Texaský zákon proti potratům rozděluje náboženskou scénu v USA

Vzrušenou diskusi nejen ve Spojených státech amerických vyvolal zákon známý jako „Zákon srdečního tepu“ (Hearbeat Act) nebo pod označením „SB 8“, který s platností od 1. září 2021 zakazuje v Texasu potraty poté, co lze u plodu rozeznat srdeční akci, tedy přibližně od šestého týdne těhotenství. Na jedné straně vlna nadšení a na straně druhé vlna odporu a obav se zvedla také mezi věřícími a náboženskými představiteli různých tradic.

Odpůrci zákona SB 8 a zastánci reprodukční svobody zákon kritizují. Tvrdí, že zákaz potratů nezachraňuje životy nenarozených dětí, ale naopak ohrožuje životy žen, které budou potraty muset podstupovat nelegálně a tajně, a jen zvyšuje tlak na ženy, které jsou celkově v obtížné životní situaci, navíc neobsahuje výjimky pro znásilnění či incest. Kritizují také to, že ačkoli chrání před trestem samotné ženy, které by se i přes zákaz rozhodly potrat podstoupit, trestá všechny ty, kdo potraty provádějí, i ty, kdo ženy v podobných situacích doprovázejí, a to potenciálně včetně duchovních, kteří nezřídka ženám v takto obtížných situacích poskytují duchovní oporu. Zákon totiž s trestem pamatuje i na ty, kdo by takové jednání neoznámili, a naopak umožňuje žalobcům porušení potratového zákona získat odškodnění až deset tisíc amerických dolarů. Někteří duchovní se odvolávají na to, že zákon tímto způsobem omezuje výkon jejich duchovenské služby a věřícím svobodné rozhodnutí na základě jejich víry, a proto je porušením prvního dodatku americké ústavy zaručujícího náboženskou svobodu. Již nyní totiž texaská větev křesťanské organizace „Texas Right to Life“ (Právo na život) spustila webovou stránku „Pro-life Whistleblower“, která povzbuzuje uživatele k poskytování anonymních tipů o lidech, o nichž se domnívají, že tento zákon porušili.

Jako porušení náboženské svobody vnímají zákon také zástupci dalších náboženských tradic. Například rabínka Danya Ruttenbergová, která vede Národní radu židovských žen „Rabbis for Repro“ (Rabíni za reprodukční svobodu). „Potrat je v judaismu povolen, tečka,” řekla v rozhovoru pro Religion News Service. „Potrat je někdy nutný, pokud je v sázce zdraví člověka. (…) Tyto zákony jsou založeny na velmi specifickém křesťanském pojetí, kde začíná život, a toto pojetí neodpovídá židovskému právnímu chápání. Pokud jako Žid chci, nebo dokonce potřebuji potrat, nemohu tak učinit, protože mi to zákon země zakazuje – kvůli křesťanskému chápání osobnosti.“[1]

Odpůrci zákona se ho ještě před tím, než vstoupil v platnost, pokusili zablokovat. Žaloba a rozklad zákona se postupně dostal až k Nejvyššímu soudu, ale soudci nakonec žalobu v poměru hlasů pět ku čtyřem zamítli. Rozhodnutí soudu ale ještě nemusí znamenat definitivní konec. Naděje zastánců reprodukční svobody se nyní upínají k federálnímu zákonu o ochraně zdraví žen, který by potraty mohl opět umožnit. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Spojených států Nancy Pelosiová vydala ve své webové prezentaci 2. září prohlášení, v němž slibuje projednávání návrhu zákona o ochraně zdraví žen hned po sněmovních prázdninách.

Zákon jako pokrok v boji proti potratům hlasitě vítají například zástupci „Southern Baptics Convention“ (Jižní baptistická konvence, zkr. SBC). „The Ethics & Religious Liberty Commission“ (Komise pro etiku a náboženskou svobodu, zkr. ERLC), která je veřejně a politicky činnou organizací Jižních baptistů, na svém webu uvedla: „Křesťané mohou a měli by být v první linii péče o zranitelné ženy a jejich dříve narozená miminka. Máme příležitost prokázat Kristovu lásku a sdílet dobrou zprávu evangelia hmatatelnou službou ženám v krizi. Zatímco pracujeme na dosažení tohoto cíle, měli bychom ocenit každý krok, který lze učinit – ať už je učiněn legislativní cestou, rozhodnutím soudu nebo kulturním vývojem – abychom zachránili jeden další nenarozený život. Dokud nepřijde ten den, bude ERLC vždy stát za životy na veřejném prostranství, před soudy a před Kongresem.“[2]

Organizace „Texas Right to Life“ chystá k oslavě zákona slavnostní gala večer. Viceprezidentka společnosti Elizabeth Grahamová řekla v rozhovoru pro „Religion News Service“: „Je to ohromné ​​vítězství. Doufáme, že těhotné ženy budou mít všechny prostředky, které potřebují k tomu, aby si mohly vybrat život. Oslavujeme to a děkujeme Bohu za požehnání tohoto zákona.“[3] Zpochybnila také, že by zákon ohrožoval duchovní, kteří ženy v jejich volbě doprovázejí. Tvrdí, že je jasně daný rozdíl mezi pomocí v určité situaci a naváděním. „Doufám, že každý duchovní bude mluvit o všech možnostech – včetně výběru života a zpřístupní ženám nespočet zdrojů – bude vědět, že potraty nejsou pro ženy tou nejlepší volbou,“[4] vyjádřila se Grahamová v polemice s odpůrci zákona.

Zástupci pro-life hnutí, kteří nyní oslavují přijetí zákona proti potratům v Texasu, doufají, že se nyní připojí také další státy unie, odpůrci jdou ve své kritice dokonce tak daleko, že se objevily karikatury, které přirovnávají současnou situaci texaských žen k islámskému světu.“[5] Celková čísla zjištěná v loňském průzkumu společností „Pew Reaserch Centre“ identifikují nejvíce příznivců pro-life agendy a odpůrců potratů mezi bílými evangelikálními protestanty. Více než tři čtvrtiny z nich (77 %) si myslí, že potraty by měly být nezákonné ve všech nebo ve většině případů. Naopak 82 % nábožensky nepřidružených Američanů tvrdí, že potrat by měl být ve všech případech nebo ve většině případů legální. Stejné stanovisko deklarovalo také 64 % černých protestantů, 63 % bílých protestantů, kteří nejsou evangelikálové, a 55 % katolíků. Výsledky průzkumu z dalších náboženských skupin jsou zde.

 

Přehled výsledků průzkumu postojů Američanů k otázce potratů podle náboženských tradic (Pew Research Centre, 2021):

Poznámky:

[1] „Abortion is permitted in Judaism, full stop,“ (…) „Abortion is sometimes required if the health of a person is at stake. … These bills are based on a very specific Christian conception of where life begins that does not conform to Jewish legal understandings. If I, as a Jew, desire or even require an abortion, then I cannot do so because the law of the land is forbidding me — because of a Christian understanding of personhood.“

[2] „As laws are introduced and litigated, Christians can and should be on the frontlines of caring for vulnerable women and their preborn babies. We have the opportunity to demonstrate the love of Christ and share the good news of the gospel by tangibly serving women in crisis. While we work toward that objective, we should appreciate every step that can be taken –– whether accomplished through legislative channels, court decisions, or cultural developments –– to save one additional preborn life. Until that day arrives, the ERLC will always stand for life in the public square, before the courts, and before Congress.“

[3] „This is a tremendous victory,“ (…) „We hope that pregnant women will have all the resources they need to be empowered to choose life. We are celebrating this and thanking God for the blessing of this law.“

[4] „I hope any clergy would talk about all the options — including choosing life, and make the myriad of resources available to women — would know that abortion is not really the best option for women.“

[5] Podrobně anglicky zde.

Článek vznikl s využitím článků Religion New Service zde, zde a zde.

Náhledový obrázek: Záběr z pochodu proti potratům 25. 1. 2020 v San Franciscu. Autor: Sheila Fitzgeraldová (Shutterstock).

 

Psali jsme v Dingiru:

téma Náboženství ve Spojených státech v Dingiru 9 (2), 2006.

 

Související příspěvky:

Spojené státy rozděleny kvůli potratům

Pew: Pravoslavní jsou zdrženliví k ekumenismu, konzervativní v otázce svěcení žen a homosexuality, ale chtějí chránit životní prostředí

Novela zákona o interrupciách neprešla v slovenskom parlamente

Pro-life aktivisté: „Papež kapituloval před kulturou smrti“

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments