Jen třetina Američanů spojuje svůj názor na potraty s náboženským přesvědčením

Americká nezisková a nevládní agentura Public Religion Research Institute sbírá data mimo jiné i v oblasti potratové politiky, která je aktuálně ve Spojených státech jedním ze zcela zásadních témat. Dle výzkumu mezi téměř 23 tisíci Američany v období od března do prosince loňského roku, jehož shrnutí zveřejnil Religion News Service zde, podporují legální právo na potraty až dvě třetiny Američanů.

Názory respondentů na potraty podle náboženského vyznání.

Tyto postoje dle výsledku výzkumu významně neovlivnilo ani červnové rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v případu známém jako „Dobbs versus Jackson Women´s Health Organisation“ (spor je anglicky popsán zde), podle kterého není právo ženy na potrat zaručováno ústavou. Na základě toho již třináct států unie přijalo zákony, které naopak potraty zakazují (či umožňují jen v některých zvláště výjimečných případech), a diskutuje se také možné přijetí federálního zákona, který by plošně zakazoval potraty v celých Spojených státech amerických. Pro takový zákon je dle výzkumu pouhých 12 % Američanů. Naopak 53 % Američanů říká, že by měl být přijat federální zákon, který právo na potrat zachová. Pro federální zákaz potratů není dokonce ani většina republikánsky smýšlejících dotázaných. Ti dle (nejen tohoto) výzkumu silně korelují se skupinou tzv. „bílých evangelikálů“, z nichž se pouze 23 % vyslovilo pro federální zákaz potratů, zatímco 52 % dotázaných říká, že zákony o potratech by měly být ponechány na rozhodnutí jednotlivých států.

Jak už bylo řečeno, od loňského červa zavedlo již 13 států úplný zákaz potratů, z nichž některé umožňují výjimky v případě ohrožení života matky a v případech znásilnění nebo incestu. Výzkum ukazuje také srovnání postojů k problematice potratů s rokem 2010. Podle nich se v posledním desetiletí navzdory politickému vývoji preference voličů posunuly ve prospěch legalizace interrupcí. Dnes tvrdí 64 % Američanů, že potraty by měly být ve většině nebo všech případech legální, oproti 55 % v roce 2010. Zákony proti potratům jdou tak proti názorům voličů.

Data o preferencích obyvatel bez vysokoškolského vzdělání na základě náboženské a politické příslušnosti.

Pouze třetina dotazovaných spojuje svůj názor na potraty se svým vyznáním. Výjimku tvoří bílí evangelikální křesťané, kteří v 73 % uvádí, že jejich názory na potraty určuje právě jejich náboženské přesvědčení a 34 % z nich by volili pouze ty kandidáty, kteří se s nimi v otázce potratové politiky shodují. Ze skupin, které jsou většinově proti zákazu potratů, jsou to američtí Židé, z nichž 38 % uvádí, že je nutné, aby se s nimi kandidát v této otázce shodoval. Průzkum zjistil, že podpora práv na potrat je nejvyšší mezi unitářskými univerzalisty a nábožensky nepřidruženými Američany, které v sestupném pořadí následují Židé, buddhisté, černí protestanté, hinduisté, bílí protestanté, muslimové a katolíci. Originální výsledková zpráva je v anglickém jazyku dostupná zde.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments