlastním duchovním vývoji. Tato práce ale nezajímá každého a ne všichni jsou jí schopni. Tvořivá společnost je naproti tomu pro každého: tohoto projektu se mohou účastnit všichni lidé, zpočátku třeba i se sobeckým záměrem zachránit sebe a svou rodinu. Postupně se mohou dostat i k zájmu o duchovní rozvoj. Proto je pro Tvořivou společnost skvělé, říká paní Kristýna, že papež tento projekt svým požehnáním podpořil a že se tedy k úsilí o záchranu planety mohou přidat i katolíci, pro něž je papež autoritou.

Kvůli rozhovorům u stolků jsem nezachytil obsah dalších besed. Mohl jsem se také jen krátce zastavit u stolku, kde se zkoušelo tlumočení nebo kde byly vystaveny desítky reklamních předmětů. Program totiž skončil téměř o hodinu dřív. Konec byl ovšem radostný a uvolněný. Den otevřených dveří vyvrcholil překvapivou a spontánní akcí: účastníci, kteří jsou profesionálními tanečníky, si připravili výrazový tanec na píseň „Unity“ a rozhodli se do tance zapojit celý sál. Připojila se velká většina účastníků a bylo jasné, že do domovů se účastníci rozjedou s radostí a nadějí a že budou pozitivně motivování k dalšímu zvaní ke svému projektu a k šíření zprávy o možnosti vytvoření tvořivé společnosti, která má potenciál najít řešení současné situace lidstva a odvrátit katastrofické události.

Poznámky:

[1] Sousloví „tvořivá společnost“ označuje jak charakter budoucího lidského společenství, tak i iniciativu, která má k němu lidstvo dovést. Druhý případ je obvykle označen velkým počátečním písmenem. Název Tvořivá společnost má v Česku i zapsaný spolek, který iniciativu koordinuje.

[2] „Poďme na začiatok“, Tvořivá společnost / Tvorivá spoločnosť. Média nového formátu, 12 (03), 2022, str. 10.

[3] Stejně jako u ostatních jmenovaných se nejedná o jeho skutečné jméno.

[4] V písemné komunikaci o tomto článku paní Kristýna sdělila, že se jednalo vyjádření „s jistou dávkou nadsázky“.

[5] „Pravda je potlačována“, Tvořivá společnost… str. 4.

[6] Více o tom zde.

Náhledová grafika je z pozvánky na den otevřených dveří. Fotografie z akce: autor.

Psali jsme v Dingiru:

Jakub Ludvík: Úspěch i neúspěch hnutí Allatra: Mileniální hnutí hledá nové členy i v české společnosti, Dingir 25 (2), 2022, s. 38–40.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
14 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Jan Svoboda
Jan Svoboda
5. 2. 2023 9:10

V době Kalijugy, úpadku a zničení společnosti a známého vesmíru, je jakákoliv snaha o probuzení a osvobození duší vítána. V této době je však pro po osobození nejlepší zpívat maha mantru Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna Krisna, Hare Hare, Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare. Jsme věčné a balažené duše a tady, v hotmén světě, si chceme hrát na bohy, abychom pochopili, že to není naše dharma, že se máme vrátit domů, do duchovních světů – právě k bohu. Mějte vědomí Krišny.

Lubo-mír
Lubo-mír
26. 12. 2022 16:41

  ČÁST3, Možná si mnozí z vás dokáží představit fanaticky laděné stoupence, kteří obhajují tu či jinou religii, a jsou schopni pro svou pravdu i zabíjet. Možná, že pan redaktor přišel i do styku s neobvyklým názorem, že „MY NIKAM NEPATŘÍME“, nejsme zaškatulkování, nejsme religie, a natož i nějaká nová. Totiž hovoří-li projekt o sjednocení lidstva na nějakých lidských principech, tak logicky se nemůže nijak vydělovat, ale musí umět spojovat, a ke spojování pro někoho platí jednoduchá odpověď, a pro druhého logický vývod. Co tím chci říci, je to, že právě konference a fóra na webu CREATIVESOCIETY.COM ukazují právě logické záměny toho… Číst dále ->

Lubo-mír
Lubo-mír
26. 12. 2022 16:40

ČÁST2, Co je ale důležité si uvědomit, že TVOŘIVÁ SPOLEČNOST není hnutí AllatRa, je to asi podobný příměr, jako říkat, že motor je auto. Pro hloubavější z Vás bych doplnil, že mezinárodní projekt TVOŘIVÁ SPOLEČNOST je jedním z projektů hnutí AllatRa, ale tím, že tento projekt je oddělen, tak do něho volně vstupuje kdokoliv, tedy člověk bez víry i s vírou (a to jakoukoliv), s jakoukoliv barvou pleti, člověk ze západu i z východu, prostě tento projekt je pro každého, jelikož jeho podstata právě řeší podstatu potřeb každého člověka, tedy ve své podstatě o nic nového nejde. Hnutí vytvořilo informační proud, kterému již není lhostejné… Číst dále ->

Lubo-mír
Lubo-mír
26. 12. 2022 16:38

ČÁST1, Nějak se neubráním úsměvu nad spojením, které je zde použito „nového náboženského hnutí AllatRa“, nevím, jestli toto spojení pramení z toho, že je tento článek uveden v náboženském infoservisu, a jestli všechna podstatná jménu musí být tím pádem orazítkována přídavným jménem „náboženský“, a i slovem „novým“, byť toto slovo se používá opravdu u něčeho opravdu nového. Tedy MEZINÁRODNÍ HNUTÍ ALLATRA NENÍ NÁBOŽENSKÝM HNUTÍM, důkazy naleznete na oficiálních stránkách hnutí https://allatra.org/, a ještě ke slovu „nový“, hnutí AllatRa je již na světě od roku 2012, a znalosti v knihách jsou starší než všechny svaté knihy, ano je to divné, ale historii vždy píše… Číst dále ->

Lukáš Moudrý
Lukáš Moudrý
21. 12. 2022 11:21

(část 1) Dobrý den   Vnímám, že současné lidstvo se skutečně nachází v mnoha krizích, které jsou globálního charakteru. Stačí se zastavit a pozorovat dění kolem nás. Věřím, že nikdo nechce umírat ve válce, ztrácet hodnotu vydělaných (uspořených) peněz v inflačním kolotoči, bát se nedostatku energií, či jídla atp. Navíc, jak se ukazuje, v blízké budoucnosti náš čekají kataklyzmatické změny, které zasáhnou planetu (vycházím z odtajněné zprávy: Stanoveno datum soudného dne. Zprávu odtajnili členové Rotary – vnímám ji, tedy jako hodnověrný zdroj https://futureofhumanity.report/).   Je tedy zcela jasné, že v několika příštích letech, život všech lidí bude v ohrožení, pokud zachováme současný formát společnosti… Číst dále ->

Lukáš Moudrý
Lukáš Moudrý
21. 12. 2022 11:17

(část 3) To teda široce a hluboce nesouhlasím. Přeci pokud chci, aby společnost byla bezpečná, transparentní a v ní svobodní lidé s možností osobního rozvoje a s právy která jsou navíc vymahatelná, na tom není nic náboženského. Lidé mají skutečně moc všechno změnit. Zřejmě něco způsobilo, že si to přestali uvědomovat. Přirovnal bych to ke slonu, který poslušně čeká na svého majitele. Takové slony vidíme v cirkusech. Mají okolo nohy provázek, jenž je navázán ke kolíku v zemi. Slon si jen myslí, že nemůže odejít. Protože mu v mládí dali na nohu řetěz. On se několikrát zkusil osvobodit, ale k jeho neštěstí se to nepodařilo. Tak se… Číst dále ->

Lukáš Moudrý
Lukáš Moudrý
Reply to  Zdeněk Vojtíšek
23. 12. 2022 11:05

(část 1) Děkuji za odpověď Ještě kapku vnímám odchylku od pravdy ve Vašem druhém odstavci. Zde zmiňujete: „Náboženství je totiž v představě stoupenců hnutí AllatRa spojeno se zápasem hierarchických struktur, a proto bývá spolu s politikou chápáno jako mocenský nástroj.“ Možná tak usuzujete z pozorování stoupenců v České republice, ale AllatRa jako světová platforma sjednocuje i mnoho lidí různých náboženských směrů. Ty, jak je vidno z videí a konferencí, mezi sebou bez jakýchkoliv předsudků komunikují, spolupracují a ve sjednoceném úsilím dosahují zajímavých, prospěšných pro společnost, výsledků. Precedentem je již Vámi zmíněné Jediné zrno, které vzešlo z „produkce“ AllatRa a vytvořili jej právě tito obyčejní lidé. Nemůžeme vytknout,… Číst dále ->

Lukáš Moudrý
Lukáš Moudrý
Reply to  Lukáš Moudrý
23. 12. 2022 11:08

(část 2) Institucionální podobu samozřejmě TS také má, je mnohem sofistikovanější a ve své podstatě neumožňuje návrat k té spotřebitelské. Je tvořena Osmi osnovami. Spotřebitelské vnímání vs Tvořivé vnímání V dnešním spotřebitelském formátu se dobro nevyužívá pro rozvoj ve společnosti, tedy podle jeho skutečného předurčení, ale maskujeme jim naše osobní prospěchářské či mocenské plány. (Ano mohli bychom polemizovat v jakém procentním vyjádření tomu skutečně je, zdali 50 na 50 či víc, ale neupřeme fakt, že tomu tak není). V TS, dobro znamená dobro. Jeho použití je v souladu s jeho původním předurčením. TS vytváří a zajišťuje podmínky, aby tomu tak bylo. Sociální organizace Dnes je přítomna… Číst dále ->

Lukáš Moudrý
Lukáš Moudrý
21. 12. 2022 11:16

(část 2) Současně začínám pozorovat, že u mnoha lidí, právě toto poznání začíná dozrávat. A to u nich vytváří potřebu informovat ostatní. Říct jim: „Podívej, jde to i jinak.“ A tato vnitřní potřeba, zrozená lidskostí, je tím hnacím motorem. Což jistě cítil i autor článku, který píše o nadšení a zápalu řečníků, kteří se dělili o způsoby informování ostatních lidí. Kapku neférového jednání vnímám ve snaze propojit projekt Tvořivá společnost (dále TS) s hnutím AllaRa a v tomto spojení spatřovat jakousi záhadu, možná i „černé“ tajemství, které musí být odhaleno veřejnosti. Paralelně musím napsat, že v takovém vytvářeném spojení, ze strany autora nevnímám… Číst dále ->

Tomáš
Tomáš
Reply to  Lukáš Moudrý
9. 1. 2023 23:01

https://mojevideo.sk/5157
Vam vazne pride replikator v poriadku?

Bude aj sarkofag z hviezdnej brany?
Ludia vy nemate racionalne myslenie?

Tomáš
Tomáš
Reply to  Tomáš
9. 1. 2023 23:18

https://m.youtube.com/watch?v=SLdxiIuUq4Q
A to vsetko uz v prechodnom obdobi…. kam sa hrabe aladinova lampa…😂😂

Tomáš
Tomáš
Reply to  Tomáš
9. 1. 2023 23:21

A kufrik likvidator…
Huraaaa Amarouny….