Ultranásilný nigerijský kult Black Axe a neviděný bůh Korofo

V současné západoafrické Nigérii má vedle dominantního islámu a křesťanství své vyznavače nepřehlédnutelné množství dalších náboženství – například oriša, vodun, bori nebo juju – a množství synkretismů i náboženských či jinak motivovaných kultů. Jednou z aktuálních hrozeb pro nigerijskou společnost – kterých, nutno zdůraznit, není právě málo, což vede i ke vzniku smírčích synkretismů jako je chrislam – je ultranásilný kult Black Axe, známý v Nigérii také jako kult smrti, vystavěný na nábožensky osvoboditelském pozadí, ovšem jeho hlavní činností je v současnosti mezinárodní organizovaný zločin na nejvyšší úrovni a jeho poznávacím znamením je co možná nejbrutálnější násilí, jehož výsledkem bývá zem pokrytá – ve jménu boha Korofa – těly bez hlav a genitálií.

Vznik a vývoj kultu boha Korofa

Kult Black Axe (Černá sekyra) vznikl v Nigérii roku 1977.[1] (Předešlu, že subsaharská západní Afrika a pojem bezpečnost se úplně nesnoubí, ovšem Nigérie teprve dává pojmu bezpečnost význam svou absolutní protikladností.) Kultisté – jak se sami nazývají – se brzy začali prezentovat zvláště brutálními násilnými činy, vraždami a terorem.[2] Významněji na sebe upozornili v roce 1999 při masakru na univerzitě Obafemi Awolowo v Nigérii.[3] Univerzitních masakrů bylo ovšem více a samotný kult vznikl vyčleněním z hnutí Neo-Black Movement (NBM), které se v sedmdesátých letech 20. stol. zrodilo na nigerijských univerzitách jako hnutí černého obrození navazující na antikoloniální boj s touhou obnovit černé sebevědomí a očistit tradiční náboženství.

Podobná (nejen vysokoškolská) bratrstva existovala v Nigérii od 50. let, ovšem NBM se vydalo vědomě a záměrně militantnější cestou. Studenti z NBM vydávali časopis Black Axe; střediskem hnutí bylo Benin City v Nigérii. NBM ve své filozofii očištění od ponížení kolonialismem navázalo mimo jiné na tradiční náboženství juju. NBM je v současnosti mezinárodní organizací oficiálně bojující za práva černochů po celém světě, ovšem v Nigérii je hnutí kritizováno za rozsáhlou korupci, mocichtivost a není zcela zřejmé, jak moc se liší od Black Axe a zda se nepodílí na jím páchaném teroru. Podle některých názorů jsou tato dvě hnutí ve skutečnosti jednou organizací se dvěma různě vyhraněnými proudy. Na každý pád k náboženství juju a s ním spojenému čarodějnictví se hlásí i kultisté z Black Axe, kteří přísahají věrnost neviděnému bohu Korofovi. – V osmdesátých a devadesátých letech se z kultu Black Axe postupně vytratila osvobozenecká ideologie a kult se transformoval v ultranásilnou organizaci cílící na vysoký – nutno zdůraznit, že nezákonně dosahovaný – finanční zisk.[4] Zároveň ale platí, že ne všichni členové Black Axe jsou kriminálníci a násilníci, někteří členové stále sledují myšlenku černého obrození a revitalizace tradičních náboženství.

Na samém počátku ustavující myšlenky Black Axe šlo o násilný boj proti útlaku černého člověka, jeho kultury a náboženství, čímž se kult stále ideologicky zaštiťuje. Pro celkový obraz je nutné nezapomínat, jaká zvěrstva v oblasti napáchali Evropané za stovky let svého působení zaštiťujíce se rasovou nadřazeností a křížem Spasitele. (Mimochodem afričtí myslitelé jako je profesor Olupona dnes zdůrazňují, že démonizování tradičních afrických náboženství dnešními křesťany a muslimy je novodobé otrokářství.) Znak Black Axe představuje černou sekyru, která přetíná řetěz, jenž poutá černé ruce – barvy kultu jsou černá a žlutá. Dnešní skutečnost je však taková, že kultisté organizují mimořádně výnosný zločin a při tom zabíjejí v drtivé většině Nigerijce, kteří s arogantní evropskou nadřazeností a zločiny proti lidskosti, jimiž se Evropané nesmazatelně podepsali na subsaharské Africe, nemají nic společného.

Řezníci, velekněží, oči a plačci

Kultisté, jejichž posláním je ochrana kultu, pomsta, násilí a vraždění, se nazývají řezníci – bývají vybaveni solidními střelnými zbraněmi a mačetami. V hierarchii nad nimi se nacházejí tzv. velekněží. Kultisté, kteří se zabývají špionáží, se nazývají oči. Dříve byla známa ještě množina plačců, kteří zveřejňovali informace a starali se o ideologii. Kult Black Axe má nejen v Nigérii velký společenský i politický vliv. Člen kultu Black Axe je v Nigérii nazýván Axeman nebo kultista.

Členové kultu při brutální iniciaci přísahají bohu Korofovi – sami jej nazývají „neviděný bůh Korofo“. Během iniciace jsou budoucí členové biti i mučeni pálením, topením ve vodě nebo řezáním; neřídkým jevem je i znásilnění. Brutálními technikami se iniciovaní zavazují k absolutní loajalitě kultu. Na závěr iniciace položí velekněz iniciovanému sekyru na hlavu a dá mu nové jméno: často je to jméno některého z velkých historických bojovníků proti kolonialistům.[5]

Solidní informace o bohu Korofovi absentují. Řezníci se otevřeně hlásí k uctívání Korofa a tvrdí, že je při násilí a vraždění přímo vede. Někdy se zaštiťují i dalšími tradičními nigerijskými náboženstvími a odvolávají se na předky i boj proti vnější nadvládě a tvrdí, že vraždí zejména pro svobodu a spravedlnost.

Násilí, ochranné amulety a žehnání předků

Vzhledem k faktu, že za sebou zanechávají mnoho těl, vznikají v dnešní Nigérii hnutí domobrany bojující pro kultistům Black Axe. Nejmocnější je hnutí Onyabo, které se specializuje na vyhledávání členů Black Axe. Předáci těchto domobran často před akcí – většinou je to skupinové vyhledávání kultistů, jejich následné zmlácení a předání policii – konají náboženský rituál, kdy volají na pomoc předky, prosí o jejich sílu a podporu a žehnají se. Do akce také nosí ochranné amulety, které mají chránit proti kulkám.

Black Axe organizuje úspěšné mezinárodní internetové podvody – také v našem prostředí známé emailové podvody s falešnými vdovami, právníky, dědictvím atd. –, nájemné vraždy, padělání dokladů, obchod s lidmi (Black Axe dodává ve velkém do Itálie mladé Nigerijky k prostituci), mezinárodní obchod s drogami a celou řadu dalších kriminálních činností. Spirituálně jim v tom pomáhají také nigerijští čarodějové juju. Jakousi esencí běžných nigerijských kultistů je vyžívání se v násilí: oběti kultistů jsou nezřídka nalezeny bez hlavy a genitálií, se kterými se výnosně obchoduje. V Nigérii je ovšem podobných kultů více a řezníci konkurenčních kultistů často na ulicích bojují ve jménu svých bohů proti sobě.[6]

Poznámky:

[1]Srov. BBC News. The ultra-violent cult that became a global mafia. Dostupné online: The ultra-violent cult that became a global mafia – BBC News

[2]Srov. Pulse. How cultists murdered 5 OAU students in 1999 and nobody got punished. Dostupné online: How cultists murdered 5 OAU students in 1999 and nobody got punished | Pulse Nigeria

[3]Srov. EKPO, Akpan Hogan – AGBO, Anayochukwu. Behind the Mask: The Untold Secrets of Secret Cults in Nigeria. Michigan: Wordcraft Books, 2005, s. 33–45.

[4]Srov. WILLIAMS, Sean. The Black Axe. Harpers, 2019. Dostupné online.

[5]Srov. tamtéž.

[6]Srov. tamtéž.

Náhledové foto: Charakteristickým prvkem západoafrických měst jsou týdenní trhy, kde bývá k vidění množství etnik ze širokého okolí a střetávají se tam lidé různého vyznání (autor).

Psali jsme v Dingiru:

téma 4/2015: Náboženství v současné Africe

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments